Revelation of John 9

Ensel ekŋenmagengatnaŋ 5 egaŋ lumunaŋ kumbuye

Âpme naman ensel ŋen egaŋ lumunaŋ kumbume wenzim ŋen kululuŋengatnaŋ telak zemti msalen topme ekban. Ek msat aimboŋaŋ teepmaŋ keyelen sekekek ke mâtâtâgalen ki sasaŋaŋ. Âpme egaŋ msat aimboŋaŋ teepmaŋgalen sekekek mâtâpme kasak temaŋ kwalage. Kasak ke tep temaŋ penaŋ kwalam peme makwazin keboŋ kasup ma kululuŋ mme tambusosok etaŋ sokbeye. Âpme gwidegaŋ kasak keyelen keŋanengatnan msalen tomâpbien. Toti windeŋin salisiyelen nemboŋak tiwien. Timti ekŋen ke kwaŋ ma tep sinaŋ ma didik ku niniyelen zemindeye. Ekŋen ke am Kawawaŋgalen piliŋ monzalaminan ku tazin ekŋen ke etaŋ indime zawat mbep. Yaŋgut penaŋ indime gakikiyet yek belak eyoŋga 5 keyet kataŋ indime sek sindem palen mamayet zenzeŋaŋ. Sindem ke salisiyaŋ indime sindem manâip sepem kegok. Eyoŋga 5 keyet keŋan am ekŋen keyaŋ sekŋin walesât sek sindem mulup mbep yaŋgut penaŋ ŋep ku gakiwep.

Gwidek ekŋen ke sek sepemin âs; kasa ekŋenaŋ kasaen mesâti âs maondak beip sepem keboŋ. Ŋokŋinanen amobotnaŋgalen elemiak bunduŋ ŋen goliyaŋ mimiŋaŋ keyet sepem tage. Zimoselin amgalen zimoset keyet kataŋ. Zuwin imbi satnaŋgalen ŋokzuwin teepmaŋ keboŋ ma zelin kukŋaŋ temaŋ laiongalen keboŋ. Ma melakanduŋin mampoŋgaŋinan kapayaŋ weyayaŋaŋ nemboŋaŋ tage. Ma ekŋengat pâwinaŋgalen kwisakŋaŋ age enzange sambe ekŋengalen pâwin kwisak keboŋ kuye. Ma kalis sambe âs mandamti kasaen mamelipnok kuye. 10 Ma dakŋin indindiŋaŋgalen sindemaŋ salisiyelen keboŋ. Am dakŋinaŋ maindip keyaŋ am eyoŋga 5 keyet keŋan sek sindem titiyelen keyet winde indandaŋaŋ. 11 Ekŋen amobotnaŋ kapiyaŋ maindikdamuŋ mamin ma ek ke ensel msat aimboŋaŋ teepmaŋ maekdamuŋ min ek kwitnaŋ Ibulu zeleset Abadon ma Glik zeleset Apolion. (Kwit eget keyet yaŋit Waleletgalen Toŋaŋ.)

12 Walelet ekŋen kapi delaŋ zeme pi naman walelet zut ŋenaŋ kosâpmilup.

Ensel ekŋenmagengatnaŋ 6 egaŋ lumunaŋ kumbuye

13 Âpme naman ensel 7 egaŋ lumunaŋ kumbume nâma sisak goliyaŋ weyayaŋaŋ busilinaŋ zulak zulak ke Kawawaŋgat zikatnan tage. Keeset zet bim ŋande kapigok koge. 14 Zet bim ŋande keyaŋ ensel lumunaŋ mtagemagen kapigok mepme nâŋge, “Yupeletis Tu temaŋ ganzenan ensel zulak zulak tegaŋ zam indendeŋaŋ ke kwaletinde!” Kegok zempeme meti ensel ekŋen ke kwaletindeye. 15 Kegok mimindeme ensel zulak zulak ekŋen ke Kawawaŋaŋ muluwin mimiyelen weyaŋindeye ke nup kan ma eyoŋga ma kasup ma aua kan keyet sokbeme msat kataŋ am paŋaŋ temaset tapme paŋaŋ isikŋaset indawalebien. 16 Âpme ensel zulak zulak ekŋengalen kasa kuku ekŋen âsien totabien. Ekŋen indamakume 200 milien talip zemti zeme nâmban. 17 Kegok sokbeme neŋ kie kienok ekma anaŋ âs palen totabienen kolowin kapayaŋ mimiŋaŋ sepemaŋ ŋamaŋ tep kwitnaŋ ma kâŋkâmaŋ ma alaŋaŋ nanzaŋ sulpa ekŋen keboŋ munduŋbien. Ma âs ekŋengalen ŋokaselin laiongalen keboŋ ma kaŋgaleminaset taŋam ma kasak ma nanzaŋ sulpayaŋ kwawabien. 18 Kwawati keyaŋ am msalen paŋaŋ temaset tapme paŋaŋ isikŋaset indondoyelen zenzeŋaŋ ke indome gakimâbien. 19 Âsi ekŋengat windeŋin ke dembusekŋinan ma dakŋinanen tage. Dembusekŋinaŋ winde tage keyaŋ am indome gakikiyelen. Ma dakŋin ke nombe ekŋengalen nemboŋ ŋokasetnaŋmak keyaŋ am sindem indawien.

20 Âpme am butnaŋ zawat ma walelelaŋ ku indatime gakiwien ekŋenaŋ nopiom ilin belinaŋ weyayaŋaŋ ma we bekanaŋ ke ku katikpewien. Ekŋenaŋ nopiom gol ma silwayaŋ mimiŋaŋ ma aenaŋ ma nanzaŋaŋ ma tewaŋ mimiŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ ek nâm mimiŋaŋpiŋ ma set mebe kokotnaŋpiŋ ke ewe mandundumsaip. 21 Kegok mti am indome gakiki ma aŋkambuk mulup ma aindindi mulup mimi ma animbi set kileŋ mama ma kambutiti mama mimi keboŋ ke ku katikpemti yomin ku zemkawaŋ bewien.

Copyright information for `NAF