Genesis 19

Wapumdi Loti wabiŋiŋtam hogok yehitubulodaaŋ Sodom eŋ Gomolahi yehitubuliweguk.

Tebele tulune aŋelo yakat adi Sodom yokwetneŋ usuagumuk. Kaŋ Loti adi Sodom yokwet diniŋ gimbisaŋ yeme, bop kwetneŋ ila yabugene pilale wooŋ hebehik foloŋ duwokineeŋ mulelem tiyemiŋa yoguk, “Bomboŋgineyat, hidi kamiŋ timiŋ tipilapilayehik me nu’walaŋ yopmaŋ looŋ kayohik youtela uŋgoŋ itemek. Ala heleune haloŋ haniŋ talik kotigoŋ tomboyoula udemek.”

Adibo yogumuk, “Mooŋ. Indi kamiŋ timiŋ adi fakaŋ yawaliweŋ deitim.”

Adi unduŋ yobune Lotidi yeniŋgigine tulu tulu fiit yolineŋ logumuk. Kaŋ yoli tiulidokoyemiŋa belet haguwonit mokit heyembuune nagumuk. Meyat adi domo mu deitune Sodomhi me wapuhi tiŋa me kuya fee hinekdi buŋa Loti yoli kelemadi yali Loti indiŋ kutniŋgiŋ, “Kamiŋ timiŋ meyat du’walaŋ yokeneŋ bumuk adi de? Yanagila foune yehitubukadakanim.”

Kaŋ Loti adi fakaŋ foŋ talik yeme fakaŋkade tehekilitiyemguk. Tiŋa yoguk, “Notneye, nemek hogoli undiniŋ mu tineŋ. I nadineŋ, nu’walaŋ wabineyat lufom hatiyamuk adi adi medut mu hatigumuk. Ale nu adi yanagifowene unduŋ be unduŋ tiyemine nadiŋa kedem tiyemineŋ. Kubugoŋ adi meyat lufom adi adi nemek nemu hinek tiyemineŋ. Adi adi agaŋ nu’walaŋ yotneneŋ yanagila yabudokolat.”

Adibo fafaŋegoŋ toŋa yogiŋ, “Du tabaweŋ!” Toŋa niŋgiŋ, “Du adi indi’walaŋ kwetneŋ buŋambu buŋa hatilaŋdi indi kube ninindidimewene yolaŋ. Indi meyat u nemek tiyemdok yomun u kalakapmeeŋ datok tigamunim ala nadiŋa ha yoluwaaŋ.” Adi unduŋ toŋa Loti kohoŋ foloŋ honeeŋ hamane tikulaŋa yot yeme ubulagine kutnene tigiŋ.

10 Iŋgoŋ oŋ, meyat lufom yot maaneŋ hakumukdi kohohik kihiwaale Loti hamaneune yot maaneŋ foune talik yeme tehekilitigumuk. 11 Unduŋ tiŋa yegumuk e me wapum kuyaniŋ dauhik yehitubusipmakaune talik yeme mu kaŋ lohi tigiŋ.

12 Kaŋ meyat adi Loti indiŋ niŋgumuk, “Nokeye be yapmageye be mihige wabigeye u yenimbune yokwet i bikabuŋa momoneŋ. 13 Kaŋ indi yokwet i tubuliwe tidim. Yokwet yendiniŋ kadakaniŋ doktiŋa kobulabulayedi Wapum’walaŋ losuwaguk. Doktiŋa Wapumdi yokwet i tubuliwedok niniŋkulune bumut.”

14 Kaŋ Loti adi wooŋ wabiŋiŋyat diniŋ me gigit u yemiŋgiŋ adi indiŋ yeniŋguk. “Pilap hinek pilale momoŋ udemek. Wapum adi yokwet i agaŋ tubuliwe tibene tilak.” Meyat adi mede yofiliyaŋ binek tilak yoŋa nadigumuk.

15 Hele miiŋ dobulune aŋelo yakatdi Loti gehiŋgehiŋ tomiŋa yogumuk. “Meeniŋ iŋahi’walaŋ kadakaniŋ doktiŋa kumumbaaneŋ ale pilali tamge eŋ wabigeyat i yanagilune momoŋ uneŋ.”

16 Kaŋ Loti adi nadibediŋa yatulune aŋelo yakat adi Wapumdi Loti hogok kedem hatidok yeniŋguk doktiŋa Loti eŋ tamŋiŋ eŋ wabiŋiyat kohohik foloŋ yehihamaneeŋ fougiŋ wooŋ yotkwet gagayeŋ yapmeeŋ 17 niŋdi indiŋ niŋguk, “Du maaŋ kadakawaaneŋ ale pilap hinek momoŋ weŋ! Ala uŋale uŋale fambakaneeŋ mu diweweŋ, eŋ Yodan gutuneŋ iŋoŋ ikwele mu tibeŋ! Kadakawaaneŋ doktiŋa haŋgi foloŋ momoŋ loweŋ.”

18 Iŋgoŋ oŋ, Lotidi indiŋ yeniŋguk, “Bomboŋgineyat, unduŋ mooŋ ale. 19 Hidi tipilapilayehik nu siloŋ tobogoŋ tinamuŋa nehitubulodamuk. Nu adi haŋgi foloŋ kedem mu momoŋ lowit. Uŋoŋ mulabumuŋ wondi neheune kumumbaatneŋ. 20 Nadilaŋ be? Yokwet kuyaniŋ gu itakneŋ, uŋgoŋ nadinambune wooŋ hebihalit.”

21 Adibo niŋguk, “Du yolaŋ wondok kedem nadigamulat ale yokwet yolaŋ u mu tubukadawit. 22 Du talipmeŋ ulune nemek nemu tibit ale kedem weneŋgeila wooŋ yokwet maaneŋ uhebeŋ.” Unduŋ doktiŋa yokwet wondiniŋ wou Sowa
19:22Sowa mebi adi “kuyaniŋ”.
youkiŋ.

23 Loti adi Sowa yopmaŋ usualune nai uŋaniŋgoŋ mele labusuaguk. 24 Kaŋ nai uŋaniŋgoŋ Wapumdi yodapmaune Sodom eŋ Gomola kawade mindip kudupnit kwaneune gwi nabugoŋ maaŋ 25 kwet gutuneŋ uŋoŋ yokwet wapmuhi ila ugiŋ eŋ meeniŋ hogohogok eŋ kilihikit be bem yali ugiŋ u wanaŋ daaŋ daliwedapmaguk. 26 Kaŋ Loti tamŋiŋ adi adi fambakeneŋ diweeŋ hakane nai uŋaniŋgoŋ kawade fafaŋeniŋ yagila feleŋ nabugoŋ tiŋa yakuk.

27 Kaŋ haniŋ Abalaham adi pilaleŋa wooŋ kwet kwe Wapum hebeŋ ginaŋ yaleŋa mede yonadi tugumukneŋ uŋgoŋ wooŋ yale 28 Sodom eŋ Gomola ikumuk kwet gutuŋ uŋandiŋ diweune uune kudige wapum gouyeniŋ hinek loune kaguk.

29 Indiŋ kuyoŋ Bepaŋ adi Yodan gutuneŋ yokwet wapuhi ila ugiŋ u ula hegukneŋ Abalahamdok nadisuŋa Loti folofigita wapum ginaŋniŋ nagila kamehebiŋa yokwet hogoli hatiguk u ula heguk.

Fiye 19:30-38 Loti eŋ wabiŋiŋyat adi’walaŋ kahat

30 Loti adi Sowa yokwetneŋ hatidok munta tiŋa wabiŋiŋyat yanagila kwet haŋgi foloŋ looŋ kawade mage niŋ ginaŋ itougiŋ. 31 Uŋoŋ itouŋale Mokdi deleeŋ Wene u indiŋ niŋguk, “Betnik adi agaŋ me gawadaaŋ hinek. Tiŋa undigoŋ kwet iŋoŋ me nemu hatiiŋ ale me nediyeŋ indigut hatiŋa kwetkwet mediniŋ titiŋ u tinimbaak. 32 Ale indi betnik niŋgiginedene wain ime naaŋ nadibubuyeeŋ dahatune adut deitim, adi’walaniŋ yalaki mintanimdok.”

33 Nai uŋaniŋ timiŋ behik wain ime mimbune naaŋ nadibubuyeeŋ dahatune mok adi kabup looŋ beudut deikuk. Ala deila pilali uguk u behikdi kabe nemu nadiguk.

34 Heleune Mokdi Wene niŋguk, “Nadilaŋ be nu kwe timiŋ baŋdut deikut. Ale indi kamiŋ timiŋ betnik wain ime mindene naaŋ nadinadi tubufilune dubo looŋ betnikdut deileŋ. Unduŋ tiŋa indi betnik’walaniŋ yalaki yanagitene indi’walaŋ naŋgat dikinik diniŋ youli kaipmuŋ halaak.” 35 Unduŋ yoŋa wabiyat adi nai uŋaniŋ behik wain ime mimbune naaŋ nadibubuyeune Wenedibo looŋ beudut deikuk. Ala deila pilali uguk uye beudi kabe nemu nadiguk.

36 Unduŋ tiŋa Loti wabiŋiyat adi behikdut deila mihiwele tugumuk. 37 Ala wabi Mokdi mihiwele tiŋa mihi niŋ nagikuk adi’walaŋ wou Moab youkuk. Adi adi koobuk indinde Moab metam hatiiŋ adi’walaŋ dadahik. 38 Kaŋke Wenedi undugoŋ mihi niŋ nagikuk. Adi’walaŋ wou Ben-Ami youkuk. Adi adi kobuk indinde Amon metam hatiiŋ adi’walaŋ dadahik.

Copyright information for `NOP