James 3

Karang Tampaꞌ Taremariaing

Ee mmaikoriꞌ, nantoong mmauꞌ nau-antananka deeng-antarariaukaꞌ, aiꞌ diiꞌke tee noruꞌeri otong niiꞌ nau-antanuka teing deepoꞌ simpeꞌmuriaining. Niiꞌke ookarai amutemuriiꞌke bekoiꞌampimaung kara sikuriꞌke minkuampima, eeꞌnoko naninge karoma kapooꞌ orara minkuvuaukaꞌnung deekoꞌ tee tee naning koontoꞌ masikung, bakaang mono ootukunung tampaꞌ tarearamaung. Napoꞌ tevoroꞌ oosinavoroꞌ deekoꞌ, niiꞌke aini okiꞌnavuꞌ karang-koo dusiꞌampiko tevoroꞌkoo koinampira tee ootukunavoroꞌ niiꞌ piamorimanaꞌ nanukooꞌ tevuꞌ beetoꞌampima botoampipeuꞌnairue. Napoꞌ aarerinanka~ ooveriai, aaꞌnaꞌ pankenanka, piong purintoꞌke biiꞌurimaing, teing teeꞌke, okiꞌnaventoꞌkoo booꞌe-naventoꞌkoo kaputeninukai koong-antavaarioꞌ nanaamaunge piavoromanooꞌke. Napoꞌ meneng teeꞌke, tee okiꞌnaa kapooꞌ, teka kapooꞌ pankeng nkovuma daangamparapeuꞌ. Poraꞌ pankaing tee okiꞌnamoꞌketa ntaꞌke taivumaung. Tee meneng teie ntaꞌke. Kapooꞌ orarai maantoꞌ mono-koo meuꞌke otomaung. Teke otoi toko-ita doompeto ookara mono orari-antavukooꞌ paroꞌuma mosianung okoraꞌarioꞌ.

Ookara kapooꞌnanka amutemuriiꞌ kauꞌ karenaumo eeꞌnoko barennanka napoꞌ kakanaamaunanka eeꞌnoko pirung-koonanka teing data-anta-koo makosi; data-antavaarimaung nantoonge. Teka naning otoaꞌ meneng data-antavupeuꞌnung, tee dooroompari otoꞌ deeaung, orara, eeꞌnoko booꞌkooninge doparopai maantoꞌke. Teie narunge menenge niiꞌke Kumponing tee Niuma tampara tampampimaung eeꞌnoko napoꞌ teie narunge menenge nantoong barakosiꞌarampikooꞌ, teing Kumponing-pinaꞌ oroꞌantavuri nkovuruꞌning. 10 Teka tee narung karang-eta tampaꞌ minkuampikooꞌ; napoꞌ barakosiꞌ minkuampikooꞌ. Ee mmaikoriꞌ, teeꞌ makosinaꞌ deeaꞌ. 11 Arekeeꞌ tee puꞌanta, dinkung narinkung-eta ntong tariiꞌ eeꞌnoko ntong tokaaꞌ naroꞌke bakoarepeuꞌ? 12 Arekeeꞌ, mmaikoriꞌ, tuare-navari-koo ee mou-koong sinang biꞌupeuꞌ? Napoꞌ moꞌming-naving-koo ee bia-namoniꞌ teke biꞌupeuꞌ? Makotuaꞌ. Napoꞌ pirung-eta ntong tariiꞌ nkeꞌkoo makosi deeaꞌ.

Mataumariri Oꞌnoriaing Boonko Noruꞌmariri Nantoong Pakuarampima

13 Baa naning matau eeꞌnoko norukasiꞌ diiꞌkoo? Makosi, tampaꞌ otoi tee bakaang matau oroꞌantavuaing mataunaꞌ dooroompari tampaꞌ nkovuma. 14 Teka diikaang domang-koo mamairo eeꞌnoko pankaing-pinaꞌ noruꞌ otoko deekoꞌ, diiꞌ matau-poꞌnupoong-pinaꞌ daangantarima kara masikung dakaꞌperiaukaꞌ. 15 Teeꞌ oroꞌ noruꞌnanka teing paning-eta poaꞌ, teka teing aing kansiꞌkooning noruꞌ; Tanuaang Meekung-etaning deeaꞌ, Sietaniꞌketaning. 16 Aiꞌ areꞌ tokoo mamairo, baka-noruꞌ, eeꞌnoko pankaing-pinaꞌ noruꞌ oroꞌparavainooꞌke teke turang otong eeꞌnoko amutemuriiꞌ orakaꞌnko otong. 17 Teka tee temuriiꞌ noruꞌ matau paning-etaing tutunaꞌ tee pituari otoꞌ deeaung, teketa mooa-anta, banainge otoꞌ, noruꞌ barorompari otoꞌ, piaae maantoꞌ, eeꞌnoko niiꞌning sinang tampeng, siivenkeꞌari noruꞌ otoaruko, ampirinung dovang nariꞌ. 18 Eeꞌnoko teinge mooa nkonukai tee mooa-koong sinang keempaakotaaꞌ tee koompari otoꞌ sinang kavaavaing.

Copyright information for `NAS