Galatians 6

Ye topoyemboro quhuríye korowoyi qembe

Uni topo, iŋi. Quhurí kato topoye riní umbuweya tiníqo, asa ye Yuqa Surumí howeyoteŋgo qu, ye mondó ta yero roŋgaruwi qembe. Quko yeŋo koweye saŋaní ŋuya sopoyi qembe. Yate Monimbuko ye towo yiriní umbu raŋowaŋgo koro. Topoyemboro quhuríye koroworo samaka yiri qembe. Ŋunde teroqo Kristo
6:2“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
koro hutuŋo mande ŋu okeyá ta howewaŋgo.
Dokoro uni kato eneŋo owí hokoweya, quko owé moré kini yoweya, asa uni ŋuko eneŋo kanáŋoyote. Uni kanata-kanatako eneŋo oteteyó ŋu naŋge towoŋoyuri qembe, ŋu metémbe ma piyimi. Ŋunde tero, eneŋo oteteyó ŋuro niŋgu-niŋgu teweya, ko topémboro oteteyó ŋuro kama iŋoweya. Dokoro, uni kanata-kanata eneŋo khoyó ŋu naŋge teweya.

Uni kumimbo Anutu koro mande rondaqe yunoyoteŋgo, asa ye uni ŋunde quya topo teya o meté te yunoyi qembe.

Yeŋombo yeŋo ma kanáŋowero, ye Anutu koya huwó mande yewaŋgo tiníqo, meté kama yowaŋgo. Do o yuwoyó ka re rimiteŋgo, asa o yuwoyó ŋuro eŋgé naŋge siyowaŋgo. Unindo eneŋo koweye saŋaní ŋuro iŋo howeyoteŋgo quno o yuwoyó piyimi mu rimiyoteŋgo ŋundiro. Ko o yuwoyó ŋuro eŋgé ŋuko rambaruru naŋge. Quko Yuqa Surumí ŋu howeyoteŋgo quno o yuwoyó meté mu rimiyoteŋgo ŋundiro qembe. Ko o yuwoyó ŋuro eŋgé ŋuko yoto-yoto suki-suki. Ŋunde ŋuroko otete meté mu tewero ŋuro ma piyimiŋowero. Dokoro nore kho tewero ŋuro kama piyimiŋoroqo, eŋgé siyowero naruko ŋuno eŋgé meté mu siyowato. 10 Ŋunde ŋuroko unipare soso o meté te yunowero koro khe ka qene howato. Quko iŋondutu unipare o meté te yunowato tiníqo, ŋu otete meté hamó horé.

Polko Yesu tipiririko khumaró ŋuro iŋoyote

11 Qeni, nondo nakayá pará-pará ŋa neneŋo kandenembo nakayáŋoyoteno.

12 Asa uni kumimbo owé parámi rewero quro mande kondé ŋande yimitoyoteŋgo,” Nore soso kowenani toŋato,”
6:12“kowe toŋowero” murí muko ŋandiro: Juda pareto simó urumuni ka pisiyoní kosa naru kande saŋiyoro kapusa ŋunde rotoníhutuŋo mande howero kowí toŋaŋgurí. Ŋunde tero eneko Anutu koro simó rokóŋaŋgurí. Ko uni wini meyowo qu kato mahero Anutu potoruku tewero kondé iŋaró tiníqo, ene ŋuyako eneŋo kowí toŋaŋgurí.
yeyoteŋgo. Quko mandeyemboro murí hamó muko ŋandiro, sasaro teyoteŋgo. Uni saŋgirí kato Kristo
6:12“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
tipiririko khumaró
6:12“tipiriri” ŋunde quko wiri yerete uni kumimbo eneŋo uni saŋgiríye yorero ŋuno uroyi khumoyaŋgurí.Rom unindo Yesu tipiriri ŋunde quno uroyi khumaró.
ŋuro piyimiŋoro o piyimi te yunowaŋgo koro.
13 Hamó, uni koweye toŋaŋgurí ŋundo hutuŋo mande
6:13“hutuŋo mande” ŋuko komo suki AnutukoSainai purímoMoses inoní Israel unipare yunaró. Mande ŋuko Juda uniparetoro yoto-yotoye soso sopoyaró.
soso kama howeyoteŋgo. Quko uni ŋundo owé parámi rewero quro yeŋo koweye toŋoyi qembe ye yimitoyoteŋgo.
14 No o karo neneŋo owéne kama hokowano. Kini, o kanata naŋge ŋuro seré te inowano, asa Uni Paráminani Yesu Kristo neneŋo tipiririko khumaró. Khumaró ŋundoko noko koro wimbí riní kini taró. Ko wimbí ŋuro no kama howeyoteno, kusuŋoyó quroko kama yowano. 15 Dokoro uni kato kowí toŋarómbe
6:15“kowe toŋowero” murí ŋuko rokó ka. Komo suki Anutuko Juda koro pukoyeAbraham rokó ŋuro miraró. Mironí Abrahamko eneŋo kowí toŋoro naŋo-simómboro koweye toŋoro Anutuko rokó yereró ŋuro rokó ka taró. (Murí Tero 17 weyo qembe.)
ma kama toŋaró, o irisa ŋuko murí moré kini. Nore unipare keta tunoqewato, ŋundo naŋge murí moré.
16 Unipare soso ŋundo ore mande ŋu howewaŋgo, meté Anutuko eneya Anutu koro Israel hamó quya newonde ime te yunoro sikíye te yunoweya.

17 Uni kato no o piyimi ka ma nunowero. Dokoro, kho tewe unindo nuroyi suririne kowenemo ŋano yote. Ŋu suririne ŋundo rokó nereyote, asa no Yesu koro kho simó hamó.

18 Uni topo, Uni Paráminani Yesu Kristo koro samaka-samaka tuwó
6:18“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
ŋu yuqayemboya yoní. Ŋu hamó.

Copyright information for `NCA