Revelation of John 1

Mande korete qu

Anutuko mande teapuŋowí ŋa
1:1“mande tapuŋowí” ŋunde quko iŋo-iŋo ka Anutuko komo tapuŋoro itaka naŋge wisiyo yunoyote.
Yesu Kristo
1:1“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
inoní o ŋu waka tunoqeweya ŋu kho simóŋo witú yerewero mande ŋu re tunomo rihimaró. Ŋunde tero ko Yesuko sambo simóŋo asáŋoní mande ŋu re umburo kho uniyó, Jon, witúŋaró.
Jon ŋundo Anutu koro mandímboya Yesu Kristo koro piŋa mandímboya qenero ye wisiyo yunaró. Uni ka ye-ye mande
1:3“ye-ye mande” ŋuko unindo Yuqa noŋgo mande ka rero unipare soso yimiraró. Mande ŋunde quko uniparetoro oteteye rondaŋarómbe ma newondeye rukisoyaró.
ŋa weyoyote ŋundo meté horé yoweya, ko uni mande ŋa iŋoro o soso ŋano nakayáŋowí ŋa howewaŋgo soso ŋundo meté horé yowaŋgo. Dokoro naru ŋu mahewe tete.

Jonko naru meté yaró

No Jon, nondo mande ŋa nakayáŋowe ye Anutu koro huru-huru kande saŋiyoro irisa Esia mirako ŋuno qu, yeno uyaró. Meté Anutu koya yuqa kande saŋiyoro irisa koya Yesu Kristo koya samaka-samaka tuwó ko newonde ime ye yunowaŋgo. Anutu ŋuko itaka yote, komo yaró, imemoŋgo yoweya. Yuqa kande saŋiyoro irisa ŋuko Anutu koro wiri yerete unindoro yakutímo kunditeyote quno taŋgímo yoteŋgo. Yesu Kristo ŋuko mande hamó naŋge yeyote. Ŋuko uni khumo otoqowaŋgo quro korete-korete. Ko enendo noko koro wiri yerete uni soso wiri yereyote.

Enendo newonde meté nore nunoyote. Eneŋo sitúŋo ŋundo nore noriní quhurínanimbo kama sopo nereyoteŋgo.
Ŋunde tiní nore soso wiri yerete unindoro wini qu tero iwí Anutu koro o qa-qa uni
1:6“o qa-qa uni” ŋundoYa Surumímo Anutu koro kho tero uniparetoro quhuríye rotowero qurowondo yakutímo ŋunoo qa-qa te inaŋgurí.
tunoqatowó. Nondo eneŋo owí hokoyoteno. Wimbu kondé suki-suki ŋu reweya. Ŋu hamó.

Qeni, enendo samboko koporéwore mahiní
uni soso qenewaŋgo.
Uni wini soso ene saŋgawoyi khumaró qundo qenewaŋgo,
ko uni soso nokono qu eneŋo tendo mukuru tewaŋgo.
Ŋunde naŋge tunoqeweya. Ŋu hamó.
Anutu, Uni Parámi ŋundo ŋande yete, “Noko A, o korete qu, noko Z, o weŋa qu. No itaka yoteno, komo yanowó, imemoŋgo yowano. Noko Wimbune Kondé.”

Jonko qu ka qeneró

Asa no Jon, yeŋo topoye. No yeya Yesu koro unipareyó yoteto. Ŋunde ŋuroko no yeya koporo kowe surumí tato Anutuko nore wiri niriní nore soso kondé kaŋero quhurí korowoyoteto. Asa no Anutu koro mandí ŋu yesoworo Yesu ŋuro piŋa mande ŋu yesowanowó. Ŋunde ŋuro no nohowero norero noko mosowí ka owí muko Patimos ŋuno norotaŋgurí. 10 Naru kano, asa Uni Parámimboro naruyómo, Yuqa Surumí
1:10“Yuqa Surumí” ŋuko Anutu koro Yuqa naŋge.
ŋundo kondé nondowaró. Nondowoní huwóne moŋgo maŋgo kato uŋgu qembe kondé nekaró.
11 Ŋande nimiraró, “O soso keto qeneyote ŋu se sokomeko nakayáŋoya sokome ŋu siyoka Anutu koro huru-huru
1:11“Anutu koro huru-huru” ŋuko unipare soso Yesu iŋondutuworo nokone-nokone ŋuno huruwoyoteŋgo qu.
yendé parámi kande saŋiyoro irisa quno ŋuno toŋiní. Yendé parámi ŋu Efesus, Semerina, Perikamum, Taiataira, Sardis, Filadelfia, ko Laotisia.”

12 Ŋunde yiní danimbo yaró ŋu qenewero rohoréŋanowó. Rohoréŋoro tesaŋga suru pikoyaŋgo qu kande saŋiyoro irisa ŋunde ŋuno yuri qenenowó. Tesaŋga ŋu golpo
1:12“gol” ŋuko o aini ka, kandawó tindeŋiwí mu ko kimoyó parámi.
towaŋgurí.
13 Tesaŋga keweroko ŋuno uni ka unindoro naŋuní qembe yora. Eneŋo kowe punu-punuyó piru qu riní khí soso wisumuŋaró. Ko tuwi tindeŋiwí mu, gol qembe mu, ka re nomonímo kusiyaró. 14 Eneŋo kembémboro huí muko sara-sara piyimi, asa sipsip huí qembe ma koporé qembe. Ko toŋí muko te suru parámi raŋoyote ŋunde qembe. 15 Khí muko bras
1:15“bras” ŋuko o aini ka, o soŋga mandumi mu.
kewáko qaro hiyóqeyote ŋunde qembe. Ko nondo puŋí iŋanowó muko sono parámi umbu niri tete ŋunde niri teyaró.
16 Ene kandí kondéwore tutu kande saŋiyoro irisa se towaró. Ko suke mití manaŋga ka, mití kawore-kawore qu, maŋgó moŋgo umburó. Ko umu-kembé muko kosa sine parámi raŋoyote ŋunde qembe hiyóqeyaró.

17 Nondo ene qenero uni khumowí qu qembe tero khímo rokaráŋo umbu raŋanowó. Raŋowe kandí kondéwore re nono rero ŋande yaró, “Ma sorewero. Nondo korete quno yoranowó, weŋa quno yowano. 18 Nondo yoto-yotone moré. Komo no khumanowó, quko qeno, itakako keta suki-suki yoteno. Nondo kindo khumowero ŋu sopoyoteno, ko uni khumowí ŋuro yendéye,
1:18“uni khumowí ŋuro yendéye” ŋuko Juda unipareto ŋande ye iŋaŋgurí, ko uni soso khumoro yendé amuno ŋuno uyaŋgurí.
ŋu sopoyoteno.

19 “Ŋunde ŋuro o itaka yote quya ime tunoqeweya quya ŋu qeneyote ŋuro nakayáŋo. 20 Ke tutu kande saŋiyoro irisa ŋunde kandene kondéwore yoroyi qenete, ko tesaŋga suru pikoyaŋgo qu kande saŋiyoro irisa yoroyi qenete. Asa ŋuko mande tapuŋowí
1:20“mande tapuŋowí” ŋunde quko iŋo-iŋo ka Anutuko komo tapuŋoro itaka naŋge wisiyo yunoyote.
qembe, ko ŋuro murí muko ŋandiro. Tutu kande saŋiyoro irisa ŋuko Anutu koro huru-huru kande saŋiyoro irisa ŋuro sambo simó. Ko tesaŋga kande saŋiyoro irisa ŋuko huru-huru kande saŋiyoro irisa naŋge.

Copyright information for `NCA