Luke 21

Tam kahat niŋdi muneeŋ-kabe behatiguk Bepaŋdok kamedapmaguk

(Mak 12:41-44)

Unduŋ tiŋa Siloŋyotneŋ uŋgoŋ Jesudi yayabulune me muneeŋ bomboŋhinit adi siloŋ maliŋ foloŋ muneeŋ looŋ boigiŋ. Kaŋ tam kahat fiyewakaŋ niŋ adi buŋa muneeŋ gimihi lufom boiguk kaŋ Jesudi u kaŋ metam indiŋ yeniŋguk, “Biyagoŋ hinek hanilat, metam hogohogok noli muneeŋhik boiŋit iŋgoŋ dumuŋhikdok uŋgoŋ halune boiŋit. Kaŋ tam kahat fiyewakaŋ yeŋ adi ukabe boihatilak agaŋ boidapmaŋak doktiŋa adi boiŋak adi noli yalakapmeŋ tiŋa wapumgoŋ boiŋak.”

Jesudi nai dapmawe tulune maŋgoŋ mintawaak wondok kigili mede yoguk

(Matiyu 24:1-14; Mak 13:1-13)

Jesu mihiŋiye noli adi Siloŋyot kawade fofohidi magiŋ eŋ nemenemek fofohi siloŋdok boiyagiŋ u yabunadigalika tiŋa yogiŋ, kaŋ Jesudi yeniŋguk, “Yot be nemenemek yabuŋa yoiŋ wendok hanimbit. Nai niŋ mintawaakneŋ uŋoŋ nemenemek yabu yoiŋ i memik hekidi ubulagineeŋ youpupuhene-kudapmaune molomolom mapupuheneeŋ ila uneeŋ.”

Unduŋ yenimbune niŋgiŋ, “Hinale, nemek u nai deniŋ mintawaak, tiŋa nai dulaune timeŋ maŋgoŋ mute mintawaak?”

Unduŋ yonadigiŋ kaŋ yeniŋguk, “Tikamanda tihamuŋa nadinadihik tubugiyondaneeneŋ ala nadinadiŋila hatiyaneeŋ. Metam feedi buŋa nu wotnene foloŋ yokamanda indiŋ tineeŋ, ‘Nu na iŋakoŋ.’ be ‘Nai agaŋ dulalak.’ Iŋgoŋ hidi adi u mu yehikeleneeŋ. Hidi mik wapum mintaune gigilitŋiŋ nadineeŋ, be mik kwet niŋkade gwaŋ mintawe tubune gigitŋiŋ hogok nadiŋa munta mu tineeŋ. Nemenemek undihi timeŋ mintaneeŋ iŋgoŋ nai wapum adi pilap mu mintawaak.”

10 Tiŋa tomboyoula indiŋ yeniŋguk, “Kwetkwet metam bop wapum be bop kuyaniŋ adi nehi uŋgoŋ kibikibi mindobuneeŋ. 11 Kaŋ nai uŋaniŋ kenim wapuhi kwetkwet mintatawaak, eŋ map wapum mintawaak, eŋ yagit mebimebi mintawaak, eŋ kunum gineŋ adi nemek muntaŋ muntaŋ uŋgoniŋ mintawaak. 12 Nemek u kougoŋ mintaneeŋ yoŋa timeŋ adi hidi nutok tiŋa hanagila fidihiŋa folofigita hamneeŋ, tiŋa hanagila bopyotneŋ fooŋ medehik nadineeŋ. Yot fafaŋeniŋneŋ hapmeneeŋ, eŋ hanagila mapme be me wapuhi heki’walaŋ uneeŋ. 13 Kaŋ nai uŋaniŋ hidi Mede Momooŋ yohautadok naihik mintawaak. 14 Kaŋ hidi nai uŋaniŋ adi namandahik gineŋ yaliŋa mede dediŋ yonim yoŋa nadihebet mu tineeŋ. 15 Nu nai uŋaniŋgoŋ nadinadihik be mahik tubulodawene yoneeŋ kaŋ me tobohi adi medehik ulatifofoŋdok talii lohi tineeŋ. 16 Tiŋa nai uŋaniŋ mehim-behiye, be dahik-kwayahiye, be mehimehiye, be nohiye nehigoŋ maaŋ bolik tihamneeŋ kaŋ noli hidi fidihikumuŋ tineeŋ. 17 Tiŋa metam hogohogok nutok tiŋa hidi habukwihita tineeŋ, 18 iŋgoŋ nu habudokowe kihik hapmuŋ kubugoŋ-kabe nemu filaak. 19 Unduŋ doktiŋa fafaŋe tiŋa hatiŋa Hatihati Kobuli kahileneeŋ.”

Jelusalem yot mebi diniŋ mede

(Matiyu 24:15-21; Mak 13:14-19)

20 “Hatiŋa kaneeŋ, Jelusalem yokwet mikmedi buŋa yakelemadiune Jelusalem yokwet tubukadakadok nai agaŋ tilak nadineeŋ. 21 Unduŋ doktiŋa indiŋ tineeŋ. Me Judiya kwetneŋ hatineeŋ hidi momoŋ tuwai foloŋ loneeŋ, kaŋ me yokwet wapum maaneŋ hatneeŋ hidi momoŋ fooŋ bu uneeŋ, kaŋ me fakaŋ hatineeŋ hidi momoŋ tobo yokwet wapum maaneŋ mu foneeŋ. 22 U kadakaniŋhik diniŋ kibikoŋ tubu-udaneyemdok nai tibaak. Unduŋ tubune Yodoko Mededi yolak u folooŋ mintawaak. 23 Hidige! Nai uŋaniŋ, tam mihiwelehinit eŋ tam eyaŋhinit adi kada, dediŋ tineeŋ. Tiŋa undugoŋ kwet yendok malabumuŋ wapum hinek mintaune Bepaŋ’walaŋ kwihitadi metam yendok foloŋ mintayembaak. 24 Metam noli miknoŋdi widihikumuŋa noli kohohik ibikilitiŋa yanagila kwetkwet udapmaneeŋ. Kaŋ me Judahi’walaŋ feknit mokit heki Bepaŋ mu nadimiiŋ adi Jelusalem yokwet kahileeŋ tubukadakalune Bepaŋdi nai yoguk foloŋgoŋ dapmawaak.”

Bepaŋ’walaŋ mede mu liwewaak

(Matiyu 24:29-35; Mak 13:24-31)

25 “Nai uŋaniŋ mele, muyakip, bamholiŋa heki nemek uŋgoniŋ hinek mintayembaak. Kaŋ metam hogohogok adi imeŋgwaŋ wapumdi tiŋgiyondaaŋ muhila gigilit tobune nadiŋa munta tiŋa saŋiniŋ lohineeŋ. 26 Kaŋ kunum mahamulune nemenemek uŋoŋ ikiiŋ hogohogok iithik giyondaune kwetfoloŋ iŋoŋ metamdi ‘I maŋgoŋ mintalak’ yoŋa welemulap tiŋa kumuŋgweheye tiŋa tineeŋ. 27 Kaŋ nai uŋaniŋ Me Kobumuŋ adi mulukwaŋ foloŋ hauta holiholiŋe tiŋa saŋiniŋ wapumnit busuwaune kaneeŋ. 28 Ala nemek undihi mintaune ‘Ninigitdok nai agaŋ dulalak’ yoŋa dadiyeeŋ kunum gineŋ diweeŋ nadifo tiŋa yatneeŋ.”

29 Unduŋ yoŋa Jesudi kotigoŋ yoyout mede niŋ indiŋ yeniŋguk, “Bem kone u kaŋ nadineŋ. 30 Hapmuŋ maaŋ gitipmuŋ labune meleyaŋ nai yoyam. 31 Undugoŋ hinek nemek u mintaune kaŋ Bepaŋ’walaŋ Hatihati Fafaŋeniŋ agaŋ dulalak yoneeŋ. 32 Tiŋa i biyagoŋ hinek hanimbit, metam kumuŋdapmaŋ mu tulune nemenemek i mintawaak. 33 Kunumkwet adi liwedemeek iŋgoŋ nu’walaŋ medene adi tuwot mu liwewaak.”

Hidi welehikdi damo kaipmuŋ hatiŋila ninadi kwanai youdihinit tiŋa hatiyaneeŋ

34 “Hidi kwetfoloŋdok nadinadi hogok hatiŋa kwetfoloŋ tinagalika tiŋa ime fafaŋeniŋ naaŋ nadibubuyeeŋ hati tolune nai wapumdi begep gineŋ kale widihiiŋ dabugoŋ fidihiwaakneŋ ale hidi nadinadiŋale hatiyaneeŋ. 35 Nai wapum adi metam hogohogokdok mintayembaak doktiŋa hanilat. 36 Ale gweheye bilinteletnit mokit hatiŋa nemenemek u yalakapmedapmaaŋ Me Kobumuŋ namanda foloŋ saŋiniŋnit mintayatneeŋdok ninadi kwanai taneeŋ.”

37 Jesu adi helemahelemaŋ hadapmo Siloŋyotneŋ fooŋ Mede Momooŋ yeniluguk ala bufaune Oliwa Tuwai foloŋ uŋoŋ deituguk. 38 Ala heleune haniŋ metam wooŋ Siloŋyotneŋ bopneune Mede Momooŋ yeniluguk.

Copyright information for `NOP