John 18

Jiisuuꞌ Sisikeera Toraꞌantavai Dupisiꞌaako Napoꞌ Domamparuꞌnaꞌ

(18:1–21:25)

Jiisuuꞌ Mooꞌauꞌnaꞌ

(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)

Jiisuuꞌ eentavarama teeꞌpuraiꞌnange tenkenampiruꞌ niiꞌ ninka bakaning barevare-nupoong ninka, Kiidironi-nari okiꞌnari tankimpampiri. Teꞌ eeꞌnooꞌ mintoong otokoꞌnooꞌ; tenau-koo meruꞌ. Tenau tee mmauꞌ doonge niiꞌ bakaning barevare-nupoong Jiisuuꞌninka minkumurikoꞌnooꞌ, Judasi nariꞌ, tee Jiisuuꞌ sivuainung kare-nupoong-koo; Eeꞌnoko Judasi noruꞌuitaaꞌ teꞌ pouꞌ tavutavuꞌnavitu ninka eeꞌnoko Juꞌ biikaang piatooronuka~ ninka, piristiꞌkoong ovontunge eeꞌnoko Boto Keperuuꞌnavitue botoaaruꞌning ninka. Teing kaava-poꞌnupoong, kosiana, daamu dovang ninka porouꞌ, puu.

Jiisuuꞌke ookara kapooꞌ tee-koo nkoaravaining noruꞌuitaaꞌ uroꞌkanooꞌ donkonura aaꞌpuuꞌ, “Diiꞌke baa besiꞌerimang?” Teinge makuꞌaama aaꞌpauꞌ, “Jiisuuꞌ, Nasaretiꞌnung.”

Eeꞌnoko Jiisuuꞌke aaꞌpuruꞌ, “Ning eeꞌnara.” Judasi, tee tooꞌdenung, tee teing ninka donkonuitaaꞌ.
Tenang Jiisuuꞌke aaꞌpuriko, “Ning eeꞌnara,” teing damaꞌdu-aape dunkaꞌarira kansiꞌkoo duaꞌariruꞌ.

Jiisuuꞌke napoꞌ niaꞌurima aaꞌpuruꞌ, “Diiꞌke baa besiꞌerimang?” Eeꞌnoko teinge aaꞌpauꞌ, “Jiisuuꞌ, Nasaretiꞌnung.”

Eeꞌnoko napoꞌ Jiisuuꞌke makuꞌurima aaꞌpuruꞌ, “Ninge tero naurampiring ning tee eeꞌnara. Diiꞌke ning besiꞌmerimaꞌnomaung deekoꞌ nkaning siperereriko nanaavai.” Teie teeꞌ minkuvuuꞌ, bakaang kara tero minkuvuuꞌnung masikung deemparaaꞌnaang aaꞌpuuꞌnaare, “Mmaꞌ ee, ookara ameuꞌning-koo narung paaꞌaravaꞌ.”

10 Aung aaꞌ Saimoniꞌ Piita bainatu otoꞌevukoꞌnung. Bakaang bainatu barampura piristiꞌkoong pankaing bakaang botovotonaaꞌ tekaꞌpuma domeꞌ tamparomeꞌ eteꞌuuꞌ. Bakaang miring Malakosi. 11 Jiisuuꞌke Saimoniꞌ Piita aaꞌpuuꞌ, “Tee dakaang bainatu teꞌ bakanooꞌ koreꞌeai bakura-koo. Dake ee ning eeꞌ noruꞌmemaang, tee sisikeera Mmaꞌke bamuuꞌnung mantompampaukaꞌnung?”

Jiisuuꞌ Tavoꞌauꞌnaꞌ Aanasi-anko

12 Tevitue tavutavuꞌnavitue biikaang pankaing ninka eeꞌnoko teing piatooronukai Jiisuuꞌ mooꞌaara daiꞌauꞌ. 13 Eeꞌnoko Aanasi Kaiapasi baꞌdoraa-anko tutung tavoꞌauꞌ. Tee Kaiapasi tenang piristiꞌnuka biikaang pankaing deempari otokoꞌnung. 14 Tee tee eeꞌnara Kaiapasi Juꞌkoong ovontung tero eeꞌ nauvuruꞌnung, “Tampaꞌnaꞌ eeꞌ: Narung masikung booaing ookara-koo nantoong-koo.”

Piita Penkemparuꞌnaꞌ Jiisuuꞌkoo

(Mat 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)

15 Saimoniꞌ Piita eeꞌnoko ning neeꞌke Jiisuuꞌ siompampetuꞌnung. Eeꞌnoko Piristiꞌ Pankainge tampaꞌ noruꞌmuioꞌ ning tumaruꞌ bakanava-koo Jiisuuꞌ ninka damaꞌdu-navaro-koo kuung. 16 Eeꞌnoko Piita damaꞌdu donkonui otokoꞌ karanaang-koo. Tee enang ning napoꞌ toromarara simaruꞌ. Eeꞌnoko teni karanaang tarevukoꞌnani karavamira Piita tung-antavantuꞌ pava-koo kuung. 17 Enang tee, tenie manikumai karanaang tarevukoꞌnanie Piita aaꞌpuuꞌ, “Daꞌ deeꞌma aunkaꞌ bakaning barevare-nupoong-koong.” Piitai makuꞌuma aaꞌpuuꞌ, “A, ning deeaꞌ.”

18 Tenang eeꞌnang kamaarinang, teeꞌkoo teing ovontung biikaang botovotonaaꞌnukai eeꞌnoko piatooronukai ntaꞌ betuꞌaara tee ntaꞌ koroai donkonai otorokoꞌ ankavoroma. Piita teing-anko nanuraiꞌnange teing ninka donkonai teꞌ otorokoꞌ ntaꞌkoo ankavoma.

Aanasie Jiisuuꞌ Nianiaꞌ Niaꞌuuꞌnaꞌ

(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)

19 Teie Aanasie, uroꞌke Piristiꞌ Pankaing deemparakoꞌnunge sinevuma Jiisuuꞌ bakaning barevare-nupoong-koo niaꞌuuꞌ, eeꞌnoko kapooꞌ nauvurikoꞌning-koo. 20 Jiisuuꞌke makuꞌuma aaꞌpuuꞌ, “Ninge doong kante sirapoꞌke minkuamaung ookara nantoong-koo. Ookara nkaang kara nauaramaunge dootuuꞌdoma-nairu-koo eeꞌnoko dootuuꞌnava pankava-koo ookara Juꞌnupoong oosiarimanooꞌke. Ninge kapooꞌ makensiꞌnung minkuampaung. 21 Aming-koo dake ning nianiaꞌ niaꞌmemaang? Teing nantoong nianiaꞌ niaꞌeriaing ning taaramaamaing. Teinge noruꞌai otong kapooꞌ ninge minkuamaung.”

22 Jiisuuꞌke teeꞌ minkuvuioꞌ teing piatooronuka-koong narunge tankoꞌpuuꞌ aaꞌpuma, “Teeꞌ kareaukaꞌ Piristiꞌ Pankaing-ankoi.” 23 Jiisuuꞌke makuꞌuma aaꞌpuuꞌ, “Ninge kapooꞌ orakaꞌ minkuansing deekoꞌ siraꞌpeaing, nka ninge tampaꞌ minkuanko aming-koo tankoꞌmemaang?”

24 Teketa Aanasie Jiisuuꞌ daiꞌari otoko botovuuꞌ Kaiapasi-anko, Piristiꞌ Pankaing-anko.

Piita Napoꞌ Penkemparuꞌnaꞌ Jiisuuꞌkoo

(Mat 26:71-75; Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)

25 Piita mmeꞌ donkonui otoko teke ankavoma niiꞌninge aaꞌpauꞌ, “Daꞌ aunkaꞌ bakaning barevare-nupoong-koonarung deeaꞌ, ee?” Eeꞌnoko Piita penkemparama aaꞌpuuꞌ, “A, ning deeaꞌ.”

26 Eeꞌnoko piristiꞌnuka biikaang pankaing bakaning-koong botovotonaaꞌkoo narunge, tee Piitai domeꞌ napuꞌuuꞌnung baꞌmaikoꞌke karoma aaꞌpuuꞌ, “Daꞌ ee ninge teka mintoong-koo Jiisuuꞌ ninka ooramparuing tantaramaang?”

27 Eeꞌnoko napoꞌ Piitai aaꞌpuuꞌ, “Otoaꞌ.” Eeꞌnoko tenang namuꞌke kokoreeꞌ kooꞌkuuꞌ.

Jiisuuꞌ Pailatiꞌke Sinevuuꞌnaꞌ

(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Luk 23:1-5)

28 Teketa tero bakei maatanang, Jiisuuꞌ Kaiapasi-nava-ita Ovoꞌmaꞌ Pankaing Roomaꞌnung bakanava-koo tavoꞌauꞌ. Teka teing Juꞌnupoong koinaavaruuꞌ biikaang toomo orari-antavaara Baariꞌkoong Paroro nai-koo makosiaavarupeuꞌnooꞌkoo. 29 Eeꞌnoko Pailatiꞌ siarara damaꞌdua kuneꞌurira aaꞌpuruꞌ, “Aming nkovuioꞌ tuumpierimaang aung naning?” 30 Eeꞌnoko eeꞌ makuꞌauꞌ, “Teie kapooꞌ orara nkovuaruko niiꞌke daꞌanko tavoꞌampiarupeuꞌ.”

31 Pailatiꞌke napoꞌ aaꞌpuruꞌ, “Diiꞌke diiꞌka nkaverira paaraveriaing diikaang botoi naururimanaꞌ.” Juꞌkoong ovontunge makuꞌaama aaꞌpauꞌ, “Niiꞌ tauraꞌmariaꞌ naning tavampiko booꞌkoo.” 32 Teeꞌ nkoarako Jiisuuꞌ bakaang kara intampaako tee booꞌparavaing-koong masikung deemparuꞌ, aiꞌ Juꞌnupoonge tee aaꞌbarataꞌkoo~ intampaama tavaariaung.

33 Pailatiꞌ kuung-aape tumparara tee-koo pava-koo Jiisuuꞌ bokuvuma aaꞌpuuꞌ, “Daꞌ ee daurarong Juꞌnupoong biikaang?” 34 Jiisuuꞌke makuꞌuma aaꞌpuuꞌ, “Tee nianiaꞌ dake daka matauei niaꞌmemaang, aiꞌ niiꞌninge daꞌ nauraioꞌ?” 35 Pailatiꞌke makuꞌuma aaꞌpuuꞌ, “A, ning aaꞌ Juꞌnupoong-koong deeaꞌ. Dakaning nantoonge eeꞌninge eeꞌnoko piristiꞌkoo ovontunukai daꞌ ning-anko tavoꞌdaing. Aming kapooꞌ dake nkoveinge?”

36 Jiisuuꞌke aaꞌpuuꞌ, “Nkaang muuꞌ ninge tareamaung aung kansiꞌketaing deeaꞌ. Tee kansiꞌketaing dei nkaninge piatooronukai kare nkoaama pakumaapeuꞌ Juꞌkoong ovontunge daiꞌmaaꞌneeng-koo. Teka nkaang taretare oovunooꞌketaing.” 37 Teeꞌpuko Pailatiꞌke niaꞌuma aaꞌpuuꞌ, “Daꞌ ee daurarong ee?”

Jiisuuꞌke makuꞌuma aaꞌpuuꞌ, “Masikaꞌ minkueing, ning eeꞌnara daurarong. Ning pontoꞌmarama kansiꞌkoo mouꞌnung aung kapooꞌ narung nkoamaꞌnaang, kara masikung siraꞌpamaꞌnaang. Baa tee kara masikung siompumaung ning taaramumaung.”
38 Pailatiꞌke aaꞌpuuꞌ, “Aming eeꞌnara kara masikung?”

Jiisuuꞌ Beekavauꞌnaꞌ

Pailatiꞌ napoꞌ damaꞌdu siarara Juꞌkoong ovontung otorouꞌnooꞌ aaꞌpuruꞌ, “Ninge kapooꞌ ooampaꞌ aung beeka-koong.
39 Diikaang aarumo eeꞌ siong-antavui otong: ninge narung kiimatanuka-koong simpiriꞌantarerompiaing ookara mareꞌ kante Taamang Baariꞌkoong-koo. Enang diiꞌ arekeeꞌ piarorimang, aung Juꞌnupoong Biikaang Daurarong simpiriꞌantarerompiiꞌnaang?”

40 Aung aaꞌ bokiaama makuꞌauꞌnung, aaꞌpaama, “A, tee deeaꞌ. Niiꞌ Barabas piamorimang.” Barabasi tee bakiaaꞌ bauko nantoong tavurima.

Copyright information for `NAS