Genesis 32

Yakobo adi Esau kakandok tiulidokoguk

Kaŋ Yakobo adi maaŋ undugoŋ yolide uguk. Wooŋ Bepaŋ’walaŋ aŋelo hekidut talipmeŋ kimindegiŋ. Kaŋ Yakobodi yabuŋa yoguk, “Yoŋ adi Bepaŋ’walaŋ memikŋiye’walaŋ hamuhe!” Unduŋ yoŋa kwet wondiniŋ wou Mahanaim yoguk.

Biyagoŋ kuyoŋ, Yakobo’walaŋ dali Esau adi Sea kwet u Edom kwet wapumneŋ uŋoŋ itouluguk. Ala Yakobo adi tipilapilaye me yehidaneŋ yameune koom ugiŋ. Tiŋa indiŋ yeniŋguk, “Hidi bomboŋgine Esau indiŋ nineeŋ, Tipilapilayege Yakobo adi indiŋ yolak. ‘Nu kwet kwatnaŋgoŋ Labandut hati-talabugut tiŋa nu dompa makau, doŋki, tipilapilaye metam yabukahilegut. Doktiŋa, bomboŋgine, du me not tinamben yoŋa mede i kamewene ulak.’”

Kaŋ tipilapilaye me adi wooŋ udaneŋ buŋa Yakobo indiŋ niŋgiŋ, “Indi dake Esau agaŋ kamun. Adi agaŋ talipmeŋ gabene me 400dut bulak.” Yakobo adi munta kisaŋ tiŋa welemulap wapum hinek nadiguk. Unduŋ doktiŋa meeniŋiye, eŋ dompa makauŋiye, eŋ kameleŋiye yehidaneune bop lufom tigiŋ. Woŋ adi indiŋ yoŋa tuguk, “Esau adi bop niŋ udihiluwek kaŋ bop niŋ kedem momoŋ uneŋ.”

Unduŋ tiŋa Yakobo adi indiŋ yoŋa Bepaŋ ninadiguk, “O Wapum, batne papane Abalaham eŋ Aisak’walaŋ Bepaŋ, biyagoŋ kuyoŋ, du indiŋ naniŋguŋ. Du yoke mebineŋ eŋ naŋgat dikigeye hatiineŋ udaneŋ uune nu gehitubulodawaat. 10 Du tipilapilaye mege fofoŋnit nu siloŋ tobogoŋ tinamuŋa yofolokge didimeniŋ keleeŋ nehitubulodaguŋ. Nu adi kuyaŋne hogok maliŋa Yodan ime i meŋeŋa ugut. Yoŋ adi kisaŋ ulihakaaŋ buŋa daneeŋ bop lufom tilat. 11 Ale du yahehewenamuŋa datne’walaŋ kohoŋ ginaŋniŋ nehikibidaleŋ. Adi buŋa na eŋ wapmihineye eŋ meehiye wanaŋ nindihikumumbaakneŋ yoŋa muntalat. 12 Biyagoŋ kuyoŋ, dagoŋ hinek indiŋ yoguŋ. Nu gabudokooŋ kahaŋ tigamuŋa yalakigeye yehitubuulihakawene kiŋ luhi ginaŋ ikiiŋ wondok tuwot tineeŋ, woŋ adi bop wapum hinek doktiŋa kunakunatdok tuwot mu tilak.”

13 Unduŋ yoŋa nai uŋaniŋ Yakobo adi timiŋ domo deikuk. Heleune nemenemek tubumintamiŋguk u noli dali Esau welemomooŋ timindok indiŋ daneguk. 14 Meme taamuniŋ 200 eŋ maaniŋ 20, agaŋ dompa taamuniŋ 200 eŋ maaniŋ 20, 15 kamele nom kahikiiŋ mihiniŋnit 30, eŋ makau taamuhi 40, eŋ maahi 10, agaŋ doŋki tamuhi 20 eŋ maahi 10. 16 Nemek woŋ e bop molomolom tipilapilaye meŋiye yemiŋa yoguk, “Hidi talitimeŋ tinamuŋa kale bop molomolom yanagila uneŋ, bop kubugoŋ adi mu uneŋ.” 17 Eŋ timeŋ uguk adi indiŋ niŋguk, “Datne Esaudi gehitubumintaaŋ ganinadiwek, ‘Du needi’walaŋ tipilapilaye me eŋ daŋgoŋ weŋ eŋ nemek timeŋ ulak i nedi’walaŋ?’ 18 Unduŋ ganinadiune indiŋ yobeŋ, ‘U yadi tipilapilayemege Yakobodi bomboŋgine Esau du siloŋ tigamdok kameune bulak, tiŋa nadilaŋ be, ne adi mindaŋ bulak.’”

19 Biyagoŋ kuyoŋ, kale bop yabudoko kunakunat 2, eŋ kale bop yabudoko kunakunat 3, eŋ kale bop noli yabudokooŋ ugiŋ adi hogohogok mede uŋakoŋ yenindapmaaŋ yoguk, “Hidi Esaudut kimindeŋa unduŋ nineŋ. 20 Tiŋa indiŋ tomboyoula yoneŋ, ‘I nadiweŋ, tipilapilaye mege Yakobo adi mindaŋ bulak.’” Yakobo adi indiŋ nadisuŋa unduŋ tuguk. Wele nadifodok siloŋ boiwene uune Esaudi yabuŋa weleŋ kwelemalune wooŋ kawene menot tinambek. 21 Unduŋ nadisuŋa wele nadifodok siloŋ boiune timeŋ ugiŋ. Ne adi timiŋ kwet daŋgoŋ houle yot maaŋ ikiŋneŋ uŋgoŋ deikuk.

Fiye 32:22-32 Yakobo adi Bepaŋ dut kiwobu tuguk

22 Kaŋ Yakobo adi kwet mu helehautalune mambimambipde pilaliŋa tamŋiyat eŋ tipilapilaye tam lufom eŋ mihiŋiye 11 u yanagila Yabok ime wohiŋgoŋ foloŋ meŋegiŋ. 23 Adi wapmihiŋiŋ tam yehitubulodaune meŋedapmaune bomboŋŋiŋ hogohogok moŋgola looŋ ime fokolok boidapmaguk. 24 Yakobo ne adi ime fokolok udaneeŋ looŋ hakuk. Hatune me niŋ mintaune adut kiwobu tulune helemiŋ dobuguk. 25 Kaŋ me wondi Yakobo’walaŋ saŋiniŋ ula tiŋa fofondok mooŋ tikaaŋ baaŋ kahipuhindaguk. Unduŋ tubune Yakobo adi me woondut kiwobu tulune Yakabo gadiŋiŋ teleguk. 26 Unduŋ tiŋa me woondi indiŋ niŋguk, “Helegap kamelak ale binaabeŋ.” Kaŋ Yakobodi mede indiŋ tubuudanemiŋguk, “Hogok adi mu bigaabit, kahaŋ tinambeŋ kaŋ bigaabit.”

27 Kaŋ me wondi ninadiguk, “Du woho needigoŋ?” Yobune adibo yoguk, “Yakobo.”

28 Kaŋ yoguk, “Du’walaŋ woho Yakobo wabiŋa Isilae yodok. Biyagoŋ kuyoŋ, du Bepaŋdut eŋ meeniŋdut kiwobu tiŋa wanaŋ fafaŋeŋaŋ.”

29 Kaŋ Yakobodibo ninadiguk, “Mu yolaŋ! Du’walaŋ woho needigoŋ?” Adibo yoguk, “Du maŋgoŋde wootnaanedok yonadilaŋ?” Unduŋ yoŋa uŋgoŋ kahaŋ timimiŋguk.

30 Unduŋ doktiŋa Yakobodi kwet u wou Peniel yoguk. Woŋ adi indiŋ yoŋa yoguk, “Nu Bepaŋ namandatnedi kika kika hinek tumut iŋgoŋ e hatihatine mu tubuliweŋak.”

31 Unduŋ tiŋa Peniel kwet u bikabu ulune mele labuguk. Yakobo adi gaadiŋiŋ teleguk doktiŋa kayoŋ taŋ tiŋa uguk. 32 Kaŋ me woondi Yakobo baaŋ kahipuhiindaguk doktiŋa Isilae me adi kale baaŋ diniŋ sulusulu baaŋ foloŋ gaaliŋa yatak u mu nayagiŋ eŋ indindegoŋ maaŋ mu naiŋ.

Copyright information for `NOP