Ephesians 2

Anutuko uni khumowí yoriní Kristo quroyómo yoteŋgo

Komo yeko uni khumowí naŋge, dokoro mande wenda-wenda tero quhurí teyaŋgo. Ŋu naruko ŋuno ye noko ŋaro murí piyimiwore khete-khete uyaro yuqa piyimi koporé quroko yoteŋgo ŋuro kembéye
2:2“yuqa piyimi koporé quroko yoteŋgo ŋuro kembéye” ŋuko Monimbu naŋge.
ŋu howero o piyimi ŋu teyaŋgo. Itaka ŋu yuqa piyimimboro kembé ŋundo mande wenda-wenda uni newondeyemo kho wimbí teyote.
Komo nore soso uni ŋu keweroyemo kunditero kowenani saŋaní ŋuro nuŋguríŋo howero noreŋo kowenani, iŋo-iŋonani naŋge howeyatowó. Ŋunde howato Anutuko noreya uni meyowo ŋunde qembe quya saŋgirí tero topé piyimi mu yunowano, yero iŋaró. Quko Anutuko newonde hamó-hamó nunoro sikínani parámi te nunaró. Norendo mande wenda-wenda tero uni khumowí qembe tatowó, quko enina, enendo nore Kristo
2:5“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
koya yoriní yoto-yoto ratowó. Samaka-samaka tuwó
2:5“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
yunoro rambaruru koŋgo yorero
nore Kristo Yesu koya okoko yiriní Kristo koya samboko kunditeyoteto. Ŋande ye iŋaró, imemoŋgo unipare soso enendo o meté Kristo Yesuwore nore te nunaró ŋu qenero eneŋo samaka-samaka tuwó parámi horé ŋuro iŋowaŋgo. Dokoro ye Kristo iŋondutuwoyiqo, Anutuko samaka-samaka tuwó yunoro rambaruru koŋgo ye yoraró. O ŋu yeŋombo kama ri tunoqaró. Kini. Anutuko kinaŋge re yunaró. O ŋuko khoyemboro kimoyó qu kini. Ŋunde ŋuro uni kato eneŋo owí kama hokoweya. 10 Qeni, Anutuko Kristo Yesuwore nore noriní unipare keta tunoqero otete meté-meté mu tewato. Komo Anutuko otete meté ŋu roŋgaruwoní itaka nore ore ŋuwore khete uyarewato.

Uni saŋgirí kumi Kristo quroyómo newonde kanata teteŋgo

11 Ŋunde ŋuroko ŋande iŋoyi. Komo yeŋo koweye saŋanímo uni wini meyowo
2:11“uni wini meyowo” ŋunde quko Juda unipare kini qu naŋge.
taŋgurí. Uni kandeto koweye saŋaní toŋoyoteŋgo ŋundo ŋande ye neko yereŋgurí, “Uni koweye kama toŋoyoteŋgo,” yaŋgurí.
12 Ŋu naruko ŋunoko ye Kristo
2:12“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
ŋu roto sewemo yotoro Israel koya topo kama tero Anutuko mande kondé
2:12“mande kondé” ŋuko komo suki AnutukoAbraham,Aisak,Yakop koya taró. Mande ŋuko ŋandiro, eneŋo sowe qu parámi tunoqeweya, ko Israel mirako ŋuno naru suki-suki kunditeyowaŋgo. Mande kondé ŋuwore Abraham koya suwisawiyómboya Anutu koro unipare tunoqaŋgurí.
eneya kusiyaró ŋu kama iŋoro o meté imemoŋgo siyowero ŋuro kama soporo nokono ŋano yotoro Anutu kama iŋo inoyaŋgo.
13 Quko itaka, Anutuko Kristo Yesuwore ye sewemo yoraŋgo qu Kristo sitúŋombo yowosoní kutaqe maheŋgo.

14 Dokoro Kristo eneŋombo naŋge newonde ime te nunoyote. Enendo eneŋo kowí saŋanímbo hoŋgo ye wini irisa keweroyarimo yote ŋu, saŋgirí keweroyarimo yote ŋu, riní kini tiní wini kanata naŋge taŋgurí.
2:14Naru rokóŋoro Juda uniparetoyauni wini meyowomboya saŋgirí taŋgurí. Juda unipareto ŋande ye iŋaŋgurí, ko nore Anutu koro unipare, uni meyowo kini. Uni wini meyowo ŋundo ŋande ye iŋaŋgurí, ko Juda unipareto unipare soso huwó yereyaŋgurí. Ŋundiro naŋge saŋgirí taŋgurí.
15 Enendo hutuŋo mande,
2:15“hutuŋo mande” ŋuko komo suki AnutukoSainai purímoMoses inoní Israel unipare yunaró. Mande ŋuko Juda uniparetoro yoto-yotoye soso sopoyaró.
asa mande kondémboya ore mande soso ŋuno yote ŋu, riní kini taró. Ŋuro tero wini irisa ŋu ene quroyómo kopo yiriní uni keta ŋunde qembe tunoqero newonde ime tewaŋgo.
16 Ŋunde tero enendo wini irisa kopoyariyó ŋu yoriní Anutu koya newonde kanata tewari, dokoro tipiririko khumaró
2:16“tipiriri” ŋunde quko wiri yerete uni kumimbo eneŋo uni saŋgiríye yorero ŋuno uroyi khumoyaŋgurí.Rom unindo Yesu tipiriri ŋunde quno uroyi khumaró.
ŋundo saŋgirí ŋu uroní khumaró.
17 Enendo mahero ye sewemo yoteŋgo qu newonde ime ŋuro yesowaró, ko enendo uni kutaqe qu newonde ime ŋuro yesowaró. 18 Ŋunde yesoworo yaró, dokoro kho taró ŋuwore Yuqa kanata qundo
2:18“Yuqa” ŋukoYuqa Surumí naŋge, Anutu koro Yuqa.
nore wini irisa yoriní meté Awako kutaqemo owato.

19 Ŋunde ŋuroko yeko uni wini meyowo mu kini. Kini, yeko unipare meté horé
2:19“unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.
quro topo-topoye teteŋgo, Anutu koro wini hamó tero yayómo yoteŋgo.
20 Ya ŋuro tatáŋo ŋuko asá yerewí uni
2:20“asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí.
ŋuya ye-ye uni
2:20“ye-ye uni” ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí.
ŋuya naŋge, ko Kristo Yesu eneŋo muko tatá nuŋginí korete qu.
21 Ya ŋuro o sombé soso ŋu Kristoko ŋuno kopoyoteŋgo, ko Uni Parámimbo riní Ya Surumí
2:21“Ya Surumí” ŋuko Anutu koro ya qu.
horé yoweya.
Ye ŋuya Kristo quroyómo yoteŋgo, asa ko ye ŋuya koporo ya ka riqo, Anutu koro Yuqayómbo ŋuno yoweya.

22 

Polko miti mande uni wini meyowo

Copyright information for `NCA