Genesis 23

Fiye 23:1-20 Salah kumumbune Abalahamdi wenefuladok kwet faki niŋ tuwaguk.

Salah adi guletŋiŋ 127 hatiguk. Tiŋa Salah adi Kanaaŋ kwetneŋ Kiliat Aba yokwet wou noli Hebulon yoyagiŋ uŋgoŋ hinek hatiŋa kumuŋguk. Kumumbune Abalaham adi bulaaniŋgoŋ nadiŋa makunum tibene haule yot Salah’walaŋ dabaŋ hakukneŋ foguk.

Makat kobulabuye tubudapmaaŋ fooŋ uguk. Wooŋ Hitaithi metam indiŋ yeniŋguk, “Nu adi hidi’walaŋ kwetneŋ iŋoŋ buŋa hogok eŋ buŋambu hatilat doktiŋa hidi kwet niŋ nambune tuwaaŋ dabaŋne tiŋa wooŋ wenefulawit.”

Kaŋ Hitaithi metam adi Abalaham indiŋ niŋgiŋ, “Me wapum, i nadiweŋ. Du adi kwet iŋoŋ Bepaŋ’walaŋ me loloŋnit hatilaŋ doktiŋa indi’walaŋ kwetneŋ iŋoŋ me weneŋ kwet momooŋ tutumbaŋit ginaŋ hinek dabaŋge kedem wenefulaweŋ. Indi dutok kwet kamehep mu tigamunim.”

Unduŋ yobune Abalaham adi pilaleŋa Hitaithi metam mulelem tiŋa duwokine tiyemuŋguk. Unduŋ tiyemiŋa indiŋ yeniŋguk, “Hidi dabaŋne kwet iŋoŋ wenefuladok nadiiŋ doktiŋa hanindakalewene nadineŋ. Hidi kedem be nehitubulodaaŋ Efelon, Soha mihiŋiŋ nimbune adi kwetŋiŋ dikineŋ kawade mage wamutom tigiŋ, wou Makpela yoiŋ, tuwaŋiŋ wondok tuwolit dedigoŋdok hinek u kedem namandahik foloŋ nanimbune tuwaaŋ dabaŋne wenewit.”

10 Kaŋ Efelon adi adi uŋgoŋ yolineŋ Hitaithi metam feedi buŋa bop wapum tiŋa ikiŋneŋ uŋgoŋ ikuk ala mede u nadiŋa pilaleŋa Hitaithi metam namandahik ginaŋ yaleŋa Abalaham indiŋ yoŋa niŋguk, 11 “Me Wapum, unduŋ mooŋ ale. Yobe nadiweŋ. Biyagoŋ kuyoŋ, notneye hogohogok wanaŋ ila nadilune hewehewe u hogok gamulat eŋ hewehewe ginaŋ kawade mage hatak u maaŋ ganindapmalat ale dabaŋge kedem wenefulaweŋ.”

12 Abalaham adi kotigoŋ metam kwehiwahi duwokeneyemiŋa 13 Efelon indiŋ nimbune wanakaŋ nadigiŋ, “U kedem yolaŋ ala kedem be nadinambeŋ? Nu kwetdok tuwaŋiŋ gambene fiit moŋgoleŋ kaŋ nu dabaŋne wenefulawit.”

14 Unduŋ yobune Efelondi Abalaham indiŋ niŋguk, 15 “Me Wapum ganimbe nadiweŋ. Kwet faki kabeniŋdok tuwaŋiŋ siliwa muneeŋ 400dok tuwolit tilak iŋgoŋ wondok male yagigi yodim. Du fiit dabaŋge kedem wenefulaweŋ.”

16 Biyagoŋ kuyoŋ, Abalaham adi adi tuwaŋiŋ diniŋ tuwolit u nadiune tuwot tubune nemek mulabuhi boikaboika tiiŋ foloŋ boikaaŋ, nai uŋaniŋ bomboŋ kibikibi titiŋ diniŋ mede yofafaŋe hakuk wondok tuwolit takaliŋa muneeŋ silwa 400 miŋguk.

17 Abalaham adi unduŋ tubune Efelon’walaŋ hewehewe Mamele yokwet mele labulabuneŋkade Makpela gutuneŋ hakuk eŋ kawade mage eŋ bem heki uŋaŋ yakiŋ hogohogok u 18 Hitaithi metam eŋ me nalum bugiŋ wanaŋ yali kalune Abalahamdok gigit tubudapmaguk. 19 Biyagoŋ kuyoŋ, Abalaham adi tamuŋiŋ Salah dabaŋ u Makpela hewehewe ginaŋ kawade mage ginaŋneŋ wenefulaguk. Makpela hewehewe adi Mamele yokwet wou noli Hebulon yogiŋ woŋ adi guŋandiŋ Kanaaŋ kwetneŋ hakuk. 20 Unduŋ tubune Hitaithi metam adi hewehewe eŋ kawade mage u wanaŋ Abalahamdok bikabumimbune adi’walaŋ me weneŋ kwet tuguk.

Copyright information for `NOP