Revelation of John 7

Isireeli-nupoonge Kumponing Bakaang Taaꞌniꞌanta Oing-koo Nkavauꞌnaꞌ

Teketa napoꞌ tee tankinuko koosinung karenaumo ooarantuꞌ aung-koo kansiꞌkoo karenaumo kunkuꞌdoiꞌkoo donkonai otoroko doving avoꞌai aing aaꞌning uupuvuriarooꞌnaang: kansiꞌ, pirung, eeꞌnoko koiꞌnanka. Teketa napoꞌ narung koosinung duaaꞌ pomanooꞌketa deto beko ooantuꞌ tee Kumponing Domantooꞌ bakaang taaꞌniꞌanta kompui, eeꞌnoko teie aaꞌnaꞌ bokuma teing karenaumo koosinung kansiꞌ eeꞌnoko pirung orari-koo purintoꞌ avuruꞌning aaꞌpuruꞌ, “Kansiꞌ dovang pirung eeꞌnoko koiꞌnanka mmeꞌka orari-antaveriaruko ioꞌ niikaang Kumponing bakaning botovotonaaꞌnuka oing-koo taaꞌniꞌantavarampiko deekoꞌ.” Teketa taaravantuꞌ deerunooꞌ teing taaꞌniꞌantavuruꞌning naroꞌka: narung daakuꞌketa karenaumo kivora-eta karenaumo kokoreiꞌ [144,000], ainooꞌ teing ookara Isireeli baurukaaꞌketa muuꞌ kante-ita:

Juda bakanaving-eta taaꞌniꞌantavuruꞌ

kivora-ita kenaanka kokoreiꞌ.
Ruben bakanaving-eta taaꞌniꞌantavuruꞌ

kivora-ita kenaanka kokoreiꞌ.
Kaataꞌ bakanaving-eta taaꞌniꞌantavuruꞌ

kivora-ita kenaanka kokoreiꞌ.
Asa bakanaving-eta taaꞌniꞌantavuruꞌ

kivora-ita kenaanka kokoreiꞌ.
Napitalai bakanaving-eta taaꞌniꞌantavuruꞌ

kivora-ita kenaanka kokoreiꞌ.
Manase bakanaving-eta taaꞌniꞌantavuruꞌ

kivora-ita kenaanka kokoreiꞌ.
Simioniꞌ bakanaving-eta taaꞌniꞌantavuruꞌ

kivora-ita kenaanka kokoreiꞌ.
Liivaiꞌ bakanaving-eta taaꞌniꞌantavuruꞌ

kivora-ita kenaanka kokoreiꞌ.
Iisakaa bakanaving-eta taaꞌniꞌantavuruꞌ

kivora-ita kenaanka kokoreiꞌ.
Sebulon bakanaving-eta taaꞌniꞌantavuruꞌ

kivora-ita kenaanka kokoreiꞌ.
Josepaꞌ bakanaving-eta taaꞌniꞌantavuruꞌ

kivora-ita kenaanka kokoreiꞌ.
Bensimani bakanaving-eta taaꞌniꞌantavuruꞌ

kivora-ita kenaanka kokoreiꞌ.

Nantoong Karikaꞌke Kumponing Daangampauꞌnaꞌ

Teketa napoꞌ tee-koo damaꞌdue ooama bakei nantoong miatara ooarantuꞌ naninge deeru-koo makotuaꞌ, aaꞌning-eta porouꞌning: ookara kansiꞌnanka-ita, muuꞌketa, nantoong amutemuriiꞌketa, kara amutemuriiꞌketa, teke Ovoring baꞌnaniꞌdomai eeꞌnoko napoꞌ tee-koo Kampia-koo uroꞌkanooꞌke donkonai otoroko mononopaꞌ kakaara kuruniiꞌnuka eeꞌnoko birenge moupaao-koong paraꞌ kompai. 10 Eeꞌnoko aaꞌnaꞌ kareaama aaꞌpaakoꞌ, “Domang-anta tee niikaang Kumponing-eta baꞌnavaꞌnaniꞌdomai baꞌnanui otomaung-eta poaing eeꞌnoko napoꞌ teieta Sipisipiꞌ Kampia-ita.” 11 Teketa teinge koosinunankai koroai otoroko teing ovontung eeꞌnoko teing kapooꞌ karenaumo domantoia teꞌ ovorimpari baꞌnavaꞌnaniꞌdoma uroꞌkanooꞌ dapuuꞌkai duaꞌarima daangampaakoꞌ tee Kumponing, aaꞌpaama, 12 “Eeꞌ, tee-koo niikaang Kumponing-koo otoaing teing aing aaꞌning: biraanke, meenasi, matau, tampaꞌ tang, biiving, iriꞌ, eeꞌnoko puring-anta ookara batei-koo. Masikung.”

Biikaang Sisikeera Tee Enang Oparing

13 Teketa narunge teing-koo ovontung-koonge ning niaꞌmuma aaꞌmuuꞌ, “Aing baata mononopaꞌ kakaarai nopaꞌniiꞌnuka? Napoꞌ areketa poroininge?” 14 Eeꞌnoko ninge aaꞌpantuꞌ, “Aung ee, ning aaꞌ noruꞌampaꞌ. Dake pa noruꞌei otong.”

Teketa teie aaꞌmuuꞌ ning, “Aing teing nantoong tee batei aaꞌnaꞌ arikung puruꞌaara porouꞌning. Eeꞌnoko tee biikaang mononopaꞌ tee tee-koo ereng-koo tee Sipisipiꞌ Kampia bakaang-koo duuꞌpaioꞌ aaꞌnaꞌ kakaaravouꞌ.
15 Teeꞌkoo teing Kumponing bakanooꞌ baꞌnavaꞌnaniꞌdoma uroꞌkanooꞌ donkonai tee dootuuꞌaamaung doong eeꞌnoko muung bakanava meekava-koo, eeꞌnoko teie teke ovorimpari baꞌnaniꞌdomai baꞌnanui otomaunge kuung kooꞌuri nariꞌ otoromaung. 16 Teke tee teing peeravoroaꞌ otoroaing, napoꞌ ntong-koo nukaaꞌoroaꞌ otoroai, duaaꞌke uiꞌurima baikevuriaukaꞌ eeꞌnoko napoꞌ naaꞌeeravoroaukaꞌ. 17 Aiꞌ tee Sipisipiꞌ Kampia teke ovorimpari baꞌnavaꞌnaniꞌdomai meuꞌke otomaung tee biikaang tanata-nko, eeꞌnoko teie teing teꞌ ntong puꞌanta domantooꞌaape beꞌantavurimatoaing, eeꞌnoko Kumponinge tee biikaang taꞌdu duta-ita piuꞌevuriaing.”

Copyright information for `NAS