Revelation of John 22

Ntong Domang-anta Eeꞌnoko Napoꞌ Koiꞌ Domang-anta Temono-koo Otouꞌnaꞌ

Teketa teie koosinunge tee ntong pankarei nau-antamuuꞌ tee ntong domang-anta, aaꞌnaꞌ kiiroraaꞌ kalaasi-pinaꞌ oroꞌ, teketa Kumponing eeꞌnoko tee Kampia beekanooꞌ ovorimparesi baꞌnavaꞌnaniꞌdoma-ita tuuvumaung meuꞌke teie taung pankaraunge doonko tee-koo osi pankamono-koo. Tee-koo ntong pankarei-koo ookamenta-koo koiꞌ domang-anta-koong kemoꞌka donkonuresi otoreng, teing-koo sinang amutemuriiꞌ kivora-ita kemuꞌkai biꞌukooꞌ ookara mareꞌkoo kuunge kaara kante-koo. Eeꞌnoko teing paraꞌnanka teing-koong koiꞌkoonanka ookara nantoong amutemuuꞌ taare-anta-koong. Teketa deto tee napoꞌ barakosiꞌ otoaukaꞌnunge, tee Kumponing eeꞌnoko tee Kampia beekanooꞌ baꞌnavaꞌnaniꞌdoma teꞌ teke temono-koo otoi otoaing eeꞌnoko Kumponing bakaninge botovotonaaꞌnukai tee teka dootuuꞌaaremaatoaing. Eeꞌnoko teinge tee bakaang oing ooaavaing eeꞌnoko bakaang miring biikaang oing-koo otoainge teing bakaning taaꞌniꞌantavuri. Eeꞌnoko muung tee teke otoaukaꞌnung, eeꞌnoko daamu-koong araka eeꞌnoko duaaꞌkoong araka napoꞌ piavoroaukaꞌnunge, aiꞌ teing teing teie Ovoringe Kumponinge araka-antavurimaatoaining. Eeꞌnoko teing teing daurarong deempariri ootukunung batei-koo teeꞌ nariꞌ otoromaatoaing.

Jiisuuꞌ Tee Daꞌdeng Pooꞌnaang Nauvuuꞌnaꞌ Jooni

Eeꞌnoko teie koosinunge aaꞌmuuꞌ ning, “Aing teing kara aaꞌnaꞌ masikeng, bakei masikaꞌanta-koo makosining. Teie eeꞌnarai Kumponing Ovoringe teing bakaning nakaro-nupoong karantavurikoꞌnunge~ botovuing bakaang koosinung nau-anta-koo bakaning botovotonaaꞌnuka kapooꞌ tee batei dueꞌka tavoꞌkuuꞌnaang otoing.”

Jiisuuꞌke aaꞌpumaang, “Ooveai! Ning tee aung daꞌdeng mooꞌnaang. Biraankearavaing tee naning aung kara pinkaꞌui meumpuaing aneꞌkoo buukunaneꞌkoo otoing.”

Ninge eeꞌnarai Joonie taaravantuꞌ eeꞌnoko ooantuꞌ teing aing kapooꞌnanka. Eeꞌnoko tenang ninge taaravamira eeꞌnoko ooamira teing aing kapooꞌ ning tee teꞌ doonko miinge keemaruꞌ tee-koo koosinung-koo kauꞌkanooꞌ teing kapooꞌnanka nau-antamuuꞌnung-koo. Eeꞌnoko tee daangampamaꞌnaang nkomarako teie aaꞌmuuꞌ, “A, teeꞌ nkoraravaukaꞌ. Ning tee narung daꞌpinaꞌ nariꞌ botovotonaaꞌ eeꞌnoko napoꞌ teing ninka daꞌmaikoriꞌ nakaro-nupoong ninka nariꞌ oroꞌke, eeꞌnoko teing aung aneꞌkoo otoing kara pinkaꞌai meumpaamaing. Kumponing narung-koo teeꞌ nkorarama daangampeaing.” 10 Teketa teie aaꞌmuuꞌ ning, “Tee aung kara tarampee-koong~ aneꞌkoo otoing bakuꞌeaukaꞌ nantoong-koo, aiꞌ batei tee dueꞌumaang. 11 Baa tee naning kapooꞌ orara nkovumaatomaung tee teeꞌ nariꞌ kato nkovuko batei makotuaing, napoꞌ naning noruꞌ kuꞌmiꞌ teeꞌ nariꞌ kato noruꞌ kuꞌmiꞌoi otoainge. Napoꞌ baa tee kapooꞌ koontoꞌnaꞌ nkovumaa-tomaunge teeꞌ koontoꞌnaꞌ nariꞌ kato nkovuko batei makotuaing, eeꞌnoko meekaꞌpari otoing naning teeꞌ nariꞌ kato meekaꞌpari otoainge.”

12 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke aaꞌpumaang, “Ooveai, ning tee aung daꞌdeng mooꞌnaang, mooꞌ nkaang nkavansi ookara nantoong avorompaing kapooꞌ narunaꞌ narunaꞌ nkoauꞌning-koo. 13 Ning tee tutunaꞌnaare eeꞌnoko napoꞌ asiranaare, napoꞌ uroꞌnung eeꞌnoko damaꞌnunge, eeꞌnoko ookara kapooꞌkoo tutuntomai napoꞌ oꞌdomai. 14 Biraankeariaining teing nantoong domang kiiroraaꞌariri bakaang boto meumpaamaing, aiꞌ teing teing makosiaavaining tung-koo teꞌ osi pankamono-koo teke karanaange, eeꞌnoko napoꞌ makosiaavainge tee-koong koiꞌ domang-anta-koong sinang maaꞌkoo. 15 Teing nantoong eeꞌ oroꞌnuka teing tee-koo osi pankamono-koo damaꞌdu otoroaining, aaꞌning: mosiꞌpinaꞌ nkoarimaing, dopa nkonuka, auning nkonuka, nantoong dupisiꞌnuka, kumponing daang-koong-koo dootuuꞌnuka, eeꞌnoko ookara daang minku baukonuka karai eeꞌnoko nko-nkoi. 16 Ninge Jiisuuꞌke, botoansing nkaang koosinung diiꞌ dootuuꞌnupoong nau-anta-koo osi kante-koo. Ning tee Okovosiꞌ Deevitaꞌ bakanaving-koong eeꞌnoko napoꞌ Bauringe. Eeꞌnoko ning tee napoꞌ maatara pinaꞌ aaꞌnaꞌ arakavari pomaung-pinaꞌ.”

17 Teie Tanuaang Meekunge eeꞌnoko teni Manikuma Kampiai Nampui-nani aaꞌpuremang, “Poai.” Aiaꞌ baie teie taaravuainge aaꞌpuai napoꞌ, “Poai.” Eeꞌnoko baa tee nukaaꞌoi otoing ntong-koo poai. Eeꞌ, baa tee ntong domang-anta nai-koo piavoi otoing pora naikuai, aiꞌ tee tee mooꞌdopa.

Joonie Niiꞌ Aung Minkunaa Taaravampimaing Aveꞌkoo Koontoꞌ Orokomuruꞌnaꞌ

18 Ninge Joonie tee enang kara purintoꞌ minkuamaang diiꞌkoo tee tarampee-koong kara Kumponing bakaang aneꞌkoo otoing taaraveriaining-koo. Baie niiꞌnunge kara niiꞌnaare dau beꞌnuꞌuaing deekoꞌ tee-koo kara aneꞌkoo daariari otoing-koo, Kumponinge tee teing arikananka aneꞌkoo minkuariri otoroining tee-koo dau panteꞌuaing. 19 Eeꞌnoko napoꞌ niiꞌnunge narunge tee-koo kara Kumponing bakaang aneꞌkoo daariari otoing-koo namaranooꞌ duaꞌuaing deekoꞌ, tee tee Kumponinge pariꞌuaing bakaang sinang koiꞌ domang-anta-koong. Eeꞌnoko temono-koo osi meekamono-koo tee otoaukaꞌnunge, aneꞌkoo minkuari otoinamono-koo. 20 Teie aung karananka siraꞌpuinge aaꞌpumaang, “Eeꞌ, ning daꞌdeng diiꞌanko meeꞌnaang.” Eeꞌnoko makuꞌama aaꞌpamaang, “Eeꞌ, tampara; teeꞌ eeꞌnaꞌ poaing, Ovoring Jiisuuꞌ.”

21 Tee biraanke niikaang Ovoring Jiisuuꞌ Karistooꞌ bakaang tee diiꞌ ninka ookara Kumponing bakaning meekupoong ninka nariꞌ otomatoaing.

Masikung.

Copyright information for `NAS