Genesis 11

Fiye 11:1-9 Wapumdi mede tubufifile tuguk

Kwetkwet meeniŋ hogohogok medehik kubugoŋ hogok hakuk. Eŋ nemek wouwou u wanakaŋ kubugoŋ halune yonadiyagiŋ. Unduŋ tiŋa adi mele labulabuneŋkade uge uge Babiloniya kwetneŋ gutuŋ wapum niŋ tubumintaaŋ uŋoŋ yokwet maaŋ itougiŋ. Tiŋa indiŋ yonadigiŋ. “Ale! Indi namaŋ wene bopneeŋ kugaliŋa kudup ginaŋ mohinek hene dakwambundawaak.” Ala namaŋ dakwambunda tigiŋ wondi yot mamandok kawadehik tuguk. Eŋ kwet maaneŋniŋ nawaŋ
11:3 Woŋ adi kolta dabugoŋ.
wondi galikiliti tigiŋ.
Kaŋ yogiŋ. “Ale! indi yokwet wapum niŋ maaŋ yot kweheyeniŋ niŋ bebeli-bebelinit matalonene yot kiidi kunum wehemilaak. Unduŋ tiŋa wotnenik gigit wapuhi tiŋa kwetkwet mu daneeŋ mowoneem.” Unduŋ yoŋa yokwet wapum tububihila magiŋ eŋ yot kweheyeniŋ mayagiŋ u Wapumdi kanadi tibene foguk. Tiŋa Wapumdi yoguk, “Biyagoŋ adi mebop kubugoŋ eŋ medehik maaŋ kubugoŋ doktiŋa kwanai i tububihikiŋ. Eŋ nemek titindok yohabet tineeŋ u tubumulahuda mu tineeŋ. Woŋ adi tomboyoula titalooŋ folooŋ tubumintaneeŋ. Ale! Indi fooŋ medehik tubufifile tinene medehik fifile tubune kedem mu nadidakaleneeŋ.” Wapum adi unduŋ yoŋa uŋaniŋ yehidaaneune kwetkwet udapmagiŋ. Unduŋ tiŋa yegiŋ e yokwet wapum magiŋ u wabi tigiŋ. Unduŋ doktiŋa yokwet wiyale mowogiŋ wondiniŋ wou Babile yogiŋ. Inde’walaŋ mede foloŋ e “mede tubufifile mintaguk”. Wapumdi yokwet uŋgoŋ hinekku meeniŋ kwetkwet medehik tubufifileyembuune nedigut mede kiyonadi tigiŋ indigoŋ tuwolit molomolom daneeŋ kwetkwet mowoŋa udapmagiŋ.

Fiye 11:10-31 Sem’walaŋ yalakiŋiye ulihakagiŋ diniŋ hebet

10 Yoŋ adi Sem’walaŋ mede kahat tiŋa yalakiŋiye’walaŋ wohiye habet. Sem adi guletŋiŋ 100 tulune adi’walaŋ mihi niŋ mintaguk. Wou Afakisat. Adi adi ime gabuŋ wapum naŋgakuk uŋaniŋ hatitalolune gulet lufom dapmaune mintaguk. 11 Kaŋ Sem adi Afakisat mintaguk uŋaniŋ tomboyoula gulet 500 hatiguk kaŋ wabiŋiŋ mihiŋiye noli maaŋ mintagiŋ.

12 Kaŋ Afakisat adi guletŋiŋ 35 tubune adi’walaŋ mihiŋiŋ Sela mintaguk. 13 Kaŋ Afakisat adi Sela mintaguk uŋaniŋ tomboyoula gulet 403 hatibuune wabiŋiŋ mihiŋiye noli maaŋ mintagiŋ. 14 Kaŋ Sela adi guletŋiŋ 30 tulune adi’walaŋ mihiŋiŋ Ebele mintaguk. 15 Kaŋ Sela adi Ebele mintaguk uŋaniŋ tomboyoula gulet 403 hatibuune wabiŋiŋ mihiŋiye noli maaŋ mintagiŋ.

16 Kaŋ Ebele adi guletŋiŋ 34 tulune adi’walaŋ mihiŋiŋ Pelek mintaguk. 17 Kaŋ Ebele adi Pelek mintaguk uŋaniŋ tomboyoula gulet 430 hatibuune wabiŋiŋ mihiŋiye noli maaŋ mintagiŋ.

18 Kaŋ Pelek adi guletŋiŋ 30 tulune adi’walaŋ mihiŋiŋ Leu mintaguk. 19 Kaŋ Pelek adi Leu mintaguk uŋaniŋ tomboyoula gulet 209 hatibuune adi’walaŋ wabiŋiŋ mihiye noli maaŋ mintagiŋ.

20 Kaŋ Leu adi guletŋiŋ 32 tulune mihiŋiŋ Seluk mintaguk. 21 Kaŋ Leu adi Seluk mintaguk uŋaniŋ tomboyoula gulet 207 hatibuune adi’walaŋ wabiŋiŋ mihiŋiye noli maaŋ mintagiŋ.

22 Seluk adi guletŋiŋ 30 tulune adi’walaŋ mihiŋiŋ Naho mintaguk. 23 Kaŋ Seluk adi Naho mintaguk uŋaniŋ tomboyoula gulet 200 hatibuune wabiŋiŋ mihiŋiye noli maaŋ mintagiŋ.

24 Naho adi guletŋiŋ 29 tulune adi’walaŋ mihiŋiŋ Tela mintaguk. 25 Kaŋ Naho adi Tela mintaguk uŋaniŋ tomboyoula gulet 119 hatibuune adi’walaŋ wabiŋiŋ mihiŋiye noli maaŋ mintagiŋ.

26 Kaŋ Tela adi gulet 70 tulune adi’walaŋ mihiŋiye indiŋ mintamiŋgiŋ: Abalam, Naho eŋ Halan. 27 Yoŋ adi Tela’walaŋ mede kahat. Adi mihiŋiye Abalam, Naho eŋ Halan mintagiŋ. Halan’walaŋ mihiŋiŋ Loti mintaguk. 28 Halan adi adi beu Tela hogok hatilune Kaldea yoli kwelineŋ Ul yokwetneŋ uŋgoŋ kumuŋguk. 29 Kaŋ Abalam dut Naho adi tam yanagikumuk. Abalam adi tamŋiŋ Salai nagikuk, eŋ Naho adi Halan’walaŋ wabiŋiŋ Milika tamŋiŋ nagikuk. Halan adi wabiŋiyat lufom hatigumuk, Milika eŋ Isika. 30 Salai adi adi tam kafi, wapmihinit mokit hatiguk.

31 Kaŋ Tela adi mihiŋiŋ Abalam eŋ laaŋ Loti Halan mihiŋiŋ kuyoŋ eŋ nabuŋiŋ Salai, Abalam’walaŋ tamuŋiŋ, unduŋ yanagila Kanaaŋ kwetneŋ unene Kaldea kwetneŋ Ul yokwet u bikabuŋa talik tububihikiŋ. Uge uge talik lekiŋgoŋ Halan kwetneŋ usuwaaŋ uŋgoŋ itougiŋ. 32 Tela adi gulet 205 hatiŋa Halan kwetneŋ uŋgoŋ kumuŋguk.

Copyright information for `NOP