Luke 14

Doong Uaanaꞌmung-koo Jiisuuꞌke Naning Siipai Doremotuꞌ Taare-antavuuꞌnaꞌ

Niiꞌnaꞌmung Doong Uaanaꞌmung Jiisuuꞌ taamang-koo beuꞌnung narung pankaing Boto Keperuuꞌnavitu-koong bakanavaꞌkoo. Teinge Boto Keperuuꞌnavitue Jiisuuꞌ nempai tareaakoꞌnung baankaꞌaavaꞌnaang. Teke naning narung Jiisuuꞌkoo uroꞌkanooꞌke otokoꞌ siipai mono doremparakoꞌnung. Eeꞌnoko Jiisuuꞌke oovura niaꞌurima aaꞌpuruꞌ teing boto naunuka eeꞌnoko Boto Keperuuꞌnavitu, “Doong Uaanaꞌmung ee taare-anta nko-koo makosi aiꞌ makosi deeaꞌ?” Teka teing kareaavaꞌ. Teketaꞌ teie kompura taare-antavura siꞌnaraꞌuuꞌ. Eeꞌnoko teing aaꞌpuruꞌ, “Diiꞌkoo baa bauring-poꞌnung niiꞌnooꞌ boromakaꞌnavoroꞌ otoꞌevuing dinkung-koo duaꞌari dei ee teie iriꞌnarung taaruꞌuarupeuꞌ Doong Uaanaꞌmung?” Eeꞌnoko teing tenaare makuꞌkoo makosiaavaruuꞌ.

Boonko Noruꞌari Otoꞌkoo Nau-antavuruꞌnaꞌ

Jiisuuꞌke tee teka nantoong taamang-koo bokuaaruꞌning tampooꞌ baꞌnang-koo piavoroko oovurira kara dikitoꞌ nauvurima aaꞌpuuꞌ, “Tenang niiꞌnarai bokuruko daꞌ nampeesi-koong-koo taamang-koo pankeng baꞌnamparimanooꞌ baꞌnaniaukaꞌ naning daꞌkoo dau basi bokuvuing poko teie bokururepeuꞌnunge aaꞌduꞌneenga, ‘Aung ee, tontaꞌdarako aung baꞌnanuai;’ Eeꞌnoko tenang daꞌ maiaꞌdoitaaꞌ boonko oko batariꞌdarapeuꞌ. 10 Teka tenang bokuraako daꞌ bera oko baꞌnaniai, eeꞌnoko bokuruinge pora aaꞌduai, ‘Mmaikoꞌ, deto aꞌdeiꞌ baꞌnaniai.’ Tenang ookara-koo teke daꞌ ninka taamang-koo nariꞌ baꞌnantariaining-koo miring pankaing nkaveeꞌnaang dake. 11 Aiꞌ toomo aung eeꞌ oroꞌ: Baa naning baka deto nkoaramaung doonko batariꞌnumpoꞌ eeꞌnoko tee naning baka boonko otomaung deto iꞌanumpoꞌ.”

12 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke napoꞌ nauvuma aaꞌpuuꞌ tee naning bokuvuuꞌnung, “Tenang dake paroro nkovema daꞌmaikoriꞌ bokueriaukaꞌ, aing aaꞌning: daaraꞌmainkaang, dakanamuiaang eeꞌnoko kavokavoro-poꞌnupoong, damaꞌke napoꞌ bokuraara makuꞌariꞌneeng. 13 Teka tenang paroro nkovema aing eeꞌ oroꞌnuka bokueriai: ataꞌoinku, kaikuuꞌnuka, kauꞌ deꞌdoonuka eeꞌnoko kaputuꞌnuka. 14 Teeꞌ nkoveko tee Ovoringe daꞌ biraankeruaing teinge bariꞌdaavaukaꞌnooꞌkoo, eeꞌnoko damaꞌke teꞌmung koontoꞌnuka booꞌketa daaꞌariainaꞌmung Kumponinge tee-koo mooꞌ aruaing.”

Paroro Pankaing-koong Minkunaa Teing Kontevorora Naikaavaukaꞌnaꞌ

(Mat 22:1-10)

15 Tenang teing-koo narunge Jiisuuꞌ taaravura nariꞌ baꞌnampariri otorokoꞌning-koonge aaꞌpuuꞌ, “Biraanke-nupoong teing nantoong taamang-koo naikaavaining Kumponing bakaang muuꞌ donkonuainooꞌke.”

16 Teka Jiisuuꞌke aaꞌpuuꞌ, “Niiꞌnaꞌmung narung naninge paroro pankaing nkovura karinga nantoong bokuvuruꞌnung. 17 Eeꞌnoko mororuꞌnaꞌmung botovotonaaꞌ botovuuꞌ paraꞌ sipuma aaꞌpuuꞌnaang, ‘Poriai, taamang maamuari otong.’ 18 Teka teing nariꞌ paraꞌariri kareauꞌ. Tutunaꞌnunge aaꞌpuuꞌ, ‘Ninge kansiꞌ nerakung mooꞌansieeng; mera ooamaꞌnaang. Aung ee, tampaꞌ naueaing ee, moarooꞌnaang.’ 19 Eeꞌnoko niiꞌnunge aaꞌpuuꞌ, ‘Ninge boromakaꞌnavong mooꞌaransieening mera paaravaramaꞌnaang. Aung ee, tampaꞌ naueaing ee, moarooꞌnaang.’ 20 Eeꞌnoko niiꞌnunge napoꞌ aaꞌpuuꞌ, ‘Ning aꞌmung nampeesimarieeng; teeꞌkoo moarooꞌnaang.’

21 “Tee tee enang botovotonaaꞌ toroarara bakaang ovoring kontevorouꞌnaꞌ nauvuuꞌnung. Teketaꞌ tee pava okonara iiravoi bakaang botovotonaaꞌ aaꞌpuuꞌ, ‘Beaing iriꞌnarung taung pankenankai eeꞌnoko okiꞌnarekaꞌke kantevei osi pankaing-kooninge eeꞌnoko poꞌantaveriaing teing ataꞌoiꞌnuka eeꞌnoko kaikuuꞌnuka eeꞌnoko kauꞌ deꞌdoonuka eeꞌnoko kaputuꞌnuka.’ 22 Teketa teeꞌ nkovura toroarara teie botovotonaaꞌke aaꞌpuuꞌ, ‘Ovoring ee, kapooꞌ botomeing ninge nkoansing, teka pava mmeꞌ maantoꞌuaꞌ.’ 23 Eeꞌnoko teie ovoringe botovotonaaꞌ aaꞌpuuꞌ, ‘Taung pankaraunge naniaing eeꞌnoko buruꞌbuurunairue naniai. Eeꞌnoko nantoong etueri kuung poꞌantaveriai nkanava maantoꞌaavainaꞌ. 24 Eeꞌ nauramaang, teing tero bokuaranko kupiꞌorouꞌning ookara mantonkaavaukaꞌning nkaang-koo paroro-koo.’”

Tutung Norunoruꞌnaꞌ Jiisuuꞌ Siong-koo Piavoma

(Mat 10:37-38; 5:13; Mak 9:50)

25 Niiꞌnaꞌmung nantoong aaꞌnaꞌ karinga Jiisuuꞌ ninka nariꞌ Jerusalemaꞌaape nanaama teie teing-aape bereꞌarara aaꞌpuruꞌ teing, 26 “Tee naning ning-anko poainge tee ning aaꞌnaꞌ deto basinooꞌ pankaruntoonge noruꞌmuaing aing aaꞌning piaavurimanooꞌketa dau basinooꞌ: bauma, bauko, baꞌaang, baurukaaꞌ, batatakaampi, baaraꞌmainkaang, baꞌmarikaampi eeꞌnoko tee baka bakaang domaang nariꞌ. Makosi deeaung deekoꞌ tee makotuaꞌ nkaang barevare-nung deempari otoꞌkoo. 27 Eeꞌnoko baata teing ning siong-koo baike aaꞌbarataꞌkoo kuneꞌkoo tauraꞌpariarupeuꞌning teing makosiaavaꞌ nkaning barevare-nupoong deempariri otoꞌkoo.

28 “Diiꞌkoo narunge pava pankava kani-koo piavora deekoꞌ tutung ee baꞌnanura norunoruꞌuarupeuꞌ mooꞌ noruꞌuuꞌnaang teva bake-kooning makosi otoꞌevuing deekoꞌ. 29 Noruꞌuaꞌ tamung tutumpuma tuuku-koo dorang panteꞌura opuaruko ookarai ooaavaininge akapeuꞌaama bemkempaaꞌneeng tee. 30 Aaꞌpaaꞌneeng, ‘Aunge naninge kani tutumpura kanivuma oꞌkoo makotuaruuꞌ.’

31 “Niiꞌnaꞌ narung dauraronge niiꞌnara daurarong~ bataꞌuuꞌnaang kare-koo ee tutung baꞌnanura bakaning ninka mumunsiariarupeuꞌ aaꞌpaama, ‘Niiꞌke ee okiꞌning ninka kivora kokoreiꞌ piatooronuka ninka kenaanka kivora kokoreiꞌ piatooro bataꞌkoo makosi, aiꞌ makotumpiaꞌ?’ 32 Eeꞌnoko teie dauraronge makosi deeaung noruꞌura deekoꞌ tenang mmeꞌ isipoꞌ otoroko teie kara nka-nupoong botovuripeuꞌ mooaveereainaꞌ niaꞌkoo. 33 Teeꞌ nariꞌ baa naning diiꞌkoong ookara kapooꞌ bakaning-eta siparavarura deekoꞌ tee nkaang barevare-nung deempari otoarupeuꞌ.”

34 “Teeꞌkoo diiꞌ miang-koo tasiꞌdariaing. Miang tee kapooꞌ tampara, teka devaꞌnooꞌ opari dei, arekeeꞌ tariiꞌantavupeuꞌ napoꞌ? 35 Tee aaꞌ tee tee enang makotuaꞌ kapooꞌ nko-koo, tamung duaꞌkoong deemparing.

“Diiꞌ punkang-poꞌnupoong deekoꞌ enang taaraveriai!”

Copyright information for `NAS