Revelation of John 7

Islael am 144 tausen piliŋinmak kumindeme tabep

Keyetnaŋ ekma ensel zulak zulak ekŋen keyet keŋanen kwep kwewaŋ msatgalen ganzenaŋ zulak zulak keyet nembet nembet dendaŋ tapme indikban. Ke tati msatgalen tâgâ atam tabiengapmti tâgâyaŋ msat palen ma nembu palen ma tep ku indakumbuye. Âpme neŋ ekma ensel ŋenaŋ kasup kwakwatnaset Kawawaŋgalen piliŋ betnanen atamti koge. Koti ensel zulak zulak ekŋen msat ma nembu waleletgalen winde indandaŋaŋ ekŋengat kwizet kumti zeye, “In msat ma nembu ma tep ekŋen waleindendepiŋ tapme nin Kawawaŋnnaŋgalen mulup an monzalaminanen piliŋ kumindemanngulak.” Âpme am ekŋen keyet monzalamin palen Kawawaŋgalen piliŋ bemindendeŋaŋ makukuŋin 144 tausen kegok eknâmban. Ke Islael am maŋge 12 ekŋenmagengatnaŋ. Ekŋen sambe maŋge kapiyelen ikŋaŋgat kwep kwepgat makukuŋin 12 tausen kegogaŋ tabien: Zudayelen maŋgeengatnaŋ ma Lubengalen maŋgeengatnaŋ ma Gatgalen maŋgeengatnaŋ ma Asayelen maŋgeengatnaŋ ma Naptaliyelen maŋgeengatnaŋ ma Manaseyelen maŋgeengatnaŋ ma Simiongalen maŋgeengatnaŋ ma Liwaiyelen maŋgeengatnaŋ ma Isakayelen maŋgeengatnaŋ ma Sebulamgalen maŋgeengatnaŋ ma Zosepgalen maŋgeengatnaŋ ma Benzamingalen maŋgeengatnaŋ ekŋen keyaŋ Kawawaŋgalen piliŋ tiwien.

Am maŋge sambe penaŋ Kawawaŋgat zimosetnan tabien

Kwitnaŋ kwitnaŋ ke eknâm mti ekma msat kataŋgalen am msalin igak igak ma yaŋin igak igak ma sek sepemin igak igak ma zelin ŋande sepem igak igak am ŋenaŋ ku indamakukuyelen. Ekŋen ke Kawawaŋaŋ mundumaŋ totatatnanen tage ma Sipsip egegat zimoselidan dendaŋ tapme indikban. Ekŋenaŋ kâlâwin teepmaŋ satnaŋ munduŋti belinan timbikim sinaŋ atamti tapme indikban. 10 Ekŋenaŋ kwizet omba kapigok kumti zewien, “Kawawaŋmak Sipsip Nembaŋaŋ egelaŋ aŋgalaŋndemti kasanne ekŋen indom moti Amobotnaŋgalen mundum totatalen Kawawaŋaŋ totazin ma Sipsip Nembaŋaŋaŋ ekmak tazin keyepm sesewatidane.” 11 Âpme ensel ekŋenaŋ ma ŋeŋaŋ bembe ma kwitnaŋ kwitnaŋ soŋgom nemboŋ mamaŋinmak zulak zulak ekŋenaŋ Amobotnaŋgalen mundum totatat zimosetnan pedondomti Kawawaŋ sesewatsamti 12 zewien,

“Ke penaŋ! Zemsesewatpepeyelen ma kwidi mwawagalen ma nânândi temaŋmak manik ma wisikn zemgaŋgayelen ma kwizet buŋamdi temaŋ penaŋ tagain ma windendi igagen tazin ma sebet susuk ku mammnik ke Kawawaŋnnaŋgalen ya wemeti wembe. Penaŋ!”
13 Âpme ŋeŋaŋ bembe an ŋenaŋ kapigok nayaŋkwesiye, “Ekŋen kâlâp satnaŋ teepmaŋaŋ mundum talip ekŋen ke kwi ma desetgatnaŋ kobien?”

14 Kegok nayaŋkwesime neŋ zet dopmaŋ kapigok gilik zemsawan, “Amobotnaŋ, e neŋ ku nâyap, geŋ nâmtadik.”

Zema egaŋ pigok dinoye, “Am ekŋen ke sisipeŋpeŋ temaŋ mimindandaŋaŋaŋ koloyaŋ talip. Ekŋen kâlâwin teepmaŋ Sipsip Nembaŋaŋgat sipmaŋaŋ zulupme sat kume talip.
15 Keyepmti ekŋenaŋ Kawawaŋgalen mundum totatat Kawawaŋ ikŋaŋgat zikatnan mamti sesewat mulup tambumbu ma msasa kataŋ sesewat mka temanen ke msawep. Ma Kawawaŋaŋ ikŋaŋgalen mundum totatalen ke totati indikdamuŋ mbe. 16 Ma Sipsip Nembaŋaŋ mundum totatatnanen ekŋengat sutnan totati ekŋen indikdamuŋ mamin. Egaŋ sipsip damuŋnok tati maindatim tu zikatnaŋ makwapmâzinen indatimepme tu ke nimti mama matipgapmti ekŋenaŋ tu meuyet ŋen ewe ku gakiwep ma kasuwaŋ ŋen ewe ku indambuwe ma tâgâ kipmaŋaŋ ku indakumbewe. Kegok mme Kawawaŋaŋ zikalinanen siawin kaput indemâbe.”

Copyright information for `NAF