Matthew 8

Naning Oramuuꞌpoꞌnung

(Mak 1:40-44; Luk 5:12-14)

Tenang Jiisuuꞌ mii-eta nau-antavurira depeto siarioꞌ nantoong karingai siompauꞌ tee. Eeꞌnoko narung oramuuꞌpoꞌnung pora Jiisuuꞌkoo uroꞌkanooꞌ kinkinui eentavarama aaꞌpuuꞌ, “Ovoring, daꞌ piarora deekoꞌ dake ning aung oramuuꞌ kuimepeuꞌnung.” Teketa Jiisuuꞌke bireng tovoroꞌarara kompuuꞌ tee, aaꞌpuma, “Piamoi otong. Enang kuiraring!” Eeꞌnoko namuꞌke tee tee bakaang oramuuꞌ kuiaruꞌ. Teketa Jiisuuꞌke aaꞌpuuꞌ tee, “Tarerari naning naueaukaꞌ, teka namuꞌke Moosesi bakaang boto siompei piristiꞌkoo siraꞌantararavai, eeꞌnoko tampaꞌ ooruko Kumponing-koo boontunang nkoveai nantoonge tee taaꞌniꞌanta ooaara daꞌ teing ninka nariꞌ otoꞌkoo tauraꞌniiꞌ tasiꞌdaavainaꞌ, teeꞌ Moosesi bakaang botoi minkuvumanaꞌ.”

Piatooronuka~ Narung Daakuꞌ Tanata

(Luk 7:1-10)

Tenang Jiisuuꞌ teꞌ Kapaneumeꞌnavuntuꞌkoo tumparara otoko narung Juꞌdeeaung piatooronuka narung daakuꞌ tarenara tee-anko pora pakupaku-koo eentavaruꞌ aaꞌpuma, “Ovoring, nkaang bautara osie bempari otong siipai sisikeera ninka doota-antavuioꞌ.” Teketa Jiisuuꞌke aaꞌpuuꞌ tee, “Meraiꞌnang taare-antavamaꞌnaang tee.” Eeꞌnoko teie piatooronuka daakuꞌ tarenarai makuꞌuma aaꞌpuuꞌ, “Ovoring, ning tee makosi deeaꞌ daꞌ nkanooꞌ pava-koo kuung poꞌkoo; Ninge daꞌ pankaing tasiꞌdamira teeꞌ minkuamaang, aiꞌ ning tee napoꞌ niiꞌnooꞌ basi-koo iriꞌkoo kuung oꞌnong piatooronuka tare-koong-koo. Eeꞌnoko niiꞌnung aaꞌpanko dei, ‘Beai,’ tee bepeuꞌ. Eeꞌnoko niiꞌnung aaꞌpanko dei, ‘Poai,’ tee popeuꞌ. Eeꞌnoko nkaang bautara aaꞌpanko, ‘Aung nkoveai,’ teie nkovupeuꞌ tee. Teeꞌkoo dake tamung karai minkueko nkaang botovotonaaꞌ taarevoaing.” 10 Tenang Jiisuuꞌke teeꞌ taaravura taꞌninuuꞌ, eeꞌnoko teing siompaakoꞌning nauvurima aaꞌpuuꞌ, “Ninge masikaꞌ naurampimang diiꞌ: Temuꞌketa aung amuriiꞌ baito pankaing ooampaung bane Isireeli-nupoong ninka nariꞌ oꞌnorimaunge. 11 Eeꞌnoko ninge aaꞌdampimang, karinga nantoong duaaꞌ pomanooꞌketa eeꞌnoko tumparamanooꞌ tenairu-eta poroaining nariꞌ taaman-aavaing Eebaraamiꞌ, Aisakeꞌ eeꞌnoko Jeekopiꞌ ninka tee muuꞌ paninung taaꞌniꞌpoainaꞌmung. 12 Teka teing muuꞌkoo temuꞌ miruꞌniiꞌnuka
8:12Teing miruꞌniiꞌnuka teing Juꞌnupoong eeꞌning.
teing aꞌdang damaꞌdu duaꞌuriaining mutaananooꞌ, teꞌ eeꞌnooꞌ nantoong biromparima siꞌdaꞌ dovang kakirinkuarimatoainooꞌ sisikeera-koo otoroi.”
13 Teketa Jiisuuꞌke tee piatooronuka daakuꞌ tarenara aaꞌpuuꞌ, “Naniai. Tee tee teeꞌ nariꞌ dake masikaꞌantaveinaꞌ nkoaravaing.” Eeꞌnoko tee bakaang bautara tee tenang tee-koo batei-koo taarevouꞌ.

Jiisuuꞌke Piita Baꞌdoraa Taare-antavuuꞌnaꞌ

(Mak 1:29-31; Luk 4:38-39)

14 Tenang Jiisuuꞌ Piita bakanava-koo pora teie Piita baꞌdoraa teke batanang-koo bemparioꞌ oovuuꞌ uipaariiꞌ ninka siipavora. 15 Eeꞌnoko teie teni bakaang bireng-koo kompuioꞌ tee uipaariiꞌ namuꞌke boimpuuꞌ, eeꞌnoko tenie deto iꞌamparara bauꞌuruꞌ teing. 16 Teketa duaaꞌ tumparioꞌ nantoong mmauꞌ maꞌnarie koriaarikoꞌning Jiisuuꞌanko tavoꞌaaruꞌ, eeꞌnoko teie maꞌnari kara nanaarei bataꞌuruꞌ, napoꞌ siipa-nupoong taare-antavuruꞌ ookara. 17 Jiisuuꞌke teeꞌ nkovuma tee kara dupe-antavuuꞌ teie Aisaiaꞌke nakaronunge urikunge minkuvuuꞌnung Daari Meekung-koo aaꞌpuuꞌnooꞌka,

“Teie niikaning siipananka eeꞌnoko aruaruꞌnanka nkamemurira duaꞌuaing.”
(Aisaiaꞌ 53:4)

Jiisuuꞌ Siong-koo Makotuaꞌnaꞌ Noruꞌarekoꞌnaanka

(Luk 9:57-60)

18 Tenang Jiisuuꞌke nantoong karingai tee koroai otoroko oovurira bakaning ninka nariꞌ pakoꞌariiꞌnaang botoaruꞌ nuaruꞌka amenkaꞌkoo karinga teꞌ otoroko. 19 Teketa narunge boto naunuka-koonge tee-anko pora aaꞌpuuꞌ, “Pankaing ee, ninge tee daꞌ siontampaing areꞌ tokoo daꞌ beainooꞌ.” 20 Teketa Jiisuuꞌke makuꞌuma aaꞌpuuꞌ tee, “Nkaunanka biikaning kumpenanka otoꞌevoromaung, eeꞌnoko barennanka auviꞌau-kooning biikaning bitonanka, teka ning Tee Naning-naumpoꞌ Paning-etaing~ tokoo boreꞌ patuꞌmaravainooꞌ otoꞌmemuaꞌ.”

21 Teketa napoꞌ teing siompaakoꞌning-koong narung pora aaꞌpuuꞌ, “Ovoring, ioꞌ tauraꞌmeko mmaꞌ dakoꞌampainooꞌ basinooꞌ mmaꞌ ninka oꞌnoreaing, eeꞌnoko mmaꞌ dakoꞌamiraiꞌnange daꞌ siontampai.”
8:21Eeꞌ oroꞌpari otong: Tee naning kapooꞌ baumai deing nka-koo noruꞌuitaaꞌ Jiisuuꞌ teeꞌ minkuvuuꞌ.
22 Teka Jiisuuꞌke aaꞌpuuꞌ tee, “Siperiko booꞌnukai biiꞌka booꞌnuka dakoꞌaariaing, teka daꞌ aaꞌdamaang: Bera daankieaing tee Kumponing bakaang muuꞌ.”
8:22Nantoong Jiisuuꞌ domaang okoraꞌ tasiꞌpaarimainge tee siompaama domaang isikung otoꞌevoromaung, teka kansiꞌkoong kapooꞌ domange daiꞌaamaing teing domaang okoraꞌketa taapoꞌnupoong, booꞌnuka Kumponing-ankoi.


Jiisuuꞌke Piong Pankaing Bake-antavuuꞌnaꞌ

(Mak 4:36-41; Luk 8:22-25)

23 Teketa tee Jiisuuꞌ bakaasi-nareng-koo aaꞌearako teing bakaning barevare-nupoong tee siompai nariꞌ aaꞌeariruꞌ. 24 Teketa tenkenaara nanaako namuꞌke taꞌninaꞌ piong pankaing pouꞌ teke nuaruꞌkoo daue. Teketa tee booꞌa bakaasi-nareng-koo daue taꞌdaꞌparama nanuuꞌ, teka Jiisuuꞌ teke aatui otoko. 25 Teketa teinge bakaning barevare-nupoonge berora tanteaama aaꞌpauꞌ Jiisuuꞌ, “Ovoring, pakumeriai, niiꞌ enang keꞌnuruꞌmariiꞌnaang!” 26 Teketa teie makuꞌurima aaꞌpuuꞌ, “Diiꞌ bakei diikaang baito okiꞌnaa. Aming-koo teeꞌ arorerimang?” Teketa deto iꞌamparara teie tee piong eeꞌnoko tee eemaaruꞌ ntong-koong akaꞌpuioꞌ bakei aaꞌnaꞌ tarorovuuꞌ. 27 Eeꞌnoko teing taꞌninaara niaꞌkaama aaꞌpaakoꞌ, “Aung naning aremuriiꞌ aaꞌnung piong tovange eemaaruꞌ dovange taaravaakooꞌ?”

Jiisuuꞌke Maꞌnari Naninka Kenaankara-ita Bataꞌuruꞌnaꞌ

(Mak 5:1-17; Luk 8:26-37)

28 Teketa teing Jiisuuꞌninka Kadaraꞌnavete-koo tavoꞌariko kenaankarai naninkai maꞌnarie koriaarekoꞌnaankai kuvi dakoꞌdoma-ita poreta Jiisuuꞌ kuneꞌuretuꞌ. Bakei avoꞌavoroꞌka. Naning teke tankinuarupeuꞌ tenaanka-ankoi. 29 Poreta aaꞌpuretuꞌ, “Jiisuuꞌ ee, dake Kumponing Bauringe niiꞌ arekeeꞌ nkomeriiꞌnaang? Aiꞌ niiꞌ toraꞌanta-koo poinge niikaang batei mmeꞌ makotuaruko?” 30 Teketa eeꞌnooꞌketa duerueꞌke mmauꞌ pooroꞌnavontu meruꞌarima otorokoꞌ. 31 Eeꞌnoko teinge maꞌnari orenge eentavarima Jiisuuꞌ aaꞌpauꞌ, “Dake bataꞌmerima deekoꞌ pooroꞌnavontu-koo kuung tung-koo tauraꞌmeriai.” 32 Teketa Jiisuuꞌke aaꞌpuruꞌ, “Beriaing.” Tee tee tenang maꞌnari bakoarira pooroꞌnanka-koo tumpariruꞌ, eeꞌnoko tevontu ootukunavontu pemue doonko kooꞌariruꞌ nuaruꞌkoo bera keꞌnuruꞌariruꞌ teke. 33 Eeꞌnoko teing pooroꞌ bauꞌaarikoꞌning mmariauꞌ. Teketa osi-aape kuaꞌparira dooreaaruꞌ tee ookara kapooꞌnanka teke nkoaruꞌning napoꞌ maꞌnarie koriaarekoꞌnaanka-koo nkoaruꞌnaꞌkoo. 34 Teketa ookara nantoong temono-nupoong berouꞌ Jiisuuꞌ kuneꞌkoo, eeꞌnoko Jiisuuꞌ ooaara teing aaꞌnaꞌ eentavariruꞌ Jiisuuꞌ teketa temeng-eta biikanameng-eta tenkenuuꞌnaang.

Copyright information for `NAS