Genesis 33

Fiye 33:1-20 Esau Eŋ Yakobo Kimindegumuk.

Kaŋ Yakobo adi dawi diweune uune Esau eŋ meeŋiye 400di bulune yabuguk. Yabuŋa wapmihi yehidaaneeŋ Lea eŋ Lesel eŋ tipilapilaye tam lufom adut yapmeguk. Tiŋa tipilapilaye tamyat adi wapmihihiyedut timeŋ yapmeguk, agaŋ Lea eŋ wapmihiŋiye, eŋ Lesel eŋ Yosep adi e mindaŋ hinek yapmeguk. Nee adi timeŋ wooŋ mulelem timiŋa pilalune nai 7 tubune dali’walaŋ usuwaguk.

Kaŋ Esau adi weneŋgeila Yakobo kawene uguk wooŋ toboguk. Tobooŋa kohoŋ boboli foloŋ kuumaaŋ siŋgoŋgomeguk. Unduŋ tiŋa maat kookumuk. Unduŋ tiŋa Esau dawi diweeŋ wapmihi tam yabuguk yabuŋa yoguk, “I neediyeŋ dukut biiŋ?”

Yakobodibo yoguk, “Biyagoŋ kuyoŋ. Bepaŋdi welesiloŋŋiŋ doktiŋa tipilapilayemege nu siloŋ tinamguk.”

Unduŋ yobune tipilapilaye tamyat eŋ wapmihihiye buŋa mulelem timiŋgiŋ. Adi’walaŋ sigineŋ Lea eŋ wapmihiŋiyedi buŋa mulelem timiŋgiŋ. Mindaŋ hinek Yosep eŋ Lesel adi maaŋ buŋa mulelem timiŋgumuk.

Kaŋ Esaudi indiŋ yonadiguk. “Me eŋ kale bop talipmeŋ uune yabuŋat u maŋgoŋ titindok yolaŋ.” Yakobodibo mede indiŋ tubuudaneguk, “Bombooŋgine, du yabuŋa menot tinambeŋ yoŋa boiŋat.”

Esaudibo yoguk, “Kwayane, nu na’walaŋ fee hatinamiiŋ, unduŋ doktiŋa nemek hakaamulak u daatok halek.” 10 Kaŋ Yakobodibo yoguk, “Mooŋ, du nutok nadinambuune utumbaune siloŋne u fiit moŋgoleŋ. Du menot tinamŋa mik mu tinamuŋaŋ kaŋ gaabeene namandake Bepaŋ’walaŋ namanda nabugoŋ tiŋak. 11 Ale siloŋ tigamuŋat u kedem moŋgoleŋ. Bepaŋ adi welesiloŋŋiŋ doktiŋa siloŋ tinamguk doktiŋa fee hinek hatnamlak.” Unduŋ yoŋa gigine tubune fiit moŋgokuk.

12 Unduŋ tiŋa Esaudi yoguk. “Agaŋ ale pilalune une, nu gehitubulodawene udim.”

13 Iŋgoŋ e, Yakobodibo niŋguk, “Bombooŋgine, du agaŋ nadilaŋ. Wapmihi adi kuyahi hogohogok. Eŋ dompa makau mihihi adi nom naiŋ. Unduŋ doktiŋa melenai kubugoŋ pilap uundok yeniŋgiginewe wooŋ gweheye tiŋa kumuneeneŋ. 14 Unduŋ doktiŋa bombooŋgine du kedem koom weŋ. Kaŋ nu adi kale eŋ wapmihi saŋiniŋhikdok tuwolit ulune yamaadi yale wene uge uge du hatilaŋneŋ Sea yokwetneŋ usuwawaat.”

15 Kaŋ Esaudi yoguk, “Unduŋ yolaŋ ale mewoi nukuut hatiiŋ i neeŋ yamewene gehitubuloodaŋ hanagila uneŋ.”

Yakobodibo yoguk, “U maŋgoŋde? Nu yadi not momooŋ tinambeŋdok hogok yolat.”

16 Kaŋ Esau adi nai uŋaniŋ udaneŋ wooŋ Sea yokwetneŋ usuwaguk. 17 Yakobo adi adi Sukot yokwetneŋ wooŋ yoli uŋoŋ maguk, tiŋa kaleŋiye’walaŋ yohalaŋ maaŋ mayemguk. Unduŋ tiŋa yokwet u wou Sukot yoguk.

18 Yakobo adi Padan Alamniŋ folooŋ kwelemaaŋgoŋ udaneŋ buge buge Sekem yokwetneŋ, Kanaaŋ kwet wapumneŋ busuwaaŋ yokwet gagayeŋ itouguk. 19 Tiŋa Sekem beu’walaŋ mihiŋiye adi’walaŋ kwet muneeŋ 100di tuwaŋ houle yot uŋgoŋ maaŋ itouguk. 20 Unduŋ tiŋa uŋgoŋ alata niŋ tutumbaaŋ wou indiŋ yoguk, Bepaŋ adi Isilae’walaŋ Bepaŋ.
33:20 Judahi’walaŋ mede gineŋ adi Elelohe Isilae.


Copyright information for `NOP