1 Corinthians 13

Nu wendogoŋ tiŋa talik momooŋ niŋ i hanindidimewe kaneŋ.Nu Munabulidi mebelemne tubulodaune mede gitipmuŋ foloŋ be aŋelo heki’walaŋ mede foloŋ yohauta tibit iŋgoŋ welesiloŋ mu nobu tiŋa metam noli mu yabukahile tibit adi medene baiwagimdi mede woliniŋ hogok toiŋ undiniŋ tibek. Tiŋa nu polofet binek hatiŋila Bepaŋ’walaŋ gigitmede yohautawit eŋ mede hebiniŋ nadidapmawit tiŋa gigitmede diniŋ mede dikidiki nadidapmawit eŋ kweboboe niŋ nimbene tabadok nadisukilitine wendok tuwolit hatnambek iŋgoŋ welesiloŋ mu nobu tiŋa metam welenedi hinek mu yabukahilewit adi folooŋnit mokit tibek. Tiŋa niŋ indiŋ, bomboŋne hogohogok u metam fiyewakahidok daneyemdapmawit tiŋa me noli yehitubu-lodadok nadiŋa biyabene nohoneeŋ kudupmebem gineŋ kedem nehikulaheneŋ iŋgoŋ welesiloŋ mu nobu tiŋa metam welenedi hinek mu yabukahilewaat adi nemek hogohogok u tugut wendi kibi toboniŋ nemu nehitubu-lodawaak.

Me niŋdi welesiloŋ tiŋa me noli yabukahile hinek tilak adi fiit nadikwambundaŋ hatilak. Adi metam nolidok nadiŋa yehitubu-lodalak. Tiŋa nemek niŋ netok titiŋdok nadigigineeŋ kelekeleye mu tilak. Me undiniŋdi na hogok tuwot tibit mu yolak, eŋ netok nadiune loloŋnit mu tilak. Adi yadi metam hogohogok wanakaŋ titiŋ momooŋ tiyemilak. Nemek fofohi netok titiŋdok mu yabukahilelak. Nadikwihita pilap mu tilak. Adi yadi noliŋiŋ’walaŋ yom mu youhabiyeŋ boi hatilak. Adi yadi tobo kadakaniŋ mintaune bulaniŋgoŋ nadilak, eŋ fukuniŋ titiŋ didimeniŋ mintaune nadifo tilak. Helemahelemaŋ nadisukilitiŋiŋ fafaŋeniŋ hatak. Eŋ helemahelemaŋ nemek kedemdok nadikunakunale kisaŋ tilak. Tiŋa undugoŋ helemahelemaŋ nemenemek mintamilak wendi mu tubugweheyeune fafaŋe tiŋa yatak.

Kigili mede yoyo u dapmawaak, tiŋa undugoŋ Munabulidi mebelem tubutakaleune mede gitipmuŋ yoyo u maaŋ dapmawaak, be mebi nadinadi u maaŋ dapmawaak. Iŋgoŋ welesiloŋ tiŋa me noli weleŋdi hinek yabukahilekahile adi dapmaŋ mu tibaak. Nu indiŋ nadiŋa mede u yolat. Mebi nadinadi faki-kabe hogok nadiŋa yoyam. Tiŋa undugoŋ Bepaŋ’walaŋ polofet mede u faki-kabe hogok nadiŋa yoyam. 10 Unduŋ tihatiyane folooŋ hinek mintaune nemek woliniŋ hogok u liwewaak. 11 Nu koom mihi-kabe hatiŋila wapmihi mede yolugut eŋ nadinadine maaŋ wapmihidok tuwolit hakuk. Tiŋa nadisune maaŋ wapmihidok tuwolit nadisugut. Wendi hatigene wapum tiŋa wapmihi nadinadi be titiŋ u kwihililiwenegut.

12 Kaŋ nai indidegoŋ Bepaŋdi kougoŋ nemek tinimbaak u kadakaledok kwanaimiŋ tiyam woŋadi nemek imeŋgwaŋ kuyahi gineŋ imedi waliwali tubune wolinik kanene fifile tilak undiniŋ hatak. Ala kougoŋ hatigene folooŋ mintadakaleune kikakika tiŋa nadidakaleneem. Biyagoŋ, nu kobuk faki-kabe hogok nadidakalelat, iŋgoŋ kougoŋ Bepaŋdi nabunadilak undugoŋ nubo kadakalewaat. 13 Kaŋ titiŋ fafaŋeniŋ hakiiŋ adi nadisukiliti, eŋ welenikdi nemek momooŋdok nadikunakunale, eŋ welesiloŋ tiŋa me noli weleŋdi hinek yabukahilekahile. Titiŋ lufomkulitniŋ yendi dapmandapmaŋnit mokit hatneeŋ ala adi’walaaniŋ welesiloŋ tiŋa me noli yabukahilekahiledi wapum hinek tilak.

Copyright information for `NOP