Genesis 16

Fiye 16:1-16 Abalamdi Haga Tamuŋiŋ Nagikuk

Abalam tamuŋiŋ Salai adi kafi hatiŋa wapmihi nemu nagikuk. Ala Isip niŋ tipilapilaye wabiŋiŋ niŋ hatiguk wou Haga. Ala Salaidi Abalam indiŋ niŋguk, “Nadilaŋ be? Bepaŋdi welene kameheune wapmihi mu yanagitat doktiŋa du tipilapilaye wabinedut hatibuune mihi neeŋ tubumintanambaak.” Yobune Abalamdi Salai diniŋ mede nadiguk. Ala Abalam adi Kanaaŋ kwetneŋ hatilune gulet 10 dapmaguk nai uŋaniŋ Salai Abalam tamuŋiŋdi Isipniŋ tipilapilaye wabiŋiŋ Haga nagila yohoi Abalamdok mimbuune tamuŋiŋ nagikuk.

Kaŋ Haga adi Abalamdut hatiŋa agaŋ mihiwelenit tuguk. Unduŋ tiŋa agaŋ mihiwelenit tilat yoŋa tam bombooŋgiŋiŋdok nadiune fofoŋnit tuguk.

Unduŋ tubune Salaidi Abalam indiŋ niŋguk, “Nu meeka tilat yoŋ adi yom du’walaŋ. Biyagoŋ, nagoŋ tipilapilaye wabine gambene tamge unduŋ nagila noŋgoŋ hatigumuk. Kaŋ adi mihiwelenit tilat yoŋa nutok nadinambune fofoŋnit tilak. Unduŋ tubune lekiŋgoŋnik foloŋ mede mintaaŋ hatak u yadi Wapum negoŋ yodapmawaak.”

Unduŋ yobune Abalamdi Salai mede indiŋ niŋguk, “Tipilapilaye wabi adi adi du kohoge foloŋ hatilak. Ale unduŋ be unduŋ timimbene kedem timimbeŋ.” Unduŋ yobune Salaidi Haga kato tiŋa not mu timimbune momoŋ uguk.

Momoŋ ulune Wapum diniŋ aŋelodi kwet fiileŋ Sulu talik gagayeŋ ime dawi itakneŋ uŋoŋ kaguk. Kaŋ indiŋ yoŋa ninadiguk, “Haga, Salai diniŋ tipilapilaye wabi, du diŋaniŋ bulaŋ tiŋa diŋandiŋ uluweŋ?”

Adibo yoguk, “Nu tam bomboŋgine Salai kasukuleeŋ momolat.”

Kaŋ Wapum’walaŋ Aŋelodibo niŋguk, “Du kotigoŋ udaneeŋ wooŋ tam bomboŋgige’walaŋ falipmeŋ kwelemaŋgoŋ eŋ baigoŋ hatibaaŋ.” 10 Tiŋa Wapum’walaŋ Aŋelodi indiŋ tomboyoula niŋguk, “Nu yalakigeye yehitubuulihakawene kisaŋ ulihakaune kunakunathik kunatdok baniŋ tineeŋ.”

11 Wapum’walaŋ aŋelodi kotigoŋ tomboyoula indiŋ niŋguk, “Du mihiwelenit hatilaŋ. Ala hatigane mihi niŋ nagilaaŋ, nagila wou Ismael yobaaŋ. Wapum adi kobulabulayege nadiŋak. 12 Mihi adi doŋki moiŋ koŋgolondaaŋ nabugoŋ hatibaak. Unduŋ tiŋa meeniŋ hogohogok memik tiyembaak. Kaŋ adibo kibimaaŋ mik timiyaneeŋ. Eŋ kwayaŋye dut itouŋale adut welekubugoŋ mu tineeŋ.”

13 Wapumdi Haga mede niŋguk doktiŋa mindaŋkade wondok nadisuŋa Wapum wou indiŋ niŋguk, “Bepaŋ, du’walaŋ namandake foloŋ miŋgoŋ hatibe nabulaŋ. U biyagoŋ nu hati nabulak adigoŋ hinek kagut.” 14 Unduŋ doktiŋa ime koŋ wondiniŋ wou indiŋ youkuk: Hatihati molomdi hati nabulak adi’walaŋ ime daawi. Ala ime dawi woŋ adi Kades eŋ Belet lekiŋgoŋhik foloŋ hatak.

15 Ala hatigane Hagadi Abalamdok mihi niŋ nagilimimbune Abalamdi wou Ismael youkuk. 16 Abalam adi agaŋ guletŋiŋ 86 tulune Ismael mintaguk.

Copyright information for `NOP