2 Corinthians 9

Hamó, nondo samaka-samaka unipare meté horé ŋu
9:1“unipare meté horé” ŋuko Juda iŋondutu unipare Yerusalem ŋuno yoraŋgurí. Naru piruko ŋundiro unipare ŋundo onoŋoye moré kini taŋgurí. Ŋunde ŋuroko Polko unipare ŋu samaka yerewero quro mone kumi iŋondutu unipare meyowo moŋgo kopoyaró. (Rom 15:25-28; 1 Korin 16:1-4; Galesia 2:10 weyo qembe.)
te yunowero ŋuro mande ka kama nakayáŋowano tiníqo, ŋu meté.
Dokoro no ŋande iŋoteno, ye unipare ŋu samaka yerewero ŋuro hamó iŋoyoteŋgo. Naru rokóŋoro Masedonia toŋeyemo yeŋo owéye hokoro ŋande yimitoyoteno, “Kumima naru amena rotoro, yate-yate Akaia mira
9:2“Akaia” mira ŋuko Masedonia mira taŋgímo yora, ko Korin yendé ŋu Akaia mirako ŋuno yora.
koro unipareto, kho ŋu tato, yero o roŋgaruwaŋgurí.” Ŋunde iŋoro Masedonia uni qambu kumi newondeye okokowoní ene ŋuya o unipare yunowero iŋaŋgurí.
Quko topo-topone ŋu yorewe yeno uyaro okoko yiri o ŋu roŋgaruwowaŋgo. Ŋundiro naŋge yeŋo owéye hokoyanowó ŋuko kina mande kama teweya. Yate Masedonia uni kumi ka noya uyaro ye yiyoyi o kama roŋgaruwaŋgurí tiníqo, noya yeya o ŋuro kowi piyo rewato koro. Ŋunde ŋuro topo-topone kondé ŋande yimiranowó, ko koretero yeno uyaro samaka yiri o newonde metémboro parámi qu roŋgaruwowaŋgo. Ŋundiro naŋge unindo ŋande iŋowaŋgo, yendo puriŋo ŋu tuwó reyoteŋgo, norendo yeŋo moneye ŋu kina kama woso siyoteto.

Date rimiwaŋgo quko ŋundiro naŋge eŋgé siyowaŋgo

Ye ŋaro iŋoyi. Uni o yuwoyó tomó ta rimiweya ŋundo eŋgé tomó ta reweya. Ko uni o yuwoyó parámi rimiweya ŋundo eŋgé parámi siyoweya. Ye soso kanata-kanata do oka rero topo-topoke yunowero ŋuro iŋoyi qembe. Newonde quhurí tero ma yunowero, ko uni meyowomboro iŋo-iŋoyó howero ma yunowero. Dokoro Anutuko uni ka niŋgu-niŋgu tero yunoweya ŋuro hamó metéŋoyote. Anutu eneŋombo samaka-samaka tuwó
9:8“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
soso se yunowero wimbí tete. Ŋunde tero yunoní naru rokóŋoro oye parámi tero kho meté ŋu soso meté teyowaŋgo.
Ŋundiro naŋge sokomeko ŋuno ŋande nakayáŋaró,

“Enendo o parámi kuriyoro onoŋoye moré kini qu yunaró;
eneŋo otete roneneŋowí ŋuko naru suki-suki yoweya.” *

10 Enendo uni o yuwoyó se yunoní khono rimiyoteŋgo, ko o qoyemboro uni se yunoní neyoteŋgo. Ŋunde naŋge yeŋo o rimiyoteŋgo ŋu soponí parámi tiní otete roneneŋowíyemboro
9:10“otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote. (Hosea 10:12 weyo qembe.)
eŋgé parámi teweya.
11 Anutuko o qambu ye yunoní ye meté o qambu uni meyowo yunowaŋgo. Ko noreŋo khonaniwore yeŋo puriŋo ŋundo uni ŋu riní Anutu yuŋgunaŋoyowaŋgo. 12 Dokoro yendo kho ŋu teyoteŋgo ŋundo unipare meté horé ŋu
9:12“unipare meté horé” ŋuko Juda iŋondutu unipare Yerusalem ŋuno yoraŋgurí. Naru piruko ŋundiro unipare ŋundo onoŋoye moré kini taŋgurí. Ŋunde ŋuroko Polko unipare ŋu samaka yerewero quro mone kumi iŋondutu unipare meyowo moŋgo kopoyaró. (Rom 15:25-28; 1 Korin 16:1-4; Galesia 2:10 weyo qembe.)
samaka yereweya ŋu naŋge kini. Kini, kho ŋu teyoteŋgo ŋuwore unipare qambu Anutu yuŋgunaŋoyowaŋgo.
13 Enendo kho ŋu teyoteŋgo ŋu qenero ŋande iŋowaŋgo, Kristo ŋuro miti mande
9:13“miti mande” ŋuko AnutukoKristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.
yesoworo mande ŋu howero unipare soso o meté yunoyoteŋgo. Ŋunde ŋuroko enendo Anutu koro owí hokowaŋgo.
14 Ŋande iŋowaŋgo, Anutu koro samaka-samaka tuwó parámi ŋu yeno maŋgoreyote. Ŋunde ŋuroko hariri tero yeŋo surumí hamó iŋoyowaŋgo. 15 Anutuko puriŋo parámi horé nore nunaró ŋuro yuŋgunaŋoyowato.

Copyright information for `NCA