1 John 3

Ai, Awando newonde meté nore parámi date nunaró ŋuro iŋoyi qembe! Dokoro ŋunde nunoníqo, Anutu koro simó tunoqatowó. Noko unipareto Anutu kama qene iŋoyoteŋgo, ŋunde ŋuroko nore ŋuya kama niyo iŋoyoteŋgo. Uni topo hamó, nore itaka Anutu koro simó yoteto, ko imemoŋgo nore date yorowato, ŋuro nore tunomo kama witú yereró. Quko ŋande iŋoteto, enendo tunoqeweya quno ŋuno nore eneŋo kiraró qembe tunoqewato. Dokoro eneŋo kiraró horé ŋu qenewato. Enendo sara-sara piyimi yote. Ko unipare soso eneŋo kiraró qembe tunoqewero ŋuro sopoyoteŋgo ŋuko, Anutu koro toŋímo ene qembe sara yoteŋgo.

Uni ka quhurí teyote ŋuko Anutu koro hutuŋo mande qu wendaqeyote. Quhurí ŋuko hutuŋo mande wenda-wenda murí ŋu. Ko ye ŋande iŋoteŋgo, Yesuko quhurí se rotowero quro tunoqaró, ko quhurí ka eneno kama yote. Uni ka ene quroyómo yorote ŋuko, o piyimi kama teyote. Uni ka o piyimi teyote ŋuko Yesu kama qene iŋaró.

Nene simóne, ye kondé iŋoyikata uni kato kaná yerewaŋgo koro. Yesu ŋuko uni roneneŋowí naŋge. Ŋunde naŋge uni kato otete roneneŋowí
3:7“otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote.
teyote ŋuyako uni roneneŋowí naŋge.
Komo suki Monimbuko naru rokóŋo quhurí teyara, itaka ŋuya. Ŋunde ŋuro uni ka o piyimi teyote ŋuko Monimbu koro simó. Anutu koro Naŋuní ŋundo Monimbu koro o qu se rambaruruwowero quro tunoqaró. Asa ko uni ka Anutu koro simó tunoqaró ŋuko o piyimi watí-watí kama teyote. Anutu koro yoto-yotoyó muko uni ŋu quroko yorote, ŋunde ŋuroko o piyimi watí-watí tewero mepémo kini. Kini, Anutu koro simó tunoqaró. 10 Danimboko Anutu koro simó, ko danimboko Monimbu koro simó? Asa ŋandiro yiyoro iŋowato, uni ka otete roneneŋowí kama teyote ŋuko Anutu koro simó qu kini. Uni kato newonde meté eneŋo topé kama yunoyote ŋuya Anutu koro simó qu kini.

Newonde meté epe ino-ino ti qembe

11 Komo ye mande ŋande iŋaŋgurí, nore soso newonde meté epe ino-ino tewato. 12 Kein ŋunde qembe ma tewero. Ŋuko Monimbu koro simó, ŋunde ŋuro koneyó uroní khumaró ŋu.
3:12Murí Tero 4:8
Asa do karo koneyó uroní khumaró? Dokoro eneŋo oteteyó ŋuko piyimi horé ko koneyómboro oteteyó ŋuko roneneŋowí mu
3:12“otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote.
horé.
13 Topo-topone, noko unindo newonde piyimi te yunoyoteŋgo tiníqo, iŋondata parámi ma tewero. 14 Komo nore khumowí qembe yoratowó, quko itaka yoto-yotonani moré. Ŋunde iŋoteto, dokoro toponani newonde meté yunoyoteto. Uni dani kato eneŋo topé newonde meté kama inoyote ŋuko khumowí qembe yote. 15 Uni ka topémboro kama iŋoro newonde piyimi te yunoyote ŋuko uni yuri khumoteŋgo uni ŋunde qembe. Ye iŋoyi, uni ka topé uroní khumoweya ŋuko yoto-yoto suki-suki moré kini.

16 Yesuko nore samaka nerewero yoto-yotoyó rotoro khumaró. Ŋunde tero newonde meté yunowero murí ŋu witú nereró. Nore ŋuya toponani samaka yerewero quro yoto-yotonani rotoro khumato. 17 Ye date iŋoteŋgo, uni situwiyó moré tero eneŋo topé o koro tukuni teyote qu qenero sikí kama te ino samakaŋoyote tiníqo, uni ŋumbe Anutu koro newonde meté inowero otete ŋu newondímo yotepe ma kini? Ŋu kini. 18 Nene simóne, mandenaniwore naŋge toponani ma samaka yerewero. Kini, mandenaniwore ŋuya otetenaniwore ŋuya newonde meté yunoro samaka yiri qembe. 19 Ŋunde tero ŋande iŋowato, ko mande hamó howeyoteto. Naru kano noreŋo otetenani rondaŋato newondenanimbo noreŋo mande kho yunoyote. Enina, noreko Anutu koro toŋímo uni meté yoteto. Dokoro, Anutuko o soso iŋomukote, ko eneŋo iŋo-iŋo qundo noreŋo newondenani ŋu takate.

21 Uni topo hamó, newondenanimbo nore norero mande khono kama yorotoníqo, Anutu koro toŋímo kondé kaŋewato. 22 Asa hariri tero o karo kirayoteto quno ŋuno enendo re nunoweya, dokoro, eneŋo mande kondé qu howeyoteto, ko otete ŋuro niŋgu-niŋgu teyote ŋu teyoteto. 23 Ko mande kondé ŋuko ŋandiro: nore Anutu koro Naŋuní Yesu Kristo
3:23“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
owí moŋgo iŋondutuwowato, ko mandí howero newonde meté epe ino-ino tewato.
24 Uni ka Anutu koro mande kondé qu howeyote ŋuko Anutu quroyómo yorote. Ko Anutuko uni ŋuro quroko yorote. Anutuko Yuqayó nore nunaró, ko Yuqa ŋundo nore ŋande witú yereyote, Anutuko nore quroko yorote.

Copyright information for `NCA