Titus 2

Unipare koŋgomu ŋundo Anutu koro murí howewaŋgo

Keto mande roneneŋowí naŋge rondaqe yunoyoto qembe. Meté uni koŋgomu ŋundo wimbo-wimbo kama tewaŋgo, iŋo-iŋo meté mu naŋge howero koweye ŋu sopowaŋgo. Ene iŋondutu roneneŋowí mu, newonde yunowero otete roneneŋowí,
2:2“otete roneneŋowí” ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote.
quhurímo kondé kaŋewero otete roneneŋowí naŋge tewaŋgo.

Ŋundiro naŋge pare koŋgomu ŋundo Anutu koro pare ŋunde qembe yotoro otete meté mu sopoyowaŋgo. Ene kama yesará yerewaŋgo, ko wain parámi kama newaŋgo. Otete meté naŋge tero mande meté mu naŋge rondaqe yunowaŋgo. Ŋunde tiqo, pare keta quko otete meté mu howero kame-simóyemboro hamó horé iŋoro koweye soporo otete sara-sara qu howero yaye soporo kameye kusuŋoye quroko yorowaŋgo. Ŋunde tero unindo Anutu koro mandí ŋu kama yesaráŋowaŋgo.

Simó keta qundo otete meté ŋu howewaŋgo

Ŋunde naŋge meté simó keta qundo koweye ŋu meté sopowaŋgo. Ŋunde yimito qembe. Otete meté mu keto teyote ŋuko keŋombo kapo-kapo ŋunde qembe yuri oteteke meté mu qenero howewaŋgo. Ke uni mande rondaqe yunoroqo, iŋo-iŋo piyimimboya ma womowero. Mande wimbo-wimbo ma yewero. Ke mande roneneŋowí naŋge yiqo, unindo quhurí ka ŋuno seqa kama qenewaŋgo. Ŋunde ti uni saŋgirí kumimbo kowi piyo tero noreya mande piyimi kama yewaŋgo.

Kho simó ŋundo uni parámiyemboro mandeye howewaŋgo

Kho simó
2:9“kho simó” - ŋu naruko ŋuno unipare qambu kho simó, kho pare tunoqaŋgurí. Naru kano wini irisa kuma tero kako taka yerero kusi yiriní kho simó tunoqaŋgurí. Naru kano uni kato utatá parámi tero topé tewero mepémo kini, eneŋo soweyoro kho simó tunoqaŋgurí. Asa kho simó ŋunde quko uni parámiyómboro kho qu teyara, eneŋomboro o ka tewero mepémo kini.
ŋande yimito qembe. O soso ŋuro eneŋo uni parámiyemboro kusuŋoye quroko yuri khoye ŋuro metéŋowaŋgo. Eneya kiro mande piyimi ma yewero.
10 O sombé kumi momo ma tewero. Kini, mandí soso okeyá ta howero owé meté rewaŋgo. Ŋunde tero uni parámiye ŋundo oteteye soso ŋu qenero Anutu, Rambaruru Koŋgo Norewero Uninanimboro mande qu iŋaŋgurí ŋuro niŋgu-niŋgu tewaŋgo.

11 Dokoro, komo Anutu koro samaka-samaka tuwó
2:11“samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.
ŋu tunomo tunoqaró. Samaka-samaka ŋuko unipare soso rambaruru koŋgo yoreyote.
12 Ŋundo iŋo-iŋo nunoní norendo otete piyimi mu rotoro o noko koro quro kama iŋoyoteto. Noko ŋano yoroteto, quko itaka samaka-samaka ŋundo iŋo-iŋo nunoní kowenani soporo Anutu koro murí howero potoruku hamó te inoyoteto. 13 Ŋunde tero nore Yesu Kristo,
2:13“YesuKristo” - komo sukiye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.
noreŋo Anutunani hamó ŋu, Rambaruru Koŋgo Norewero Uninani ŋu sopoyoteto. Pitu ko sine parámimo maheweya, yero hamó sopoyoteto. Mahiníqo, meté horé yowato.
14 Quhurínani kimo tewero
2:14“kimo tewero” ŋuro murí muko ŋandiro: norendo o piyimi kusuŋoyómo kusiyowí yoteto. Ŋundiro naŋge Anutuko kimo tero yoriní kina yowato.
eneŋombo re rotaró. Dokoro, neneŋo uniparene horé yorewano, ye iŋaró. Ŋunde iŋoro nore norero otete piyimi mu se rotoro roŋgaru yiriní sara tunoqero otete meté naŋge tewero kondé iŋoyowato.

15 Asa, ke naru rokóŋo mande ŋa rondaqe yunoyoto qembe. Newondeye rukisoyoro otete piyimi mu tewero kondé soré yere qembe. Unindo kiyoro ke kina uni ka, yero iŋowaŋgo koro.

Copyright information for `NCA