Hebrews 2

Miti mande ŋuro kondé iŋoyi qembe

Ŋunde ŋuroko miti mande
2:1“miti mande” ŋuko AnutukoKristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.
iŋatowó ŋu kondé towatoka iŋo-iŋonanimo yoní. Khe meté mu rotowato koro.
Komo Anutuko sambo simó
2:2“sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowoní sunará teyoteŋgo.
hutuŋo mande
2:2“hutuŋo mande” ŋuko komo suki AnutukoSainai purímoMoses inoní Israel unipare yunaró. Mande ŋuko Juda uniparetoro yoto-yotoye soso sopoyaró.
ŋu yimironí usisambanani yimiraŋgurí. Mande ŋuko kondé yote. Uni soso mira windu-windu tero mande ŋu karóŋoyoteŋgo qundo oteteyemboro topé piyimi reyaŋgurí.
Asa ye date iŋoteŋgo? Anutuko kho parámi horé tero norero rambaruru koŋgo noraró. Quko norendo kho taró ŋuro piyimiŋoyowato tiníqo, topé piyimi horé ka date takawato? Ŋu mepémo kini. Hamó, koretero Uni Parámimbo mande ŋande yesowaró, ko Anutuko unipare rambaruru koŋgo yoreweya. Ŋunde yiníqo, uni mandí iŋaŋgurí qundo nore nimiraŋgurí. Unindo mande ŋu yesowoyuriqo, Anutuko o wimbí moré
2:4“o wimbí moré” ŋuko o enesó-enesó tunoqiní Anutu koro wimbí ŋunde tunomo yoweya.
enesó-enesó tero mande ŋu riní kondéraró, ko eneŋombo Yuqa Surumímboro puriŋo enesó-enesó unipare yunaró.

Yesuko eneŋo topé-topé ŋunde qembe tunoqaró

Qeni, noko keta qu imemoŋgo tunoqeweya ŋuro yeteto. Ko Anutuko sambo simó
2:5“sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.
yoriní noko keta ŋu kama sopoyowaŋgo. Kini.
Quko uni kato sokomeko ŋuno ŋande yaró,

“Keto uni noreŋo date iŋoyote?
Date koro unindoro naŋuní ŋuro ye iŋoyote?
Keto ri umburo naru tukuni naŋge sambo simó kusuŋoyemo yoroní
seré te inoro owé parámi inoro
o soso towaró ŋu riní kasiramo yote.”
Asa Anutuko o soso towaró ŋu riní uni ŋuro kasiramo yote, ko oka kato kusuŋoyómo kama yote qu moré kini. Quko itakako norendo qenero ŋande iŋoyoteto, o soso kasiramo kama yoteŋgo. Kini, o kumi naŋge.
Quko nore Yesu qeneyoteto. Naru tukuni naŋge enendo sambo simó kusuŋoyemo yora. Ŋunde yotoro kowe surumí parámi tero khumoní Anutuko seré te inoro owé parámi inaró. Ŋunde tero Yesuko mepénani rero khumaró ŋuko Anutu koro samaka-samaka tuwó
2:9“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
nore soso nunaró.

10 Anutuko o soso ŋuro simburí tete, ko enendo, naŋo-simó qambu yorewe owé parámi rewaŋgo, ye iŋaró. Ŋunde ŋuroko otete meté howero Yesu, unipare rambaruru koŋgo yorewero uni ŋu, riní umburo kowe surumí tero khumaró. Ŋunde tero noreŋo mepénani horé raró. 11 Dokoro enendo nore noriní unipare meté horé
2:11“unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.
teteto, quko eneya noreya wini kanata na. Ŋunde ŋuro ene, “Topo-topone,” ye neko yereweya ŋuro kama piyimiŋoyote.
12 Enendo Anutu ŋande miraró,

“Nondo ke owéŋge ŋuro uni toponemo yesowowano,
ko huru-huruko ŋuno seré te kunowano.” *
13 Ko ŋande yaró,

“No kinaŋge Anutuko o te nunowero yaró ŋuro sopowano.” *
Ko ŋande yaró,

“Qeni. Noya simó Anutuko se nunaró ŋuya ŋano yoroteto.” *
14 Asa simó ŋuko unipare naŋge, eneko koweye, sitúye moré. Ŋunde ŋuro Yesuko uni nore kowenani ŋunde tunoqaró. Ŋunde tunoqero khumoroqo kindo khumowero koro wimbí ŋu riní kini taró. Kindo khumowero koro wimbí ŋuko Monimbu naŋge. 15 Naru rokóŋo khumowaŋgo ŋuro sasaro ŋundoko unipare kondé sopo yereyote. Quko Yesuko wimbí ŋu riní kini tiní sasaro ŋu ŋuya riní kini taró. 16 Hamó, Yesuko sambo simó kama samaka yereyote. Kini, Abraham
2:16“Abraham” ŋuko Juda uniparetoro pukoye.
koro usi-sí ŋu naŋge samaka yereyote.
17 Ŋunde ŋuro topé-topémboro kiraróye qembe tunoqaró. Ŋuro tero unipare sikíye te yunoro otete meté howero Anutu toŋímo o qa-qa unindoro tapá unindoro
2:17“o qa-qa unindoro tapá uni” ŋundoYa Surumímo hu-hariri sopoyaŋgurí. Ŋunde soporo kumima naru soso quroko naru kanata quno unipare soso koro quhuríyemboroo qa-qa parámi ka taró.
kho ŋu teweya. Tiní Anutuko uniparetoro quhuríye se rotoweya.
18 O kate-kate qundo nore towo nereyote, ko o ŋuko ene ŋuya towoŋoní kowe surumí korowaró. Ŋunde ŋuroko okato nore towo nereyote quno ŋuno enendo iŋoní tondaŋiní samaka nereyote.

Copyright information for `NCA