Ephesians 3

yesowo yimitoyara

Ŋu murí ŋuro naŋge no Polko Kristo Yesu
3:1“Kristo Yesu” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
koro kho tero ye uni wini meyowo
3:1“uni wini meyowo” ŋunde quko Juda unipare kini qu naŋge.
ŋu samaka yerero kusi-kusi yano yoteno.

Yembeka Anutuko samaka-samaka tuwó
3:2“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
ye yunowero ŋuro no rokó nerero kho ka nunaró ŋuro iŋaŋgurímbe? Asa ŋundiro nondo hamó ye samaka yereyoteno.
Samaka-samaka ŋuro mande komo tapuŋaró, quko wisiyoro nimironí itaka mande tukuni nakayáŋano. Mande tapuŋowí ŋuko Kristo koro mande ka, ko nondo ŋu iŋowe tondaŋeyote. Asa ko sokome ŋa weyoteŋgo quno ŋuno ye ŋuya iŋi tondaŋeweya. Komoko Anutuko mande ŋu re tapuŋoní uni kama iŋaŋgurí. Quko itaka Yuqako
3:5“Yuqa” ŋukoYuqa Surumí naŋge, Anutu koro Yuqa.
tunomo Anutu koro asá yerewí uni,
3:5“asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí.
ye-ye uniyó
3:5“ye-ye uni” ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí.
meté horé ŋu hamó yimira.
Ŋuko ŋandiro: komo Anutuko mande kusiyoro, Kristo Yesuwore Israel o meté-meté yunowano, ye iŋaró. Asa itaka miti mande
3:6“miti mande” ŋuko AnutukoKristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.
iŋowaŋgo quno ye uni wini meyowo
3:6“uni wini meyowo” ŋunde quko Juda unipare kini qu naŋge.
quya Israel uniparetoya koporo kowe kanata tero ye ŋuya o ŋu siyowaŋgo.

Anutuko wimbí tero samaka-samaka tuwó
3:7“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
nunoní kho uniyó tunoqero eneŋo miti mande ŋa yeyoteno.
Nondo unipare meté horé
3:8“unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.
ŋuro soso kusuŋoyemo yoteno. Quko samaka-samaka nunoro kho ŋa nunoní teyoteno. Asa Kristo quroyómo ŋuno o meté horé parámi yote, ko nondo o meté horé ŋuro uni wini meyowo-meyowo yesowoyoteno.
Ŋuya nondo unipare soso Anutuko o teweya quro mande tapuŋowí ŋu tunomo yesowoyoteno. Anutuko o soso towaró quno ŋu noŋgo mande ŋu tapuŋoní yora. 10 Quko itaka eneŋo huru-huruyó ŋuwore eneŋo iŋo-iŋo parámi ŋu wisiyoní kembé-kembé ŋuya owéye moré mu ŋuya samboko yoteŋgo ŋundo iŋi tondaŋeweya. 11 Komo suki-suki, no khe kanata howero ŋunde wisiyowano, ye iŋaró. Ko itaka Kristo Yesu, noreŋo Uni Paráminani ŋuwore kho ŋu taró. 12 Enendo kho meté naŋge teroqo, quroyómo norendo wimbí kanata tero Anutu taŋgímo uyaro kaŋeyoteto. 13 Ŋunde ŋuroko ŋande kira yereyoteno, yeŋo tero unindo o piyimi nunoyi korowoyoteno ŋuro ma iŋondataqewero. Kini, ŋu murí ŋuro naŋge ye owé parámi mu rewaŋgo.

Efesus unipare ŋuro hariri taró

14 Ŋu murí ŋuro no Awane iŋondutuworo potoruku reyoteno. 15 Enendo wini soso samboko yoteŋgo ko nokono yoteŋgo ŋuro awaye, ko uni wini soso ŋu owéye yunoyote. 16 Asa no potoruku rero hariri ŋande teyoteno, ko Awando wimbí tero eneŋo o meté-meté mu parámi se yunoro Yuqayómbo newondeye riníka wimbí kondé yoní. 17 Ŋunde tiní Kristoko
3:17“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
ye iŋondutu taŋgurí ŋu newondeyemo yoní yeŋo newonde meté topoye yunowero muríye ŋu hurí nokono uyote ŋundiro qembe ye yoriní kondé kaŋewaŋgo.
18 Ŋunde kaŋero wimbu rero yeya unipare meté horé
3:18“unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.
soso ŋuya Anutu koro iŋo-iŋoyó soso ŋuro kiraró ŋu parámi iŋowaŋgo, asa date papareyó, piruyó, suruŋoyó, meré quroko ŋu iŋomukowaŋgo.
19 Ŋunde kaŋero ye Kristo koro newonde meté yunowero murí parámi horé ŋu ŋuya iŋowaŋgo. Asa ŋuro iŋoyiqo, o meté-meté ŋuko Anutu eneŋomo maŋgoreyote, o ŋu soso yeno ŋuno ŋuya maŋgoreweya ŋu.

20 Norendo o kumi ŋuro ye iŋoro kirayoyoteto. Quko Anutu koro wimbímbo noreŋo newondenanimo kho teyote ŋuko o tomó ta ŋuro ye iŋoyotetope ma kirayoyoteto ŋu takaro o parámi kaŋuya nunowero wimbí tete. 21 Ŋunde ŋuro naru suki-suki huru-huru ŋuwore ko Kristo Yesu ŋuwore ŋuya Anutu koro owí oweya. Ŋu hamó.

Copyright information for `NCA