Romans 10

Ko uni kato ene iŋondutuwoyote ŋundo kowi piyo hamó kama teweya.” *
Uni topo, nondo Israel unipare ŋuro kondé iŋoyoteno, ko Anutuko ŋande hariri teyoteno, asa enendo rambaruru koŋgo yoriní. Dokoro ŋande yesowoteno, unipare ŋundo Anutu kondé iŋo inoro howeyoteŋgo, quko iŋo-iŋo hamó horé ŋu kama howeyoteŋgo. Qeni, enendo Anutusina roneneŋowí tunoqewero
10:3“roneneŋowí tunoqete” ŋuro murí muko ŋandiro: asa Anutuko uni ka, pare ka yiyoro potó moré kini tiní eneŋo unipare qu ka tunoqeteŋgo.
khe qu kama iŋoyi tondaŋaró. Kini, eneŋo oteteyewore naŋge roneneŋowí tunoqewero iŋoyaŋgo. Ko Anutu koro otete roneneŋowí ŋuro kasiramo kama yoteŋgo.
Dokoro Kristo
10:4“Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.
ŋundo hutuŋo mandewore roneneŋowí tewero khe ŋu riní kini taró. Ŋundiro naŋge unipare soso iŋondutuwoyoteŋgo ŋundo roneneŋowí teteŋgo.

Dokoro Mosesko
10:5Komo suki “Mosesko” uni parámi tero Israel unipare sopo yereró. AnutukoSainai purímohutuŋo mande inoní mande ŋu rondaqe unipare yunaró.
hutuŋo mandewore roneneŋowí mu tewero khe ŋuro ŋande nakayáŋaró, “Uni kato hutuŋo mande ŋa howeyote ŋuko ŋuno kaŋero yoweya.”
10:5O Qa-qa Uni 18:5
Quko iŋondutuwore roneneŋowí mu tewero khe ŋuko ŋande yete, “Newondeyemo ŋande ma yewero, ‘Danimbo samboko oweya?’”
10:6Hutuŋo Mande 30:13
(Asa ŋu murí ŋuko ŋandiro, “Danimbo Kristo re umbuweya?”)
Ko ŋande ma yewero, ‘Danimbo meréko uweya?’”
10:7Hutuŋo Mande 30:13
(Asa ŋu murí ŋuko ŋandiro, “Danimbo Kristo uni tapu koŋgo re areweya?”)

Quko Anutu koro sokome ŋundo do ka yete? Ŋuko ŋandiro, “Ŋu mande ŋuko kutaqe roro yerero yote ŋu. Newondeyemo ŋuya maŋgoyemo ŋuya yote.”
10:8Hutuŋo Mande 30:14
Hamó, norendo iŋondutu tewero quro mande ŋuro yesowoyoteto.
Mande ŋuko ŋandiro: ke maŋgokepo, “Yesu ŋuko Uni Parámi na,” yero newondekepo Anutuko Yesu uni tapu koŋgo okokowoní otoqaró ŋuro iŋondutuwoyote tiníqo, asa Anutuko rambaruru koŋgo ke koreweya. 10 Dokoro newondenanimbo iŋondutu teteto quno ŋuno roneneŋowí mu tunoqeteto. Ko maŋgonanimbo mande hamó ŋu yesowoteto quno ŋuno Anutuko rambaruru koŋgo noreweya. 11 Dokoro mande ka sokomeko ŋuno ŋande yete, “Uni soso ene iŋondutuwoyoteŋgo ŋuko kowi piyo kama tewaŋgo.”
10:11Aisaia 28:16
12 Qeni, Juda unindoya Grik unindoyako ŋunde naŋge. Dokoro Uni Parámi ŋuko nore soso quro Uni Parámi qu. Ko enendo unipare nekoyoteŋgo ŋu o meté parámi se yunoyote. 13 Dokoro, “Uni Parámimbo unipare soso eneŋo owí nekoyoteŋgo ŋu rambaruru koŋgo yoreweya.”

14 Ŋunde ŋuroko unipareto ene kama iŋondutuwoyaŋgurí tiníqo, ŋu date tero ene nekowaŋgo? Ko uni kato miti mande kama iŋoyaŋgurí tiníqo, ŋu date tero iŋondutu tewaŋgo? Ko uni kato unipare miti mande
10:14“miti mande” ŋuko AnutukoKristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.
ŋu kama yesowo yimiraŋgurí tiníqo, ŋu date tero unipareto mande ŋu iŋowaŋgo?
15 Ko kato ene kama asá yereró tiníqo, ŋu date tero enendo unipare mande ŋu yesowo yimirowaŋgo? Asa sokomeko ŋuno ŋande nakayáŋaró, “Uni kato piŋa mande meté ŋu re mahiní niŋgu-niŋgu teteŋgo ŋu.”
10:15Aisaia 52:7


16 Quko unipare soso piŋa mande meté ŋu kama iŋo howeyaŋgurí. Hamó, Aisaiako ŋande yaró, “Uni Parámi, dani kato norendo mande yeyoteto ŋa iŋondutuwoyaró?”
10:16Aisaia 53:1
17 Asa ko, uni kato piŋa mande ŋu iŋoní iŋo-iŋoyó otoqoní iŋondutu tete. Ko iŋo-iŋoyó otoqote ŋuko Kristo ŋuro mande ŋuwore tunoqete. 18 Quko ŋande yeteno, enendo piŋa mande kama iŋaŋgurí, peka? Ŋunde kini, dokoro

“Niriye muko noko soso iŋoyoteŋgo,
ko mandeyembo mira soso toŋeró.” *
19 Quko ŋande yeteno, Israel unipareto kama iŋoyi tondaŋaró, peka? Ŋunde kini, dokoro komo quno Anutuko Moses mande ka inoní ŋande yaró,

“Nondo unipare wimbo-wimbo quwore ye yorewe
newonde tutu tewaŋgo,
unipare kama iŋoyi tondaŋete quwore ye yorewe
newonde saŋgirí tewaŋgo.” *
20 Ko Aisaiako Anutu koro mande ka rero wimbí tero ŋande yete,

“Unipare kama seqa nereŋgurí qundo niyaŋgurí,
nondo unipare neneŋo kama osese taŋgurí ŋu neneŋo witú yerenowó.” *
21 Quko Israel koro ŋande yete,

“Nondo kosa naru rokóŋo
mira windu-windu wini qu ka
samaka yerewero kandene raŋoyoteno.” *
Copyright information for `NCA