Philippians 3

Yeŋo koweye saŋaní ŋuro ma iŋowero

Asa ko, uni topone, Uni Parámi ŋuro iŋoya niŋgu-niŋgu ti. Nondo mande ŋa kaŋuya nakayáŋowero ŋuro kama piyimiŋoyoteno. Ko mande ŋako kawaware yereweya.

Uni piyimi á sawa qembe qundo yeno uyarewaŋgo, ŋuko kho uni piyimi, uni ŋuko Juda unindo rokó piyimi tero koweye toŋo-toŋo teyaŋgo. Ŋu uni ŋuro qene sopoyi qembe. Dokoro norepa naŋge kowenani toŋowero murí hamó tatowó, norendo naŋge Anutu koro Yuqayówore potoruku te inoyoteto. Norendo o soso Kristo Yesuko
3:3“Kristo Yesu” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
taró ŋuro iŋoro niŋgu-niŋgu teyoteto, quko oka unindo koweye saŋanímo teteŋgo ŋuro kama iŋoyoteto.

Hamó, nondo kowene saŋaní ŋuro owéne meté hokowano. Asa dando eneŋo kowí saŋaní ŋuro owí hokoweya? No ŋuya meté parámi tewano. Qeni. Námembo pisi nereró quno yate-yate naru kande saŋiyoro kapusa ŋunde rotoro uni kembémbo kowene toŋaró.
3:5“kowe toŋowero” murí ŋuko rokó ka. Komo suki Anutuko Juda koro pukoyeAbraham rokó ŋuro miraró. Mironí Abrahamko eneŋo kowí toŋoro naŋo-simómboro koweye toŋoro Anutuko rokó yereró ŋuro rokó ka taró. (Murí Tero 17 weyo qembe.)
Nondo Israel uni qu ka, Benjamin koro wini qu ka, ko usisambapukone soso ŋuko Hibru uni naŋge. Asa hutuŋo mande ŋuro
3:5“hutuŋo mande” ŋuko komo suki AnutukoSainai purímoMoses inoní Israel unipare yunaró. Mande ŋuko Juda uniparetoro yoto-yotoye soso sopoyaró.
ŋandiro: Farisi unindoro
3:5“Farisi uni” ŋuko unindoro huru-huru ka Israel mirako ŋuno yaŋgurí. Enendo Anutu korohutuŋo mande ŋuro okeyá ta howero uniparetoro toŋeyemo owéye parámi taŋgurí.
iŋo-iŋoye okeyá ta howeyano.
Anutu ŋuro kondé iŋowero ŋuro ŋandiro: nondo wimbu rero Anutu koro huru-huru
3:6“Anutu koro huru-huru” ŋuko unipare soso Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu.
ŋu yohowanowó. Hutuŋo mande koro otete roneneŋowí ŋuro ŋandiro: nondo potóne moré kini.

O soso ŋuwore owé parámi meté rewano, peka. Quko nondo Kristo naŋge iŋoro o ŋuko qenewe kina qembe teyote. Hamó, Uni Parámine Kristo Yesu iŋo inoyoteno ŋuko o meté horé mu, ko ene rewero quro o soso meyowo ŋu qenewe murutó piyimi tiní se rotano. Ŋunde tero, Kristo naŋge rero ene quroyómo yowero, ye iŋoteno. Ŋuno yotoro roneneŋowí yoteno.
3:9“roneneŋowí yote” ŋuro murí muko ŋandiro: asa Anutuko uni ka, pare ka yiyoro potó moré kini tiní eneŋo unipare qu ka tunoqeteŋgo.
Quko neneŋombo hutuŋo mande howero roneneŋowí kama teteno. Kini, Anutuko no Kristo iŋondutuwoyoteno ŋu qenero, uni roneneŋowí, yero neko nereyote.
10 Ŋuro tero no Kristo ŋuro hamó horé iŋowano, ko wimbu ŋuko ene riní uni tapu koŋgo pitu ko otoqaró ŋu rewano, ko quhurí korowaró ŋu ŋuya korowowano, dokoro, eneŋo khumaró ŋuko no ŋuya khumowano. 11 Ŋundiro naŋge no ŋuya uni tapu koŋgo pitu ko otoqowano, peka.

Pol kimo meté rewero quro koweyumu teyara

12 Itaka o ŋuro yeteno ŋu kama towomukoteno, itaka enendo muríne kama riní roneneŋomukaró. Kini, o soso ŋu towowero ŋuro kondé howeyoteno. Dokoro Kristo Yesuko
3:12“Kristo Yesu” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
o meté ŋu nunowero nondowaró.
13 Uni topo, nondo o meté ŋu komo towomukano yero kama iŋoteno. Quko khe kanata ka howeyoteno; asa o soso komo tanowó ŋu kape teroqota o imemoŋgo tunoqeweya ŋuro kondé howeyoteno. 14 Anutuko kimo meté nunowero quro Kristo Yesuwore sambo koŋgo neko nereró. Kimo meté ŋu naŋge rewero quro kondé howeyoteno.

15 Ŋunde ŋuro ye komo iŋo-iŋo meté raŋgurí qu, ye o soso ŋaro iŋoyi qembe. Ko iŋo-iŋo enesó teyoteŋgo tiníqo, Anutuko ŋuya ŋuro witú yereweya. 16 Quko itaka do iŋo-iŋo meté mu ratowó, iŋo-iŋo ŋu naŋge howato qembe.

17 Uni topo, ye soso neneŋo otetene howeyuri. Ko unindo neneŋo otetene howeyoteŋgo quro oteteye qene howeyuri qembe. 18 Dokoro uni qambu qundo Kristoko tipiririko
3:18“tipiriri” ŋunde quko wiri yerete uni kumimbo eneŋo uni saŋgiríye yorero ŋuno uroyi khumoyaŋgurí.Rom unindo Yesu tipiriri ŋunde quno uroyi khumaró.
khumaró ŋuro piyimiŋoyoteŋgo. Naru qambu oteteye ŋuro yimitoyano, ko itakako tendoro ŋuro yimiroteno.
19 Unipare ŋunde quko piyo tewaŋgo, eneŋo anutuye muko koweye saŋaní naŋge, o pi-piyimi teyoteŋgo ŋuro eneŋo owéye hokoyoteŋgo. Ko o noko quro naŋge iŋoyoteŋgo. 20 Quko noreko sambo koro unipare yoteto. Ko Rambaruru Koŋgo Norewero Uni qu ka ŋu noŋgo maheweya ŋuro kondé sopoyoteto, ŋuko Uni Parámi Yesu Kristo naŋge. 21 Enendo wimbí tero o soso wiriyote. Ko wimbu ŋuwore naŋge nore noriní kowenani piyimi muko rohoréŋoní eneŋo kowí kekere ŋunde naŋge tunoqeweya.

Copyright information for `NCA