Mark 11

Jesudi doŋki foloŋ Jelusalem yokwet maaneŋ foguk

(Matiyu 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)

Jesu eŋ mihiŋiye adi Jelusalem tubudulaŋila Oliwa Tuwai foloŋ Betefage dut Betani yokwet ikamukneŋ wosuwagiŋ. Uŋoŋ wosuwaaŋ Jesudi mihiŋiyat lufom mede indiŋ yeniŋa yeniŋkulu timeŋ ugumuk. “Yokwet gu hatakneŋ uŋgoŋ wooŋ doŋki mihiniŋ niŋ tehiŋit yalek kademek. Adi foloŋ nebek nemu lo ila yaugiŋ u fiyali nagi iŋgoŋ budemek. Kaŋ nebek niŋdi u maŋgoŋde tamuk haninadiune kaŋ indiŋ nindemek, ‘Wapumdi yolak doktiŋa nagiwooŋ kotigoŋ nagi budim.’”

Unduŋ yenimbune wooŋ yokwet maaneŋ fooŋ doŋki mihiniŋ talik uŋambuŋat tiiŋneŋ talik gagayeŋ yot yeyemeŋ tehigiŋ, u lokaŋ yafiyatu me noli yamaŋgoŋ yakiŋ adi yabuŋa yeninadigiŋ, “Maŋgoŋde fiyakamuk?” Unduŋ yonadigiŋ kaŋ adi Jesudi mede yoguk undugoŋ hinek yenimbu nadiyemgiŋ.

Kaŋ fiyali nagila wooŋ Jesu eŋ mihiŋiye noli hakiŋneŋ wosuwaaŋ dahidahi wahiniŋhik kwihiŋa moŋgola doŋki sigiŋ foloŋ iune Jesu looŋ ikuk. Metam noliyeŋ dahidahi wahiniŋhik kwihiŋa moŋgola talik foloŋ gulup itaugiŋ, noliyeŋ bem taŋeniŋ hapmuŋhinit fidoko moŋgo talipmeŋ boituwat tigiŋ.

Kaŋ metam bop wapumdi timeŋ mindaŋ tiŋa indiŋ kutiŋa kakaligiŋ, “Nintilonim! Me i Wapum wou gineŋ bulak, Bepaŋdi kahaŋ timimbek! 10 Betnik Dewit’walaŋ Hatihati Kobuli bulak i Bepaŋdi kahaŋ timimbek! Bepaŋ kunum gineŋ nintilonim!” 11 Unduŋ toŋa wooŋ Jelusalem wosuwaaŋ Jesu Siloŋyotneŋ fooŋ nemenemek uŋoŋ yabudapmau bufaguk kaŋ fowooŋ mihiŋiye dut Betanide ugiŋ.

Bem fik adi Jesu maŋiŋ mede keleeŋ kumuŋguk

(Matiyu 21:18-19)

12 Heleune haniŋ Betani bikabuŋa uŋila talipmeŋ Jesu map nadiguk. 13 Ala kweetniŋ yali bem fik niŋ hapmuŋ kaŋ nadiŋa folooŋnit be yo uguk, yamaŋgoŋ wooŋ kaguk iŋgoŋ naiŋiŋ moŋ doktiŋa hapmuŋ hogok yabuguk. 14 Undiniŋ kaŋ Jesudi indiŋ niŋguk, “Nebek niŋdi du’walaaniŋ nanaŋe kotigoŋ nemu nawaak.” Unduŋ nimbune mihiŋiyedi mede u nadigiŋ.

Jesudi Siloŋyot gineŋ figifigi mu titiŋdok yoguk

(Matiyu 21:12-17; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)

15 Jelusalem wosuwaaŋ, Jesu Siloŋyot diniŋ hamuhe gineŋ fooŋ muneeŋ bomboŋ kibikibi hatigiŋ u yehikelepupuheneeŋ muneeŋ falik eŋ butigili tuwadok boiŋa ikiŋ kumopophik udakuyemguk. 16 Unduŋ tiyemiŋa metam Siloŋyotneŋ uŋoŋ bomboŋ moŋgo uuŋdok kamehep tiyemguk.

17 Unduŋ tiŋa yeniŋguk, “Youkudip gineŋ Bepaŋ’walaŋ mede indiŋ hatak, ‘Nu yotne u yadi metam kwetkwet hatiiŋ heki’walaŋ ninadi yot unduŋ yoneeŋ.’ Iŋgoŋ hidi unduŋ tubune kubome heki’walaŋ hebihathik kwet dabugoŋ tilak!”

18 Unduŋ tubune metam adi Jesu medeŋiŋ nadiune uŋgoniŋ hinek tuguk, doktiŋa Siloŋyot diniŋ talitimeŋ wapuhi eŋ Yodoko Mede hinale hekidi Jesu kaŋ munta tiŋa dediŋ hinek tiŋa ulukumunim yoŋa kiyonadi tigiŋ. 19 Unduŋ doktiŋa tebeledalune Jesu adi mihiŋiyedut yokwet wapum u bikabuŋa ugiŋ.

Nadisukiliti folooŋ tiŋa Bepaŋ ninadidok

(Matiyu 21:20-22)

20 Haniŋ timiŋ pilali ugiŋ. Talipmeŋ wooŋ bem fik sigeneeŋ kumuŋa yakuk. 21 Kaŋ Pita adi Jesudi mede yoguk u naditomuŋa niŋguk, “Hinale, i kalaŋ, du bem i niheguŋ kaŋ agaŋ sigeneeŋ yatak.”

22 Unduŋ niŋguk kaŋ adibo yeniŋguk, 23 “Nu biyagoŋ hinek hanimbit. Hidi welelufom mu tiŋa Bepaŋ nadisukiliti-mihinakaŋ kweboboe i kweli bikabuŋa tatakula imeŋgwaŋ gineŋ fofoŋdok nimbune kedem tibek. 24 Unduŋ doktiŋa indiŋ hanimbit. Hidi Bepaŋ nemek niŋdok ninadiŋa kaŋ agaŋ nimbek hinek u nadisukilitiŋa niyaneeŋ wondok hamuluwaak. 25 Ale ninadi tine kaŋ me noli’walaŋ kadakaniŋ bimiŋa Behik kunum gineŋ ninadiune hidi’walaŋ kadakaniŋhik kedem bihamuluwaak. 26 [Eŋ hidi me noli’walaŋ kadakaniŋhik mu biyembune Behik kunumneniŋ adi maaŋ undugoŋ hidi’walaŋ kadakaniŋhik mu bihamuluwaak.]”

Jesu’walaŋ saŋiniŋdok ninadigiŋ

(Matiyu 21:23-27; Luk 20:1-8)

27 Jelusalemde kotigoŋ udaneeŋ ugiŋ. Wooŋ Jesu Siloŋyot diniŋ hamuhe gineŋ foune Siloŋyot diniŋ talitimeŋ wapuhi, eŋ Yodoko Mede hinale eŋ me wapuhi adi wooŋ indiŋ ninadigiŋ, 28 “Du nediyeŋdi kwanai i titiŋdok saŋiniŋ gamuŋa ganindapmaune tilaŋ?”

29 Unduŋ ninadigiŋ kaŋ Jesudibo yeniŋguk, “Nubo mede-kabe kubugoŋ hinek haninadiwit, kaŋ u tubu-udaneune habuŋa nubo nediyeŋdi kwanai i titiŋdok saŋiniŋ namuŋa nanindapmaune maŋiŋ mede tagimneeŋ kwanai i tilat wendok hanimbit. 30 Jon Imeyout kwanai tuguk u neeŋdi nindapmaguk. Bepaŋdi be kwetfoloŋ medi nindapmagiŋ?”

31 Unduŋ yeninadiune adi mede toboniŋ dediŋ tubu-udanenim yoŋa nehi uŋgoŋ kiyonadi tigiŋ. “Indi Bepaŋ yonim adi indiŋ ninimbek, ‘Kaŋ hidi maŋgoŋde medeŋiŋ mu nadisukilitigiŋ?’ 32 Tiŋa undugoŋ metam hogohogokdi Jondok polofet niiŋ doktiŋa kwetfoloŋ me yonene adi dediŋ tinimneneŋ.” 33 Unduŋ yonadibediŋa moŋ kaŋ “Mu nadiyam” niŋgiŋ.

Kaŋ Jesudibo yeniŋguk, “Hidi mu yobihikiiŋ doktiŋa nu undugoŋ neeŋ nanindapmaune kwanai i tilat u nu maaŋ mu hanimbit.”

Copyright information for `NOP