Luke 15

Sipisipiꞌnu Eeꞌnoko Mooniꞌnu Paaꞌaretuꞌnaꞌkoong Mirumiruꞌ

(Mat 18:12-14)

Enang tee taakisi nkanuka eeꞌnoko niiꞌning orananka nariꞌ tee-anko dueꞌ porouꞌnung. Eeꞌnoko teinge Boto Keperuuꞌnavitue eeꞌnoko boto naunukai minkuminku nkoauꞌ aaꞌpaama, “Aunge naninge orananka poraporaivurimaung teing ninka nariꞌ taamanaama.” Teeꞌkoo Jiisuuꞌke aung dikitoꞌ nauvuruꞌnung, aaꞌpuuꞌnung,

“Baa naning diiꞌkoong narung, narung daakuꞌ sipisipiꞌ otoꞌevupeuꞌ, teketa teing-koo nau pooari dei dake ee teing niiꞌning mmauꞌ tamung siperira teu nau pooaruꞌnu besiꞌkoo naniarupeuꞌ bera daaꞌeainooꞌke basi? Eeꞌnoko tenang daaꞌera dake teu poruꞌepeuꞌ ukaamauꞌke doturotu ninka. Eeꞌnoko tenang osi pora dake daꞌmarang bokueripeuꞌ eeꞌnoko daꞌmaikoriꞌ aaꞌperima, ‘Niꞌninka nariꞌ dotumariaing ninge nkaang sipisipiꞌ paaꞌaruꞌnung daaꞌansing-koo.’ Teeꞌ nariꞌ bakei paning-koo doturotu pankaing otomaunge naning narung orara bereꞌarako tee doturotu teing nantoong karikaꞌ koontoꞌnuka otoromaing-koong doturotu puruꞌui otong, aaꞌning biiꞌka bereꞌkoo makosiaavaing tamparikooꞌ.

“Napoꞌ nani manikuma mooniꞌ kivoranuri otoꞌevupeuꞌnani ee, nau paaꞌantavura puu paroꞌura keperuuꞌari siimuvuma tee pava besiꞌuarupeuꞌ bera daaꞌupeuꞌnooꞌke basi? Eeꞌnoko tenang tenie daaꞌura teu, tenie baꞌmarang eeꞌnoko baꞌmaikoriꞌ bokuvuripeuꞌ aaꞌpuma, ‘Niꞌninka nariꞌ dotumariai ninge au mooniꞌnu daaꞌansing-koo, paaꞌantavantuꞌnu.’ 10 Teeꞌ nariꞌ bakei Kumponing bakaning koosinunanka dotuarimaung narung orara bereꞌaramaung-koo.”

Bauring Pooaruꞌnaꞌkoong Mirumiruꞌ

11 Eeꞌnoko napoꞌ Jiisuuꞌke aaꞌpuuꞌ, “Naning narung otokoꞌnung baurinketa kenaankara. 12 Eeꞌnoko baaraꞌmaꞌnunge tenaanka-koo aaꞌpuuꞌ tee bauma, ‘Mmaꞌ ee, nkanamanto barenku-koo enang ameai.’ Eeꞌnoko baumai tankaampuuꞌ kapooꞌ okovuining tenaanka-koo. 13 Teketa mmauꞌ doong tankinuaruko baaraꞌmaꞌnunge bakaning nkavura tenkenuuꞌ tokoonamenge isipoꞌke, eeꞌnoko teke nainai dovang-koo eeꞌnoko moru, naviuraaꞌeema tamung duaꞌuuꞌ boturopa. 14 Eeꞌnoko tenang ookutunung kapooꞌ duaꞌuko pankaing peera tavoꞌkuuꞌ temeng-koo, eeꞌnoko ataꞌ tutumparuꞌ. 15 Teeꞌ nkoarara osikaiaang-koong narung-koo biꞌantavaruꞌ temeng-koo. Eeꞌnoko teie bakanavoraꞌkoo botovuuꞌ pooroꞌnanka bauꞌkoo. 16 Eeꞌnoko bakei aaꞌnaꞌ peeravoi teing dopaꞌ nai-koo piavokoꞌ pooroꞌ avurikoꞌning-koo. Naninge kapooꞌ nauꞌ avuaꞌ.

17 “Teka baka norunoruꞌarara teie aaꞌpuuꞌ, ‘Bakaꞌe, teing mintoong-nupoong mmaꞌke mooꞌurimaing karikaꞌ otorong taamang makosining otoꞌevorong eeꞌnoko koreꞌarikooꞌ, teka ning aung peerai anka dupisiꞌmumang. 18 Ning enang iꞌamarara nanampaing mmaꞌanko, eeꞌnoko aaꞌpampai tee, “Mmaꞌ ee, ning orakaꞌ nkomaruꞌnung Kumponing-koo eeꞌnoko daꞌkoo. 19 Ning enang dauring tang-koo makotumpaꞌ. Aing dakaning mintoong-nupoong-koong narung-pinaꞌ nkomeaing.” ’ 20 Eeꞌnoko teketaꞌ iꞌamparara bauma-anko nanuuꞌ. Teka mmeꞌ isipoꞌ otoko baumai oovura bakaang domang piaae aaꞌnaꞌ maantoꞌura tee-koo bauring-koo, eeꞌnoko teketa kuaꞌparara bokoꞌura nuunuvuuꞌ. 21 Eeꞌnoko bauringe aaꞌpuuꞌ tee bauma, ‘Mmaꞌ, ning orakaꞌ nkomaruꞌnung Kumponing-koo eeꞌnoko daꞌkoo. Ning dauring tang-koo makotumparuing.’

22 “Teka baumai bakaning botovotonaaꞌnuka aaꞌpuruꞌ, ‘Mononopaꞌ tampara masikung iriꞌnarung nkaveri porira kurumperiai aung-koo, eeꞌnoko riing pankiriꞌkoo kurumperiai eeꞌnoko boonamante~ kauꞌkoo. 23 Eeꞌnoko boromakaꞌnu kampianu bauꞌnaanu biꞌerira taveriai, eeꞌnoko maaꞌampiai dotumarima, aiꞌ aung nnuring tee booꞌparuꞌnung-pinaꞌ noruꞌ enang napoꞌ domamparing; tee pooaruꞌnung enang napoꞌ toroaring.’ Eeꞌnoko teinge tenang kovi tutumpauꞌ.

25 “Enang tee tutunaꞌnung bataata poraꞌke otoko, eeꞌnoko teketa poma pava dueꞌ basiarama teie neekavarima koviariko taaravuuꞌ. 26 Eeꞌnoko botovotonaaꞌnuka-koo narung niaꞌuma aaꞌpuuꞌ, ‘Aming-koo koviarimang?’ 27 Eeꞌnoko teie aaꞌpuuꞌ tee, ‘Daaraꞌmaꞌnung poing, eeꞌnoko daumai teu kampianu bauꞌnaanu tavuing tee bauring tampaꞌ otoko kuneꞌura onkeonkeꞌuma.’

28 “Teka tee iiravora kuung poꞌkoo piavoaruuꞌ. Teketa baumai damaꞌdu siarara keviꞌuuꞌ tee. 29 Teka teie bariꞌuma bauma aaꞌpuuꞌ, ‘Ee mmaꞌ ooveko, aing mmauꞌ mareꞌ ning daꞌkoo daiꞌmari pakurama oꞌnoretuꞌning. Dakaang kara siompamaung taarapiikamaravaꞌ, teka dake ning sieꞌnu biꞌmemuaꞌ ning mmaikoriꞌ ninka nariꞌ kovimaripeuꞌnu. 30 Teka tee aung dauring poioꞌ dakaang kokononang tamung keraꞌpuuꞌnung maniiꞌ bakisipunanka mooꞌurima dake tamung teu kampianu bauꞌnaanu tavevuing.’

31 “Eeꞌnoko baumai aaꞌpuuꞌ tee, ‘Nnuring ee, daꞌ niꞌninka ookara batei-koo nariꞌ oꞌnoremaung, eeꞌnoko ookara kapooꞌ ning nkaning teinge dakaning. 32 Tee tee makosi doturotumarima kovimariaing, aiꞌ aung daaraꞌmaꞌnung tee booꞌparuꞌnung-pinaꞌ noruꞌ enang napoꞌ domamparing; tee pooaruꞌnung enang napoꞌ toroaring.’”

Copyright information for `NAS