Mark 4

Uni kato wit musiyó khono kuriyaró ŋuro tapara mande qu

(Matyu 13:1-23; Luk 8:4-15)

Asa pitu ko Galili Sono Towo tapémo ŋuno mande rondaqe yunaró. Ŋunde tiní unipare qambu parámi horé wuririyoyi waŋgo tomó ta quroko uro sono saŋano kunditero mande yimiraró. Yimironí unipare qambu ŋu sono towo tapémo kaŋaŋgurí. Ŋuno kaŋeyuri tapara mande
4:2“tapara mande” ŋuko sowo mande naŋge. Yesuko sowo mande ŋunde qu yero oka witú yereró.
qambu yimitoyoro ŋande yaró,

“Iŋoyi, naru kano uni kato o yuwoyó khono se kuriyaró. Kuriyoní kumi kheko umbuyi númbo mahero nemukaŋgurí. Kumi noko wondo seqemo yote ŋuno umburó, ko waka ta toŋí raŋoro wotaŋgurí, dokoro noko parámi moré kini. Quko hurí meté kama uró. Ŋunde ŋuroko wotiqo, kosa kondé qeniní asáqe khumaŋgurí. Kumi kakari keweroko umburo wotaŋgurí, ko kakari muko noko kiruwó wosoro kosa saki riní eŋgé kama taŋgurí. Kumi noko meté muno umburo wotero parámi taŋgurí, ko kumi eŋgé 30 tero, kumi eŋgé 60 tero, kumi 100 ŋunde taŋgurí.

Uni ka kusumbí moré tiníqo, mande ŋa iŋoní.”

10 Tukúko, unipare qambu ŋu roto toŋiqo, iŋo-iŋo rewero uni
4:10“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
khe saŋiyoro irisa ŋuya iŋo-iŋo rewero uni kumimboya tapara mande ŋuro iŋi tondaŋewero quro oseseyaŋgurí.
11 Oseseyiqo, mande topé ŋande yaró, “Komoko, Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyó
4:11“Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
ŋuro mande ŋuko mande tapuŋowí mu.
4:11“mande tapuŋowí” ŋunde quko iŋo-iŋo ka Anutuko komo tapuŋoro itaka naŋge wisiyo yunoyote.
Itaka yepa naŋge mande ŋu tunomo rondaqe yunoyoteno, quko uni kinaŋge koro tapara mande yimiroteno.
12 Ŋundiro Anutu koro mande ŋa hamó tunoqeweya:

“‘Qeneyowaŋgo, quko iŋondutuye kama hiyóqiní,
Iŋoyowaŋgo, quko kama iŋoyi tondaŋiní,
Yate quhurí moŋgo rohoréŋo mahi quhuríye se rotowano koro.’” *
13 Yero ŋande yaró, “Tapara mande ŋa kama iŋoyi tondaŋete tiníqo, tapara mande soso kama iŋoyi tondaŋeweya. 14 Tapara mande ŋuro murí muko ŋandiro: o yuwoyó kuriyaró muko Anutu koro mande ŋu naŋge. 15 O yuwoyó kheko umbuŋgurí ŋuko ŋandiro: unipareto mande iŋoyiqo, waka ta Monimbuko mahero mande ŋu newondeyemo se ta yere rotoyote. 16 O yuwoyó noko wondo seqemo yote ŋuno umbuŋgurí ŋuko ŋandiro: unipareto mande iŋoro ŋuro niŋgu-niŋgu teyoteŋgo. 17 Quko hurí noko quroko uyote ŋunde kini. Asa ko quhurí korowoyoteŋgope ma unindo ŋu mande ŋuro o piyimi te yunoyoteŋgo quno ŋuno waka ta rotoyoteŋgo. 18 O yuwoyó kakari keweroko umbuŋgurí ŋuko ŋandiro: unipareto mande ŋu iŋoteŋgo. 19 Quko naru kano noko koro o quro iŋaŋawí teyote, ko mone parámi siyowero ŋuro murí koya o meyowo siyowero murí ŋuko kanáŋoyote. O enesó ŋundo Anutu koro mande ŋu weheŋoní eŋgé moré kini. 20 O yuwoyó noko meté muno umbuŋgurí ŋuko ŋandiro: unipareto mande iŋoro kondé towoyoteŋgo, ko kumi eŋgé 30 tero, kumi eŋgé 60 tero, kumi eŋgé 100 ŋunde teyoteŋgo.”

Hiyómbe re tunomo rewerope ma kini?

(Luk 8:16-18)

21 Ŋunde yero Yesuko iŋo-iŋo rewero uniyó ŋande osese yereró, “Unindo hiyó rero kondó kusuŋoyómo tapuŋowaŋgope ma ya kusuŋoyómo rewaŋgo, peka? Kini, ya quroko pikowaŋgo. 22 Dokoro o tapuŋowí ŋu soso tunomo reweya. Ko o pokamowí ŋu soso wisiyoweya. 23 Ye soso iŋo-iŋoye moré tiníqo, mande ŋa iŋi.”

24 Ŋunde yero ŋande yaró, “Ye kondé iŋoya howi qembe. Ye date unipare o te yunoyoteŋgo ŋuro rokóŋo ŋuwore naŋge Anutuko meté te yunoweya. Te yunoro kaŋuya saŋanímo te yunoweya. 25 Uni ka o kumi towote tiníqo, Anutuko o kumi kaŋuya saŋanímo rero inoweya. Ko uni oyó moré kini ŋuko, Anutuko o tomó ta qu towoyote ŋu siyoní kini teweya.”

Musiyó wotewero quro tapara mande ka yaró

26 Kowe ŋande yaró, “Asa, Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyó
4:26“Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
ŋuko ŋandiro naŋge. Uni kato wit musiyó nokono rimiró.
27 Suwonope ma kosano uni ŋu eteyonímbe ma otoqoyoní, o yuwoyó ŋu woteyara. Quko uni ŋundo o yuwoyó woteyara ŋuro murí kama iŋaró. 28 Nokopo naŋge tiní toŋí raŋoroqota wotero, yate suwómo ŋuno taŋgurí raró. 29 Asa naru kini tiníqo, taŋgurí mando tiní waka ta uni ŋundo eŋgé toŋo siyaró.”
4:29“wit” ŋuko komó ka, unindo taŋgurí siyoro rumuniŋoyi plaua tiní plaua, sono, yis soso rohoréŋoro bret qayoteŋgo.


Musiyó tomó ta ka ŋuro tapara mande ka yaró

(Matyu 13:31-32; Luk 13:18-19)

30 Kowe ŋande yaró, “Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyó
4:30“Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.
ŋuro date yewe? Ŋuro do tapara mande
4:30“tapara mande” ŋuko sowo mande naŋge. Yesuko sowo mande ŋunde qu yero oka witú yereró.
ka yewe?
31 Asa ŋuko mastet koro musiyó
4:31“mastet” ŋuro musiyó ŋuko tambi koro musiyó ŋunde qembe.
ŋunde qembe. Musiyó ŋuko tomó ta horé, musiyó kumi nokono rimiwero qu ŋu taka yereyote.
32 Quko mastet rimiyiqo, kunzi qembe parámi wotero kambiní parámi reweya. Ŋundiro riní nú meté yoŋoyómo paseye rewaŋgo.”

33 Asa Yesuko unipare meté iŋi tondaŋewero quro wimbuye qene rondaŋero tapara mande ŋunde qu naŋge rondaqe yunoyara. 34 Tapara mande naŋge yimitoyaró. Yimironí unipare toŋiqo, tapara mande ŋuro murí ŋu iŋo-iŋo rewero uniyó
4:34“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
naŋge yunoyaró.

Yesuko yiní matú parámi imaqaró

(Matyu 13:34-35)

35 Asa ŋu naruko ŋuno mande yeyate suwo tiníqo, Yesuko iŋo-iŋo rewero uniyó
4:35“iŋo-iŋo rewero uni” ŋundo Yesu koya uyaro iŋo-iŋo rondaqe yunoyaró.
ŋande yimiraró, “Nore sono towo karóŋoro andusina uyato.”
36 Ŋunde yiní Yesu rero unipare qambu yorotoro waŋgowore uyareŋgurí. Uyariqo, uni kumimbo waŋgo kumiwore eneya uyareŋgurí. 37 Uyari yate-yate matú parámi horé arero sono howiní sono waŋgo quroko uro rambaruru yerewero taró.
4:37“Galili Sono Towo” ŋuko parámi ta. Tapésinaŋgo anduwore qenewero mepémo kini, kapiyamo. Piruyó muko kilomita 20, ko papareyó muko kilomita 9.
38 Yesuko waŋgo koro kundósina kemba tutu saŋano eteyaró. Asa okokoworo ŋande yaŋgurí, “Awa, matú ŋando rowore nerewero tete. Noreŋo date iŋote?” yaŋgurí.

39 Ŋunde yiqo, Yesuko otoqoro matú ŋuya sono ŋuya ŋande qene yaró, “Roto, imaqiri!” yiní matú kini tiní sono towo ŋuya imaqaró.

40 Imaqiní ŋande osese yereró, “Dokoro sasaro teteŋgo? Ye neneŋo wimbunemboro watí kama iŋoteŋgo ŋu!”

41 Yiní sasaro parámi tero epe mito-mito taŋgurí, “Ŋu dani? Enendo yiníqo, matú koya sono towo koya mandí howero imaqetiri!” yaŋgurí.

Copyright information for `NCA