1 Thessalonians 3

Norendo yeŋo piŋa mandeye ka iŋowero quro kondé iŋoro, yate-yate noremata Atens
3:1“Atens” yendé parámi ŋuko Akaia mira koro yendé ka. Akaia mira koya Masedonia mira taŋgímo yora, ko mira irisa-irisa ŋukoGrik unindoro miraye.
yendémo naŋge yotoro
Timoti asáŋaro yeno uyaró. Timoti noreŋo toponari, enendo Anutu koya kho kopo tero Kristo ŋuro miti mande
3:2“miti mande” ŋuko AnutukoKristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.
yero wisiyote. Wimbu ye yunoro iŋondutuye riní kondérewero quro asáŋaro yeno uyaró.
Kowe surumí piyimi noreno tunoqaró ŋaro ye iŋondata parámi tewaŋgo koro. Dokoro yeŋombo ŋande iŋoteŋgo, ko Anutuko o kowe surumí ŋunde qu korowowero quro nore rokó nereró. Nore yeya yotoro ŋande yimitoyatowó, o quhurí enesó ŋuko noreno tunoqeweya. Ye hamó ŋande iŋi qembe, naru piyimi ŋu hamó tunoqaró. Ŋu murí ŋuro naŋge no yeŋo piŋa mandeye iŋowero kondé iŋoro Timoti asáŋowe yeno uyaró. Ŋuro tero no yeŋo iŋondutuye date yote ŋu iŋowano. Monimbuko towo yiriní kho tatowó ŋu kinaŋge piyo taró, peka.

Timotiko Tesalonaika unipare ŋuro piŋa mandeye meté mu Pol miraró

Timoti ye yorotoro itaka ka noreno mahete ŋa. Enendo piŋa mande meté yero ŋande nore nimitoyote, ko yendo iŋondutu kondé tero uni meyowomboro hamó horé iŋoyoteŋgo. Ko naru rokóŋo noreŋo meté iŋo nunoro niyowero ŋuro iŋoyoteŋgo. Ŋunde naŋge norendo ŋuya ye yiyowero iŋoyoteto. Ŋu murí ŋuro, uni topo, quhurí piyimi korowoyoteto quno ŋuno newondenanimbo wimbu reyote. Dokoro ŋande iŋoyoteto, yeŋo iŋondutuye kondé teyote. Iyo, yendo Uni Parámi quroyómo yotoro kondé kaŋeyoteŋgo. Ŋunde ti itaka noreŋo yoto-yotonani muko meté horé tunoqete. Dokoro yeŋo oteteye meté ŋuro iŋoyato Anutuko niŋgu-niŋgu parámi nunoní parámi yuŋgunaŋoyoteto. 10 Kosa suwo rokóŋoro uyaro ye yiyato yero hariri kondé teyoteto. Uyaroqo samaka yereto Kristo
3:10“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
koro o ŋu soso iŋomukowaŋgo.

11 Meté Anutu Awananimbo, ko Yesu, Uni Paráminani ŋundo, khe ka re nunoriqo, yeno uyarewato. 12 Uni Parámimbo yeŋo uni topoyemboya uni soso koya newonde meté yunowero oteteye ŋu riníka norendo ye newonde yunoyoteto ŋunde qembe parámi tunoqiní. 13 Enendo newondeye rukisoyoní Yesu, Uni Paráminanimboya unipare meté horéŋomboya
3:13“unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.
mahewaŋgo quno ye Anutu Awanani toŋímo unipare meté horé tero, potóye moré kini yuri.

Copyright information for `NCA