Psalms 115

Bepaŋ hatihatinit hogokdi Bepaŋ biyagoŋ

Yahwe, du helemahelemaŋ yofolok tuguŋ u didimeniŋgoŋ takaliŋa nibukahile hinek tiŋa binibu mu tilaŋ. Wendoktiŋa indi adi du wohoge hogok ganintilonim. Eŋ inde’walaŋ wotninik adi mu yotilonim.

Dediŋ doktiŋa metambop nolidi indiŋ nininadiiŋ, “Bepaŋhik daŋgoŋ hatak?” Bepaŋnik kunum foloŋ hatilak. Adi yadi nemek niŋ titiŋdok nadilak woŋ adi undugoŋ hinek tilak.

Metambop noli adi bepaŋ yalayalaŋhik adi gol tiŋa silwadi tutumbagiŋ. Woŋ adi me kohohikdi hogok tutumbagiŋ.

Bepaŋ yalayalaŋ adi mahiknit, iŋgoŋ adi mede tuwot mu yoiŋ. Tiŋa undugoŋ, dauhiknit iŋgoŋ dau diwe tuwot mu tiiŋ. Adi magihiknit, iŋgoŋ mede tuwot mu nadiiŋ. Tiŋa undugoŋ, adi yadi timehiknit, iŋgoŋ munduŋ tuwot mu suŋgutnadiiŋ. Adi kohohiknit, iŋgoŋ nemek tuwot mu yohoneiŋ. Eŋ kayohiknit, iŋgoŋ talik tuwot mu yawiiŋ. Tiŋa adi yadi kodihik gineŋ mede folooŋ nemu labuŋa mintaiŋ. Me nediyeŋdi bepaŋ yalayalaŋ u yehitutumbagiŋ, adi tiŋa metam nediyeŋdi bepaŋ yalayalaŋ u nadisukilitiyemiiŋ, adi yadi nehi maaŋ undugoŋ bepaŋ yalayalaŋ hekidok tuwolit mintaneŋ.

Isilaehi metam, hidi adi Yahwedi hehitubu-lodaaŋ habudokolak. Unduŋ doktiŋa adi nadisukilitimineeŋ. 10 Yahwe ne kubugoŋdi hehitubu-lodaaŋ habudokolak, unduŋ doktiŋa Alon’walaŋ metam bop, hidi adi Yahwe’walaŋkade wooŋ ulodineŋ. 11 Yahwe ne kubugoŋdi hehitubu-lodaaŋ habudokolak, unduŋ doktiŋa metam nediyeŋ aditok gikiŋgoŋ timiiŋ, hidi yadi adi foloŋ wooŋ ulodineŋ.

12 Yahwe adi helemahelemaŋ inditok nadilak, unduŋ doktiŋa kahaŋ tinimiluwaak. Tiŋa undugoŋ, Isilaehi eŋ Bepaŋ’walaŋ Siloŋyot diniŋ talitimeŋ heki, adi maaŋ undugoŋ yehikahaŋneluwaak. 13 Metam hogohogok nediyeŋdi Yahwedok gikiŋgoŋ timiiŋ, wohiyehinit be wohiyehinit mokit wanakaŋ yehikahaŋneluwaak.

14 Nu adi Yahwedi hidi tiŋa yalakihiye kougoŋ mintaneeŋ, hiditok wapmihi fee hamuluwaakdok nadilat. 15 Yahwedi kunum dut kwet yehitubu-mintaguk, adigoŋ kedem hehikahaŋnewek. 16 Kunum adi Yahwe Bepaŋne yolikweli hogok, eŋ kwet adi kedem metam inditok nimguk. 17 Metam kumuŋ tiiŋ heki adi yohikwehineŋ wiiŋ, unduŋ doktiŋa adi yadi Yahwe wou mu nintiloiŋ. 18 Iŋgoŋ metam kaipmuŋ hatiyam indi adi Wapum nai indidegoŋ tububihila niutumbane haliwooŋ halaak, dapmandapmaŋnit mokit. Yahwe wou nintiloloŋ titiŋdok!

Copyright information for `NOP