Romans 10

Islael am ekŋenaŋ Kawawaŋgalen mama mimi teŋ penaŋ ke ku tiwien

Kilaismagen notnne, neŋ Kawawaŋaŋ Islael amŋane ewe keŋin gilik zeme indatitiyet kembeŋ nâmti kan kataŋ Kawawaŋgat mandundum sayap. Ekŋenaŋ Kawawaŋ sisiliŋ msasayet windeŋin tazin ke maindikgapgapmti kegok zeyap, yaŋgut ekŋenaŋ Kawawaŋaŋ ekmagen kokogat set nâŋge ke ku mamâlip. Ekŋenaŋ Kawawaŋmagen meti yompiŋ bembe keyet setnaŋ makandalip. Keyepmti ilinagak dolakŋaŋ bembeyet mulupmaŋ mti ekŋenaŋ Kawawaŋ am indamukulem mme teŋ makwalip an ke mabamkumpeip. Kilais egaŋ zii zet amnaŋ zii zet gawepumti teŋ kwabanup nâmti mulup mamip keyet ŋoktik kume totogat koge. Kegok mti am indamukulem mme Kawawaŋ nâmkiŋpemti an teŋ kwakwagalen setnaŋ beye.

Kawawaŋaŋ am sambe gilik zemndatitiyet manâin

Zii zet gawepumti mama keyet Moses egaŋ zet pigok kuye,

“An ŋen zii zetgalen set mâpme delaŋ zenak beme egaŋ mama kanzizit keeset tinak.”
(Wok Pris 18:5)

Ma Mosesiyaŋ zet ŋen amnaŋ nâmkiŋpemti teŋ bembeyelen keyet zet pigok zeye,

“An ŋenaŋ kululuŋen ku moti Kilais wat topme amnaŋ teŋ bembeyelen zetnaŋ diindondoyelen mowatobe.”
Ma am ŋenaŋ Kilais gakikiengatnaŋ towakwapme amnaŋ teŋ bembeyelen keyet zetnaŋ diindowe,

“Kogok ku mimiyelen enenogat Kilais ilak kululuŋengatnaŋ toti gakimti wage.”
Keyepmti Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen meluwaŋ kapigok kukuŋaŋ tazin,

“Kawawaŋaŋ am mme teŋ bembeyelen keyet buŋam zapatnaŋ enzililiŋaŋ yek; sokŋaŋ tazin. Ke zikalinan mama kuip mti keŋinan ke nâmkiŋpepeyelen ma dembusekŋinan zet keyet zenâ zenâ tuŋguwinan mimiyelen.”
(Zii Zet 30:11-14)

Ke zet nin nâmkiŋpepeen timet ndendeyelen zet.
Keyepmti zet zenzeŋinan, “Zisas ek Amobotnaŋ,” ke zemkawaŋ bewep. Ma Kawawaŋaŋ Zisas mme wage keyelen zet keŋinan nâmkiŋpemeŋgut Kawawaŋaŋ ingat, “An teŋ,” zemindemti mme ikŋaŋgat nembaŋaŋ bewep. 10 Keŋin penaŋaŋ Zisas nâmkiŋpewewen an teŋ bewep. Ma dembusekŋinan Zisas Kawawaŋaŋ An in mukulem mimiyet peme toti indage kogok zemkawaŋ bewewen in an teŋ talip bein. 11 Keyepmti Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen kapigok meluwaŋ kukuŋaŋ,

“An Zisas nâmkiŋpewe an ke Zisasiyaŋ ku bamkumpewe.”
(Aizaya 28:16)

12 Kogogapm am sambe nin zet keyet kandaŋan tapmann delaŋ zein. Zuda am ma Glik am ekŋen sepem igak igak penaŋ ku beip. Zisas kwep etaŋaŋ ningat Amobotnaŋ temakwep mamamndain. Mti am ŋenaŋ egaŋ mukulem mimindendeyelen nâmti mandundum saip ekŋen taolet mamindain. 13 Zet ke Kawawaŋgalen Zet Itnaŋaŋaŋ bandim mti pigok zenzeŋaŋ,

“Am ŋenaŋ Amobotnaŋaŋ yomaŋ katikpepeyelen dundum sawe beme an ke yomaŋ katikpewe.”
(Zoel 2:32)

14 Ekŋenaŋ Amobotnaŋ Zisas ku nâmkiŋpeip keyaŋ zeinen ekŋenaŋ egaŋ yomin peme mebegat ku mandundum saip. Mti nan ekŋenaŋ Kawawaŋ zetnaŋ ku nâmbien benak beme zigoset egat nâmkiŋpewiek? Ma an ŋenaŋ Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ ke timti ku met diindonak beme zet ke zigok nâmbiek? 15 Ma am ŋenaŋ buŋam zet mmebegalen an ŋen ku indeme mebiek benak beme buŋam zet ke zigok nâmbiek? Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen kapigok meluwaŋ mimiŋaŋ tazin,

“Am Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ Nemuŋaŋ ningat Amobotnaŋ nin ndamukulem mimiyet peme toge an zet ke timti ninmagen kobien ekŋen keyaŋ muluwaŋ pembenaŋ penaŋ mip.”
(Aizaya 52:7)

Islael am Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋgalen mama mimi dolakŋaŋ ku mâbien

16 Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ am sambe ilinsakwep penaŋ ku gawepuwien keyepmti golaŋ zenze an Aizayayaŋ pigok zeye,

“Amobotnaŋ buŋam zapat zemkawaŋ bembeŋaŋ an ke am sambeyaŋ ku nâmkiŋpewien.”
(Aizaya 53:1)

17 Keyepmti nin kapigok nânup, Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zemkawaŋ beme nânup keesetgatnaŋ nâmkiŋpepe maaikndain. Ma nan am ekŋen keyaŋ Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ Kawawaŋaŋ Kilais ningapmti peme toti gakimti ndage zet ke zemkawaŋ beme nin nânup am ekŋen ke Kawawaŋaŋ zemindeme ninmagen kobien. 18 Yaŋgut notnaŋaŋ in kapigok mene nâgât zesâip, ekŋenaŋ Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ Zisas Kilaisiyet zein ku nâmbien. Ke penaŋ yek. Sam Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen zet ŋen kapigok tazin,

“Msat sambe buŋam zapat timti zempalakŋaŋ bemepme amnaŋ nâme delaŋ zemâge. Buŋam zapat keyaŋ msat ilindiŋ bemisikti msat beŋan eyo mepme kopmâge.”
(Sam 19:4)

19 Yaŋgut ewe tusumti yaŋkwesisowap, “Islael am ekŋenaŋ zet kapi ku nâip ma zigok?” Kegok yek. Ekŋenaŋ zet kapi nâmtalip. Ŋeŋaŋ Mosesiyaŋ zet pigok kuye ke zemkawaŋ bewi,

“Neŋ am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ indatima ekŋenaŋ nen nâmkiŋpem neme ekŋengat dolakŋaŋ nâmindema in ke egomti nâmbekam bemnembep. Neŋ am ekŋen nânâŋinpiŋ indatima in keyet nâmbekam bemti ŋenzinziŋ mbep.”
(Zii Zet 32:21)

20 Naman bam Aizayayaŋ kiŋgagapiŋ zet windeŋaŋbeŋ kapigok zeye,

“Am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ nâgât ku natimamat mulup mbienaŋgut ekŋenaŋ nâmkiŋpemnewien. Am nâgât zem timapmapiŋ mambien ekŋenmagen sosok sokbemindawan.”
(Aizaya 65:1)

Mti Aizayayaŋ Islael am ekŋengat zet pigok meluwaŋ mge,

“Neŋ am zet kululu ma zet gaipupuŋin yek ekŋengat kan teepmaŋ neŋmagen gilik ze kokogalen damuŋ tati bet talalaŋ mimindamti matalap.”
21 (Aizaya 65:2)

Copyright information for `NAF