1 Corinthians 4

Bepaŋdi kwanainikdok tuwolit niniutumbawaak

Unduŋ doktiŋa hidi inditok nadiune Kilisto’walaŋ tipilapilaye be Bepaŋ’walaŋ mede hebiniŋ hakuk diniŋ kadokome tibaak. Kaŋ kadokome adi didimeniŋgoŋ hati kwanainedok niŋit. Ala natok indiŋ yobit. Hidi bek be mebop niŋdi kwanai tilat wendok kamekaaŋ mede yodapmaneŋ u nadiwe folooŋ mu tibek. Tiŋa na maaŋ mebine tuwot mu yobit. Na yomne nemu nadilat, iŋgoŋ oŋ, wendok yomnit mokit hatilat tuwot mu yodok. Nu’niŋ mebine tubudakaledok kubugoŋ hatilak adi Wapum hogok. Ale hidi mebi tubudakaledakale gehiŋgehiŋ mu tineŋ. Wapum ne busuwaaŋ nemek hebihat tilak u wanaŋ fiyataŋakiyewaak. Tiŋa me welehik gineŋ nemek hebihatak u wanaŋ tubuminta-dapmawaak. Tiŋa nai uŋaniŋ Bepaŋdi me hogohogok titiŋnikdok tuwolit niniutumbawaak.

Poldi Kolin me yeniŋfoko tuguk

Notneye, mede u yolat adi Apolo inde foloŋ youdihiŋa yolat. Unduŋ doktiŋa hidi indi’walaŋkade mebi indiŋ kaŋila nadidakaleneeŋ: Youkudip Mede foloŋ tuwolit yoŋit u kalakapmeeŋ nemek hide nadigoŋ tiŋa mu titalodok. Unduŋ tiŋa kwetfoloŋ me noli niŋatilooŋ noli niŋatifooŋ sigihik mu tiŋaloneeŋ. Be du me loloŋnit iitdok nedi ganiŋdapmaguk? Be du nemenemek ikamiiŋ uŋoŋ maŋgoŋ niŋ u Bepaŋdi mu gamguk? Moŋ, u agaŋ gamgidibaguk kaŋ du maŋgoŋde nadiune mu gamguk dabugoŋ tubune yofitet tihatilaŋ? Hidi adi hide nemenemek tiiŋ u yabunadiŋa hidetok nadiune loloŋnit mu titiŋdok iŋgoŋ oŋ, hidi adi unduku tihatiiŋ! Unduŋ doktiŋa hidi agaŋ tuwot hinek-ku tigiŋ hatiiŋ oŋ! Agaŋ bomboŋ duhuduhuhinit hinek-ku tugumun yo nadiŋa hatiiŋ! Hidi indi agaŋ nilakapmeeŋ mapme mintagiŋ! Biyagoŋ kuyoŋ, hidi biyagoŋ mapme tinetigiŋ ala indi hidut kiula mapme hogohogok tiŋa ikanim.

Nu nadiwene Bepaŋdi Aposel indi me fofoŋhinit hinek nipmeguk tilak, eŋ kwadidok gigit tiŋit nabugoŋ tilak. Biyagoŋ kuyoŋ, wanakaŋ hogohogok aŋelobe, be medi nibune kumuŋdok gigit hinek tiyam. 10 Metamdi nibiiŋ kaŋ Kilistodok tugumun indi me kaulehi nabugoŋ tilak. Indi gweheyehi eŋ fofoŋhinit nadinimiiŋ. Kaŋ hidi hidetok nadiune Kilisto’walaŋkade youdihiŋa hatiiŋ tilak, doktiŋa hidi agaŋ me loloŋhinit eŋ fafaŋehi tigiŋ hatiiŋ oŋ! 11 Indi nanaŋe imedok map kisaŋ tugumundi tihatiyam, tiŋa dahidahinit mokit eŋ kwadi, folofigita foloŋ be yokwet ikulemanit mokit hatigumundi hatiyam. 12 Be nemenemek kabekabe yehitubu-mintadok indi inde kohonikdi kwanai tiyam. Eŋ ninisuwambat tiiŋ heki u kibikoŋ kahaŋ tiyemam, eŋ nindihi tubukadaka tulune indi kibi toboniŋ nadikulema tam. 13 Niniŋkadakalune indi kibi toboniŋ yeniŋtubugweheye tiyam, tiŋa indi adi metam wanakaŋ hogohogok adi’walaŋ gilegilem nabugoŋ hinek hatigumundi hatiyam.

Pol adi Kolin kayoŋbop’walaŋ behik

14 Nu mede i youhamulat adi hehitubu-meka titiŋdok moŋ. Yoŋ adi toboniŋ wapmihineye hidi mede haniŋkiliti tilat. 15 Kilisto wou foloŋ gebiŋhiye fee hinek hatihamiiŋ, iŋgoŋ behik adi dediŋ tiŋa fee hatineŋ. Jesu Kilistodok tiŋa Mede Momooŋ haniŋale nu kubugoŋdi behik tugut hatilat. 16 Ale nu’niŋ kayoŋ talik keleeŋ hatidok mede i hanimbe nadineŋ.

Bepaŋ’walaŋ Hatihati Fafaŋeniŋ adi saŋiniŋŋiŋ foloŋ mebi mintadakalelak

17 Nu wendogoŋ hinek tiŋa Timoti, Wapum wou foloŋ mihine momooŋ hatinamulak, adi kuyoŋ hidi’walaŋkade kamewene ulak. Adi Jesu didimeniŋgoŋ nadimilakdi wooŋ nu Kilisto diniŋ Mede Momooŋ talii kayoŋbop yokwet tuwot yenindidimelat u tubukaikaaŋ hanimbune nadineeŋ.

18 Hidi’walahi nolidi Pol nu mu baat yoŋa mede kiyokiyo tiŋa nehitok nadiune loloŋ tilak. 19 Nu adi Wapumdi nadiune tuwot tubune nai muniniŋ hinek hidi’walaŋkade waat. Nu wooŋ me gifoko heki weŋ’walaŋ medehik mu nadiwaat. Mokoŋ. Nu adi adi’walaŋ saŋiniŋhik dediniŋgoŋ u kakaŋdok waat. 20 Bepaŋ’walaŋ hatihati fafaŋeniŋ adi mede foloŋ moŋ, adi saŋiniŋŋiŋ foloŋ mebi mintadakalelak. 21 Kaŋ hidi nu maŋgoŋ talik foloŋ hidi’walaŋkade bubuŋdok yonadiiŋ? Welekulema talik foloŋ welenedi hinek habukahileeŋ kulemaŋgoŋ bubuŋdok nadiiŋ, be hanihehitubu-didimedok nadiŋa kwadinit busuwadokbe nadiiŋ?

Copyright information for `NOP