Psalms 124

Bepaŋdi metamŋiye momooŋ hinek yehitubu-lodaguk

Isilaehi, hidi yonadi i tubu-udaneneŋ. Yahwedi mu nihitubu-lodawe tuguk binek dediŋ tanim?

Biyagoŋ hinek-ku, koom metamdi nibukwihitaŋ mik tinimgiŋ, iŋgoŋ oŋ, Yahwedi nihitubu-lodaguk.

Mu nihitubu-lodawe tuguk binek adi memik hekidi nibukwihitaŋ nihitubu-kadakane tigiŋ.

Indi yadi ime gabuŋdi tilak wondok tuwolit memik hekidi nihibeŋa nihitubu-kadakane tigiŋ.

Eŋ ime gabuŋ saŋiniŋnitdi nemenemek youhefulalak unduŋ nabugoŋ tinimne tigiŋ.

Iŋgoŋ oŋ, Yahwedi memik heki mu biyabune nihitubu-kadakagiŋ, doktiŋa welemomooŋ nadimiŋa Yahwe niutumbanim.

Me niŋdi bagidok begep ibimilak, kaŋ buŋa ukahilam tiŋa woleeŋ ulak, wendok tuwolit hinek indi begep siyoŋŋiŋdi mu nihiyoukilitiŋa nipme hatak. Mokoŋ, begekak kufiyagila yalune indi agaŋ biyabuŋa momoŋ wam.

Yahwedi yobune kunum kwet mintagumuk, negoŋ nihitubu-lodalak.

Copyright information for `NOP