Luke 17

Purimariri Aarumo Orara-ita Koomariainaꞌ Pakumeerima

(Mat 18:6-7, 21-22; Mak 9:42)

Eeꞌnoko Jiisuuꞌke aaꞌpuruꞌnung barevare-nupoong, “Amutemuriaunanka kapooꞌ otong nantoong orara aarumo-koo duaꞌantavurimaung, teka bakei piaaruꞌnuka teing nantoong niiꞌning duaꞌantavaariaining. Teka teeꞌ oroꞌ naning baukoi paravuaruuꞌnung dei tampaꞌ, aiꞌ Kumponinge aaꞌnaꞌ kiimatavuaing tee naning aing toireꞌkoo narung duaꞌantavuaing tee-koo orara aarumo-koo. Tanatarariaing diiꞌ diiꞌka. Daꞌmarang-koong orakaꞌ nkoarako siraꞌpei naueai eeꞌnoko orarunsiarako deekoꞌ tontaꞌantaevuai tee. Eeꞌnoko tee naꞌmung doong-koo ~kemuꞌka-taae orakaꞌnko nkovupeuꞌ daꞌkoo eeꞌnoko teing kante napoꞌ ~kemuꞌka-taae daꞌanko bereꞌarama poma aaꞌpuko deekoꞌ, ‘Ning orakaꞌ nkomaring,’ tontaꞌantaevumatoai dake.”

Teinge kara okovuri nkanukai aaꞌpauꞌ tee Ovoring, “Niikaang baito pankaing-antamemuriaing.” Eeꞌnoko Ovoringe makuꞌurima aaꞌpuruꞌ, “Teu masitaraꞌkoonu sinanu teu okiꞌnu, teka teu-eta tee koiꞌ pankaing dupuma deemparamaung, eeꞌnoko teeꞌ nariꞌ diiꞌke masikaꞌanta ninka, bane okiꞌnavuꞌ komperi, bakei aaꞌnoaing, avarireto koiꞌnavari aaꞌperiko deekoꞌ, ‘Deto bitaꞌdarara pirung-koo keentaravai,’ tevarie meunturipeuꞌ.

“Diiꞌkoo narung ovoꞌmaꞌ botovotonaaꞌ otoꞌevumatopeuꞌ mintoomparama niiꞌnooꞌ sipisipiꞌ tanatavurima, eeꞌnoko tenang tee botovotonaaꞌ osi duparako teie ovoꞌmaꞌke ee kirokaivupeuꞌ? A, teeꞌ aaꞌ kirokaivuarupeuꞌ, teka aaꞌpupeuꞌ tee, ‘Dake taamang uaꞌmemuai eeꞌnoko mononopaꞌ paarirarara bantoꞌmemuko naiampai eeꞌnoko daꞌ doinang daka taamaniaing.’ Tee ovoꞌmaꞌ amaiaaꞌoarupeuꞌ bakaang botovotonaaꞌkoo kapooꞌ botovuko nkoevumaing-koo. 10 Eeꞌnoko diiꞌkoo teeꞌ nariꞌke, tenang diiꞌke bakeveriko tee kapooꞌnanka ninge diikaang ovoringe naurampimaing nko-koo ninge diiꞌ pankaing-anta-koo piaroriaukaꞌ, aming-koo, nnaꞌ diiꞌke tee nko-nko diikaang bantampiruꞌnung narung nkoverimang.”

Nanaiꞌ Oramuuꞌpoꞌnupoong Taare-antavuruꞌnaꞌ

11 Jerusalemaꞌaape bema Jiisuuꞌ kevoraꞌka-koo meuꞌke tankinuuꞌ aaꞌning-koo Sameriaꞌ eeꞌnoko Kaaleliꞌ. 12 Eeꞌnoko namono-koo osi-koo duparako nantoong nanaiꞌke oramuuꞌpoꞌnupoonge kuneꞌauꞌ. Teketa isipoꞌ donkonai bokiaama aaꞌpauꞌ, “Jiisuuꞌ, Ovoring, piaameriaing niiꞌ.” 14 Eeꞌnoko tenang teie oovurira teing aaꞌpuruꞌ, “Berira piristiꞌnanka-koo siraꞌantarariaing, eeꞌnoko tampaꞌ ooruko Kumponing-koo boontunang nkoveai nantoonge tee taaꞌniꞌanta ooaara daꞌ teing ninka nariꞌ otoꞌkoo tauraꞌniiꞌ tasiꞌdaavainaꞌ, teeꞌ Moosesi bakaang botoi minkuvumanaꞌ.” Eeꞌnoko teeꞌ beroma mono kiiroraaꞌorouꞌ. 15 Teketa narung teing-koong taarevouꞌnung ooarara napoꞌ toroaruꞌnung Kumponing aaꞌnaꞌ bokuma daangampuma. 16 Eeꞌnoko Jiisuuꞌkoo kauꞌkanooꞌ kinkinura tampara tampuuꞌ. Aung tee eeꞌnung Sameriaꞌkoong.

17 Enang Jiisuuꞌke aaꞌpuuꞌ, “Nanaiꞌ ee deeaꞌ kuiaririning? Teing ~karenaumo-taa areinge? 18 Teing-koo narung ee otoaꞌ toroarara Kumponing daangampupeuꞌnung teka aung narung akoꞌnung toroari?” 19 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke aaꞌpuuꞌ tee, “Daaꞌdarara naniai. Dakaange baitoi domang-antaruing.”

Muuꞌ Paning-nung Poainaꞌkoong Minkunaa Nauvuruꞌnaꞌ

(Mat 24:23-28, 37-41)

20 Niiꞌnang napoꞌ Boto Keperuuꞌnavitue Jiisuuꞌ niaꞌaama aaꞌpauꞌ, “Kumponing bakaang muuꞌ arenang poaꞌnaang?” Teie makuꞌurima aaꞌpuruꞌ teing, “Tee Kumponing bakaang muuꞌ taaꞌniꞌanta ninka poaukaꞌnung dutai oo-koo. 21 Naninge aaꞌpuaukaꞌ, ‘Ooveriai, aung tee,’ aiꞌ ‘Aunkaꞌ tee.’ Aming-koo, nnaꞌ Kumponing bakaang muuꞌ tee bakaning nantoong-koo meuꞌke otoi tarevuri otomaung.”

22 Eeꞌnoko teketa damaꞌke Jiisuuꞌke aaꞌpuruꞌ bakaning barevare-nupoong, “Batei orananka tee pomaang tenang ning Tee Naning-naumpoꞌ Paning-etaing ninka nariꞌ otoꞌkoo aaꞌnaꞌ piaroriainang, teka ning oomeriaukaꞌnung diiꞌke. 23 Nka tee nantoonge aaꞌdaariaing diiꞌ, ‘Tee aunkaꞌ nemperimaung berira ooveriai.’ Niiꞌnooꞌ aaꞌdaariai, ‘Tee aung aꞌ otong.’ Teka biikaang kara siomperiaꞌ otoaing. 24 Aming-koo nnaꞌ piping tavoꞌkuma paning-koo auviꞌaue bereravaramanaꞌ teeꞌ nariꞌ ning Tee Naning-naumpoꞌ Paning-etaing oroꞌmaravaing teꞌmung nkanaꞌmung. 25 Teka tutung ninge kapooꞌ arikananka kuneꞌampaing tompimaama nkomaavaining enanavarange.

26 “Teeꞌ nariꞌ Nooaꞌ bakanang nkoaruꞌnaꞌ teeꞌ eeꞌnaꞌ nariꞌ ning Tee Naning-naumpoꞌ Paning-etaing moainang nkoaravaing. 27 Aaꞌnokoꞌnaꞌ: Taamanaama, naikaama, nampeema otorokoꞌ bera Nooaꞌ aakaꞌnareng-koo tumparuꞌnooꞌke basi, eeꞌnoko douai pora aaruvuruꞌ ookara. 28 Napoꞌ teeꞌ nariꞌ nkoarikoꞌ tenang Looteꞌ bakanang: Taamanaama, naikaama, baaveveema, keenkeeng nkoaama, pava kaniaarima. 29 Teka teꞌmung Looteꞌ Sodom-navuntuꞌketa tontaꞌarako urung eeꞌnoko kapang ntaꞌpoꞌning apoꞌpinaꞌ paning-eta duaꞌarara taivuruꞌ teing ookara.

30 “Napoꞌ teeꞌ nariꞌ nkoaravainge ning Tee Naning-naumpoꞌ Paning-etaing napoꞌ moainang. 31 Teꞌmung basiarako naning kavo-poꞌnung daunavaro-koo otoainooꞌketa siarama bakaning kavo nka-koo pava-koo kuung tumparavaukaꞌnunge. Napoꞌ teeꞌ nariꞌ naning mintoong-koo otoainooꞌketa pava-koo toroaravaukaꞌ. 32 Noruꞌeriaing Looteꞌ baꞌaang denkiꞌouꞌnaꞌ tenang ntaꞌke osi taivukoꞌnamono-aape toroarako bakaang kavo noruꞌuitaaꞌ.

33 “Baa tee naning bakaang domaang baka tarearamaung tee bakaang domaang tee paaꞌaravaing, eeꞌnoko baa tee naning ning-koo bakaang domaang duaꞌaravaing tee teie teeꞌ nkoarama tampaꞌ pinkaꞌantavuaing. 34 Napoꞌ naurampimang, muunga tee kenaanka naroꞌke aaturesi otoko narung pariꞌuma narung sipuaing. 35 Napoꞌ manikumaara kenaanka-koo nariꞌ iinkureko nani pariꞌuma nani sipuaing. 36 Napoꞌ kenaanka naninka poraꞌke otoreko narung pariꞌuma narung sipuai.”

37 Eeꞌnoko teinge aaꞌpauꞌ tee, “Ovoring, areꞌka?” Eeꞌnoko Jiisuuꞌke aaꞌpuruꞌ teing, “Areꞌ tokoo deraꞌ otoinooꞌ mareoiꞌnanka tee teꞌ poroma naroꞌarimaung maaꞌaavaꞌnaang tee.”

Copyright information for `NAS