Jude 1

No Jut, no Yesu Kristo
1“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
koro sunará simó ka, Jems koro koneyó. Ye unipare Anutuko neko yereró qu, Anutu Awando yeŋo surumí iŋoyote qu, Yesu Kristo eneŋombo sopo yereyote qu, sokome ŋa nakayáŋowe yeno uró.

Copyright information for `NCA