1 Peter 5

Uni kembémboya, simó keta koya yaró

Ŋunde ŋuro nondo ye uni huru-huru koro tapá uni yoteŋgo quya mande ka yewe teteno. No ŋuya uni kembé ŋundiro, ko toŋenembo Kristoko
5:1“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
kowe surumí korowoní qenenowó. Noya yeya sine parámi tunoqeweya quno ŋunoko owé parámi rewato.
Asa no kondé ŋande osese yereyoteno, ko Anutu koro unipare ŋu sipsip kandeyemo yoteŋgo qembe meté ta sopo yiri qembe. Ŋande ma ye iŋowero, kho ŋu rotowero mepémo kini, asa ko ŋu murí ŋuro naŋge tewaŋgo. Kini, tewero ŋuro niŋgu-niŋgu teyuri qembe. Ko kimo meté rewero quro ma iŋowero. Kini, kho tewero ŋuro naŋge metéŋoyuri qembe. Ye uni kembé-kembé ŋunde yoteŋgo, ko Anutuko unipare yore ye kandeyemo yorotaró ŋu ma yori umbuwero. Kini, ye murí meté ŋu naŋge teyurikata unipareto murí ŋu qenero howewaŋgo. Kowe Sipsip Sopo-sopo Korete Qu tunomo tunoqeweya quno ŋuno, yendo khoyemboro kimo meté horé mu suki-suki yote qu ka rewaŋgo.

Ŋundiro naŋge ye simó keta, uni kembé-kembéye kasirayemo yuri qembe. Ye unipare soso, ye yeŋo iŋo-iŋoye ri umbuní Anutu koro unipareyó meyowo ŋuro kasirayemo yuri qembe. Dokoro,

“Anutuko uni eneŋo owéye hokoyoteŋgo ŋu
yoriní umbuyote,
quko uni eneŋo owéye ri umbuyote ŋu
samaka-samaka tuwó* yunoyote.” *
Ŋunde ŋuro yeŋo iŋo-iŋoye re umbuya Anutu koro kusí quroko yuri. Eneŋo naruyómo ŋuno eneŋombo ye owéye hokoweya. Anutuko yeŋo iŋoyote. Ŋunde ŋuro quhurí soso korowoyoteŋgo ŋu re kandímo ri qembe.

Yeŋombo yeŋo koweye sopoya kondé sopo toŋeteyuri. Monimbu, saŋgiríye muko laiyonko
5:8“laiyon” ŋuko númbowe parámi ka, pusi qembe, quko wimbí moré, mití parámi.
ki parámi teyote ŋunde qembe. Naru rokóŋoro unipare yonewero uyare maheyote.
Quko ye iŋondutuworo kondé kaŋeya ene pitoyi. Dokoro ŋande iŋoteŋgo, Anutu koro unipare kumi, yeŋo topoye mira soso ŋuno yoroteŋgo, ŋundo ŋuya quhurí ŋunde naŋge korowoyoteŋgo.

10 Anutu ŋuko samaka-samaka tuwó soso koro hurí. Enendo neko yiriní Yesu Kristoko womoro Anutu koro sine parámiyómo suki-suki yorowaŋgo. Ŋunde ŋuro ye kowe surumí naru tukuni ta naŋge korowowaŋgo, ko imemoŋgo Anutu eneŋombo roŋgaru yerero, iŋondutuye towoní kondériní, wimbu yunoro, yoriní suki-suki yorowaŋgo. 11 Asa eneko naru suki-suki wimbí moré yote. Ŋu hamó.

Mande weŋa qu

12 Nondo rukiso yerewero quro mande tukuni ta nakayáŋoro Anutu koro samaka-samaka tuwó
5:12“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
hamó ŋuro yesowoyoteno. Ŋuno kondé kaŋi. Asa sokome ŋa nakayáŋoteno, ko Sailas, neneŋo topone horé, ŋundo re yeno uyareweya.

13 Anutuko unipare yeya rokó yiriní Bapilon ŋuno yoteŋgo qundo naru meté ye yunoteŋgo. Naŋone, Mak, ene ŋuya naru meté ye yunote. 14 Ye soso kanata-kanata newonde meté yunoro epe yuŋguna-yuŋguna ti qembe.

Ye soso Kristo* quroyómo yoteŋgo quko ime yuri.

Copyright information for `NCA