Genesis 45

Fiye 45:1-28 Yosep Nee’walaŋ Meebii Yeenimbihikuk.

Kaŋ Yosep adi bulaaniŋgoŋ kisaŋ nadiŋa meeniŋ keleemadiŋa yakiŋ u indiŋ yeniŋguk, “Meeniŋ i yeniŋkulune fodapmaneŋ!” Unduŋ yobune Isiphi hogohogok adi fodapmaune Yosepdi daliye ne’walaŋ mebiŋiŋ yeniŋguk. Tiŋa makat kakaŋ koola toobuune Isiphi metamdi nadigiŋ, eŋ metam Felo’walaŋ yolineŋ hatigiŋ adi maaŋ nadidapmagiŋ Unduŋ tiŋa Yosepdi daliye indiŋ yeniŋguk, “Nu Yosep! Baatne hatilakbe?” Kaŋ daliye adi sukuleeŋ bohoo kisaŋ tiŋa mahik gaaliune mede map yakiŋ.

Unduŋ tubune Yosepdi daliye indiŋ yeniŋguk, “Hidi bubuyeeŋ yamaaŋgoŋ yatneŋ!” Kaŋ daliye adi wooŋ yamaŋgoŋ yalune indiŋ yoguk, “Nu kwayahik Yosep, biyagoŋ hinek me Isiphi kohohik foloŋ napmeeŋ nu’walaŋ tuwaaŋiŋ moŋgokiŋ nu iŋaakoŋ. Ale munta mu tineŋ eŋ bulaaniŋgoŋ kisaŋ mu nadineŋ. Biyagoŋ kuyoŋ tuwaane moŋgola me Isip kohohik foloŋ napmegiŋ adi nu hehitubulodawene kedem hatidok Bepaŋdi napmeune koom bugut. Yoŋ adi fiye kadaka nai halune gulet lufom agaŋ tilak. Tiŋa diniyeti bee moŋgotna yout mu tiŋa hogok indigoŋ hatiyaneene gulet 5 dapmawaak. Wapmihi tamhiye adi pilap mu liweneeŋ eŋ hidi’walahi metam feedi mu kumuŋa kaipmuŋ tomboyoula hatidok Bepaŋdi biyagoŋ hinek timeŋ napmeune bugut. Ale hidi mooŋ, Bepaŋdi napmeune bugut. Adigoŋ Felo’walaŋ beu tiŋa yoli kadokoŋila Isip kwet wapum yendiniŋ me bombooŋgi hatidok napmeguk. Unduŋ doktiŋa pilap hinek wooŋ baatne nineŋ, ‘Mihige Yosep adi dutok mede indiŋ yolak, “Bepaŋdi Isip kwet hogohogok wondiniŋ me bombooŋgi napmeguk, ale du nadihimihimile mu tiŋa pilap hinek pilale nu’walaŋkade baaŋ. 10 Tiŋa na itoulatneŋ Goseŋ kwetneŋ yamaaŋgoŋ itouluwaaŋ. Du daa eŋ mihige laageye eŋ kale dompa makaugeye tiŋa nemenemek hakaamulak hogohogok wanakaŋ. 11 Du uŋoŋ itoulune gabudokoluwaat. Woŋ adi fiye kadakadi gulet 5 tomboyoula halune daa be bee maagemaageye eŋ nemenemek hatigamiiŋ hogohogok hidi hambeep hinek tineeneŋ doktiŋa unduŋ tibaaŋ.”’”

12 Unduŋ yoŋa indiŋ tomboyoula mewoi yeniŋguk, “Nu nagoŋ hinek hidut mede yonadi tilat u yadi hide dauhikdi hinek nabiiŋ, tiŋa kwayane Benyamindi maaŋ kalak. 13 Tiŋa Isip kwetneŋ kwanai loloŋnit namuŋgiŋ kaŋ tihatilat ube bee nemek noli kanadi tigiŋ u wanaŋ baatne mede kahat timineeŋ. Tiŋa pilap hinek nagila buneeŋ.” 14 Unduŋ yoŋa kwayaŋ Benyamindut kitoboo tiŋa makat kookumuk. 15 Unduŋ tiŋa daliye hogohogok wanaŋ yobooŋa makat kobulabulaye tiyemguk. Unduŋ tiyembuune daliye adi kwayahik Yosepdut mede mede togiŋ.

16 Unduŋ tubune Felo’walaŋ yolineŋ mede indiŋ usuaguk, Yosep’walaŋ daliye buŋit. Mede u Felo eŋ tipilapilaye metamŋiyedi nadiŋa wele momooŋ nadigiŋ. 17 Tiŋa Felodi Yosep indiŋ niŋguk, “Dakeye indiŋ yenimbeŋ, ‘Hidi nanaŋeehik kale woosi foloŋ boiŋa Kanaaŋ kwetneŋ kotigoŋ udaneeŋ wooŋ 18 beehik eŋ wapmihi tamhiye yanagila nu’walaŋkade buneeŋ. Kaŋ Isip kwetneŋ duhuduhu wapum hatak uŋaakoŋ hinek hambeene kwet uŋoŋ diniŋ nanaŋe kale hatak u naneeŋ.’ 19 Du adi indiŋ yenimbeŋ yoŋa ganilat. ‘Hidi wapmihi tam doktiŋa Isiphi kaali woosidi yehemaaneiŋ u yehemaaneeŋ wooŋ behik nagi buneeŋ. 20 Tiŋa undugoŋ nemenemekhik nolidok nadibedi mu tineeŋ. Isip kwet wapumneŋ nemek folooŋ momooŋ hinek mintalak uyek hiditok gigit tibaak.’”

21 Kaŋ Isilae mihiŋiye adi undugoŋ hinek tigiŋ. Tiŋa Yosep adi Felodi yoguk tuwot kaali eŋ talik foloŋ dumuŋ nakilitiŋa uundok wanaŋ yemguk. 22 Tiŋa guletdok dahidahi molomoloom kubukubugoŋ yemguk eŋ Benyamindok adi guletdok dahidahi 5 eŋ siliwa muneeŋ 300 miŋguk. 23 Unduŋ tiŋa yeguk e beudok adi donki 10 foloŋ Isiphi nemek momohi aditok tiulidokogiŋ eŋ donki taamuhi 10 foloŋ pandiŋ, bomboŋ noli eŋ talik buŋila nanandok dumuŋ belet heki umaaŋ boiune beeŋa ugiŋ. 24 Unduŋ tiŋa daliye yeniŋkula indiŋ yeniŋguk, “Hidi talipmeŋ uŋila tosiwe mu tineŋ.”
45:24 Mede uŋakoŋ ala mede noli gineŋ indiŋ hatak: Welemulap mu tineŋ.
25 Daliye Isip bikabuŋa uge uge Kanaaŋ wosuwaŋ behik Yakobo kaŋ mede kahat indiŋ timiŋgiŋ, 26 “Yosep adi kaipmuŋ hatilak, biyagoŋ kuyoŋ adi Isip kwet diniŋ me bombooŋgi hatilak!” Iŋgoŋ e, beehik adi medehik nadiune folooŋ mu tubune wele kwaambuŋ tuguk. 27 Unduŋ hatulune adi gigine tiŋa Yosepdi mede yeniŋguk tuwolit niŋdapmagiŋ. Kaŋ Yosepdi beu nagila uundok kaali wosidi yehihamantiiŋ kameemiŋguk u busuwaune beehik Yakop adi u kaŋ welemomooŋ hinek nadiguk. 28 Tiŋa yoguk, “Kedeem hinek mihine Yosep kaipmuŋ hatilak, tigaane nu mu kaŋ kumumbaatneŋ ale pilap wooŋ kawaat.”

Copyright information for `NOP