1 Timothy 5

Avyarat ombasagwi halok, okbugu dogop wene

It ap enanggok iniselok, hane anye vaga mbererabuk. “Yi nasini ndatak atma,” yiluk, enendawi aik wakbugu dogwen. It ap sawe andi, hat haswei ndatak, it akwa enanggok andi, hat hisai ndatak, eke, akwa sawe andi, hat harupwi ndatak, it vaga hendawima weyak mondok embetetek dugwit, yugirigya dogwen.

It akwa sogwa eneyagi-enwai enarum des erogo agarwikbuk halok, dibugu dogwen. Akwa sogwa eneyagi-enwai werek iniselok verak, it ako en Ala wene ndatak ogarupwak yiluk, inisai-enambeyagi it enendak yonggarinipu dogopwak. It inisai-enambeyagi en eneyagi-enwai endarinipu lagagwa ako onggo yogak it anderogo yonggarinipu dogopwak. Anderogo ogaguselok, Ala endawi sek ombasiga. Hwa ambi sogwa ovara, eyagi en yonggat hegetek halok, “Ala en yonggatnita dogopwak,” yiluk, Ala ovaga vanggabaluk endawi wenggelek dugwit, hup dingga Ala adema hunik adigat nggino yugugu, samban ogagya, ogasiga menda halok, hwa andi, eyave sogwa aro.

It akwa sogwa ininggis-vaga yavup ogagetek dugwit, amburup werek adigat nela ombarit nagu iselok andi, iniluk agarwik ovara, Ala wene enendawima dek halok, nggorak ndatak at agarwik. Akwa sogwa anderogo ogaguselok, avakwa enane enovaga bisaguven, wene yi, enaruk watya dogwen. Ap ambi, ata hwa ambi, at owa-aot unde waginivisigadek andi, weyak ovara, at abut-ogwa, isa-asin, agun-eyak dombok unde waginivisigadek halok andi, weyak mondok ombok ogasiga. It avakwa Yesus Keretus avyarat embetetek menda andi, un weyak horok at ovara, at verak, weyak mondok ombok ogasiga. At Yesus Keretus avyarat imbitigi ako andi, hekbogogi agarik.

It akwa sogwa Ala aburi en yonggarisaguluk ininis dirup wasagwi andi, hwa ambi endaklagagi hegek 60 tahun agetek halok, inis dirup warup dek. Ata, hwa sogwa ambi, agun ambi nggelabigitek sogwa bago halok, 10 “Hwa andi sek ogasiga menda,” yuguselok, eyagi des erogo sawe oginipu halok, ap huru enaganiya isagya halok, it Ala ake denek menda
5:10Ala ake denek mendaandi, Ala aburi avyarat ombasagwi menda ovok erogo.
enayeloman ndatak oginipu halok,
5:10 Ala wene Yunani enane dirup watigi andi'inisok horinipu halok'watigi ovara, adem andi, endawi sovalek dugwit enayeloman ndatak oginipu dogop.
it avakwa anggin enovaga agya yonggarinipu halok, eke, yi yavup ndi yavup sek okbisaup ovok erogo “An neyavup at,” yiluk, ogasiga halok, inis dirup warup sek ovara,
11 it akwa sogwa ao ndugum iniselok andi, ininis dirup warup dek.

It akwa andi, enendawi ninggya halok, Keretus wene wogogwa ako hekbaluk, ap adik hedaup ombarusogoma, ininis dirup warubuk.
12 It endak “An Ala eyavup adigat ogagya dugwit an hwa sogwa mondok dogosogon,” yagagwa ako Yesus adigat musek laup umbutugwa ako hekbagwi vaga weyak okhedugu dogosogom. 13 O ya nogo yigik nagu dugwit, yavup ogarup enanggon okhedelagwi. Andi adigat ogarit nagwis andi dek. Ata, wene enabis atok vaga wolok nagwis, o ambima ya nggao yagan nagu dugwit, it nin enawene ako it ilimik-ilimik yugwi, ogarit nagu dugwit, wene yup dek ako menda hegek ugun yagan nelagwi. 14 Anderogoma, it akwa andi en ambi ogarusogom vaga it ninim ogorek ako en nenanggadi wakbinanuguven, it akwa ndugum sogwa bisamwi ako, enaguni hidugwi, eneyagi endak inipwis, enaguni eneyagi unde waginipwis, ogagu dogop sek ombasiga. 15 Akwa sogwa nin andi, madis sile musek nagu dogoguluk, vage inisok vaga yungguliluk wendagwi.

16 Hwa endawi avyarat ombasiga ambi en isa sogwa werek halok, it Ala aburi evenuk anggin enovaga bisaguven yiluk, at eyak ako en yonggatigya dogopwak. Eke, it akwa sogwa ovara, eneyagi dek iniselok verak, it Ala aburi en yonggarinipu dogopwak.

Mbilape wene

17 Ala aburi enasini enavok ambi yisogon. It ap Ala aburi enasini enagayuk werek ovara, sek erogo enaruwam iniselok, ambi inim onggo enagayuk wurup andi sek aro. It Ala wene ombok vaga yugurugwi, wene mamulirugwi, mondok hunik adigat ogaguselok andi, evenuk ambi inim onggo enagayuk wutu dogopwak. 18 Andi, Ala wene andi, “Sapi en inisok gandum enggen enggenit lagya hegek nin naguven yiluk, enelagap heda marogo bisaup moga,” eke, ambi, “It ap yavup ogasagwi menda yavup onggo hedaup sek aro,” yiluk, yagagwa dirup mbalek agarik.

19 Ap mberen a, henggam a, “Anderogo ogaga o,” yiluk, yegetekma, at ambi en adigat ap Ala aburi enasin ambi ane ovaga bagya halok, at ane hulup andi, dek. 20 Ala Aburi enasin ambi en weyak ogagya dogosogon halok, it avakwa ovok erogo enalon ombarupwak yiluk, avakwa ombokma anggadi watya dogop.

21 Avakwa yerogo ogarup, nderogo ogarup, wene yukhisiga yi, ovok ogagya dugwit, hat hinim hunik halok ogagu dogop yugeregetek hekbigya, eke, avakwa ugun halok ogagu dogop yugirigya, ogagya dogobuk. Ata, avakwa ovok erogo enelup akluk, ogagu dogopwak yiluk, yugirigya dogwen. An ako, Ala inim, Keretus Yesus inim, it Ala ake denek malaikat ako inim, ovok inivaga an wene yi, yukhisiga.

22 Avakwa hinggis vakbugu, ininggul sovabugu, mbikit ogarubuk.
5:22 Ininggis vakbugwis, ininggul sovabuguwis, ogasagwi andi, Lakbogogi Wene 6:6, 8:17-18, 9:12,17, 13:3, 19:6, 28:8 yokhanes.
Avakwa weyak ogaguselok, hat hinim avuk arup andi moga. Hat hendawi mondok sek adik denek dogwen.

23 Hagaum edup okhita, heyave anyedek okhita, ogasigama, hat is adigat ninggya dogobuk. Ata, anggur amburup ambukumat inim ninggya dogwen.

24 It ap mendok okbisaup yiluk, enavut mbanggya dugwit, ap nin weyak ogagao sigam agya halok, hekbiselagwi ovara, it ap nin andi, enomaluk hwilago hegek, mekbigarikmu, hivis enomaluk sigam asiga. 25 Anderogo hak, it sek ogasagwi andi, yedok iniselagwi. Eke, it nin sek ogasagwi hwilago agarik andi, vivis hwilago anderogo dogosogon buk. Sigam arisogon o.

Copyright information for `NBQ