Revelation of John 8

Teie Sipisipiꞌ Kampiai ~Kenaanka-taa-nung Pinkapinkaꞌ Kaapeꞌuuꞌnaꞌ

Teketa napoꞌ teie Kampiai ~kenaanka-taa-nung pinkapinkaꞌ kaapeꞌuko ookara kapooꞌ paning-koo okiꞌnooꞌ kaꞌduuariruꞌ namarang aua-pinaꞌ. Teketa ~kenaanka-taa koosinung ooarantuꞌ Kumponing-koo uroꞌkanooꞌke donkonai otoromaing, eeꞌnoko teinge tuuviri ~kerenta-taa nkavauꞌ. Eeꞌnoko napoꞌ niiꞌnung koosinung kooro-koong tapeng kompui pora boonturoma donkonuuꞌ. Eeꞌnoko tee kanteng tampaꞌ nuuraaꞌ mmauꞌ avauꞌ pitu-koo teing ninka kunsinanka ookara nantoong meekupoong biikaang ninka nariꞌ boontunamparaaꞌnaang teke kooro-koo nkoniiꞌnooꞌke boonturomai, ovorimpari baꞌnavaꞌnaniꞌdoma-koo uroꞌkanooꞌke. Eeꞌnoko tee kanteng paroꞌuioꞌ teꞌ ninka ii-nooꞌ kunsinanka ninka kompeereta teing meekupoong biikaang ninka deto daaꞌaruꞌ Kumponing-anko koosinung-koong bireng-eta. Teketa teie koosinunge tee tapeng nkavura ntaꞌke maantoꞌantavuuꞌ boonturoma-ita nkavuuꞌnunge, eeꞌnoko terempoꞌ kansiꞌaape baiꞌuuꞌ, teketa aaꞌnouꞌ pipirakai kurung-kurung ninininimpuma uꞌmiꞌ nkoaruꞌ.

Karenaumo Koosinunankai Tuuviri Doompeitaaꞌ Puumpauꞌnaꞌ

Teketa tenang teing ~kenaanka-taa koosinung teing tuuviri puumpaavaꞌnaang maamuariruꞌ. Eeꞌnoko tutunaꞌnunge bakanareng tuuviri puumpuko apoꞌ kamaarie moomparama kapang kaaꞌomanaꞌ kaaꞌora kansiꞌkoo doonko tumputumpurunang duaꞌaruꞌ eeꞌnoko napoꞌ ntaꞌ erenge mavoꞌ teeꞌ nariꞌ kansiꞌkoo duaꞌaruꞌ. Eeꞌnoko kansiꞌkoo beevorai navoraꞌ taivuuꞌ, koiꞌnanka-koo beevorai-koo navoraꞌkooning taivuuꞌ, napoꞌ ookara baaꞌ okiꞌnarekaꞌ taivuruꞌ.

Teketa napoꞌ kenaanka-nung koosinunge bakanareng tuuviri puumpuuꞌ, eeꞌnoko kapooꞌ iuꞌ pankaing-pinaꞌ oroꞌ ntaꞌke taivuko pirung-koo duaꞌaruꞌ. Eeꞌnoko pirung-koo beeruꞌpi naruꞌ ereng narung deemparuꞌ. Eeꞌnoko kapooꞌ pirung-koo domampariri otoromaing-koo beemantori-koo namanto boorouꞌ, eeꞌnoko aarerinanka-koo beemantori namanto ntaꞌke taivurira opuruꞌ.

10 Teketa napoꞌ beenaumo-nunge koosinunge bakanareng tuuviri puumpuuꞌ, eeꞌnoko narung beentoꞌ pankaing paning-eta duaꞌaruꞌ, puu-pinaꞌ arakavari ntaꞌke taivuko, eeꞌnoko aaꞌning-koo dau duaꞌaruꞌ: ntong-koo beeriiru-nari-koo eeꞌnoko puꞌantanairu-koo teeꞌ nariꞌ. 11 Tee-koong beentoꞌkoong miring Dopa Tokaaꞌ. Teketa teing ntonanka beentoꞌ duaꞌaruꞌning tokaaꞌ doparopa-poꞌnung deemparioꞌ nantoong mmauꞌke naiaama booꞌpariruꞌ.

12 Teketa napoꞌ karenaumo-nunge koosinunge bakanareng tuuviri puumpuuꞌ eeꞌnoko aaꞌnouꞌ: duaaꞌkoo okiꞌnameng paparovuuꞌ, napoꞌ kaara-koo okiꞌnameng paparovuuꞌ, eeꞌnoko beentoꞌnanka-koo niiꞌnamanto
8:12Beemantori-koo namanto-kooning, (1/3).
paparovuruꞌ. Eeꞌnoko aaꞌnouꞌ: teꞌmung doong apukaꞌparuꞌ. Napoꞌ teꞌmung muunga teeꞌ, beentoꞌnanka-ita kaara okiꞌnameng-koo araka otoaruuꞌ.

13 Teketa napoꞌ ooama narung mareoiꞌ aaꞌnaꞌ karoma auviꞌaue puraanuma aaꞌpuko taaravantuꞌ, “Oi, oi, bakaꞌ, bakaꞌ piaaruꞌnuka kansiꞌkoo otoromaatomaing. Teinge asiꞌninge beenaumoi koosinunankai biikaning tuuviri puumpaako teing-koo bakei sisikeera pankaing tavoꞌaraaꞌnaang.”

Copyright information for `NAS