Psalms 10

Me niŋ Bepaŋdi tubulodawek yoŋa ninadi kwanai tuguk

Yahwe, du maŋgoŋde binabuŋa kweetniŋgoŋ wooŋ yataŋ? Eŋ nai kadakaniŋ gineŋ maŋgoŋde namandake kufulahebi tilaŋ? Me hogohi adi foko tiŋa me fofoŋhinit yehitubu-kadakadok yehikeleiŋ. Adi me noli yehitubu-kadakadok nadihebet tigiŋ wondi yakaleeŋ nehi widihiwaak.

Me hogoli adi titiŋŋiŋ hogoli wendok foko tiyaulak. Tiŋa nemenemek fee yabunadigalika tilak. Unduŋ tiŋa Wapum sigilulum timiŋa yosilone timilak. Me hogoli adi na nemenemek hogohogok agaŋ nadidapmalat yoŋa Bepaŋdok munta mu tilak. Unduŋ doktiŋa indiŋ yolak, “Kadakaniŋne wendok kibikoŋ tuwot mu tubu-udanenambaak.”

Me hogolidi nemenemek tilak kaŋ momooŋ mintalak. Iŋgoŋ Wapum’walaŋ nadinadiŋiŋ-kabe nemu kaŋ nadilak. Tiŋa adi yadi memikŋiyedok yenimpekit tilak. Adi indiŋ nadilak, “Na fafaŋe tiŋa yatat doktiŋa nemek niŋdi tuwot mu nehitifowek. Tiŋa undugoŋ malabumuŋ tuwot mu mintanambaak.” Tiŋa helemahelemaŋ me noli yehitubu-kadakadok yosilone tiyemilak. Tiŋa undugoŋ yehitubu-munta titiŋdok mede yalayalaŋ yenilak. Tiŋa kadakaniŋ be malabumuŋ mebimebi tubumintadok pilap hinek yolak.

Me woŋ adi me momohi buune widihi-kumuŋdok nadiŋa yokwet maaneŋ kabup hebihatilak. Tiŋa undugoŋ hebihali me gweheyehi u yehitubu-kadakadok woomyemilak. Adi yadi me fiyewakahi buune yohonedok laiondi yoli ginaneŋ woomhatak wendok tuwot hebihali woomyemilak. Ala buŋa begepŋiŋ gineŋ foune widihilak.

10 Adi me fafaŋeeŋ doktiŋa kabup ila mik hewoom tiŋa me gweheyehi yehitiŋafooŋ widihiŋa widihigagaye tilak. 11 Me hogoli wendi indiŋ nadilak, “Bepaŋ adi titiŋnedok nadibedi mu tilak. Adi dawi agaŋ teheguk doktiŋa tuwot mu nabek.”

12 Ale Yahwe, du beŋ. Bepaŋ, du me u tubu-kadakaweŋ, tiŋa me malabumuŋhinitdok kaule mu tiyembeŋ. 13 Me hogolidi du sigilulum tigamuŋa weleŋ gineŋ indiŋ nadigamulak. “Adi kadakaniŋnedok kibikoŋ tuwot mu tubu-udanenambek.”

14 Iŋgoŋ oŋ, du adi me hogohi diniŋ titiŋhik agaŋ kanadilaŋ. Tiŋa undugoŋ metamdok folofigita be malabumuŋ yemiiŋ u maaŋ agaŋ yabunadilaŋ, tiŋa malabumuŋhik yehitubu-lodadok tiulidokooŋ woom tilaŋ. Eŋ me fiyewakahi tiŋa me gweheyehi nediyeŋ du’walaŋkade biiŋ u yehitubu-lodalaŋ. 15 Du me hogohi’walaŋ saŋiniŋhik be titiŋhik hogohi u tubu-liwedapmayembune kotigoŋ nemu tubumintaune kawaaŋ.

16 Yahwe adi Mapme loloŋnit hatigukdi hatilak. Unduŋ doktiŋa metam nediyeŋ adi mu nadisukilitimiiŋ adi yadi kwelineŋ yehikele-kudapmaŋ tibaak.

17 Yahwe, du metam gweheyehi fofoŋhinit heki’walaŋ yonadihik nadiyemiŋa welehik tubukilitibeŋ. Tiŋa du kondiŋahi eŋ metam malabumuŋhinit’walaŋ kutikutihik nadiyembeŋ. Du yehitubu-lodaune mede gineŋ fafaŋe tineŋ. Kaŋ metam kwetfoloŋ nai muniŋgoŋ-kabe hatineŋdi kadakaniŋ kotigoŋ mu tiyemneeŋ.

Copyright information for `NOP