Psalms 17

Me didimeniŋ’walaŋ yonadi

Yahwe kutibulabulayene nadiweŋ. Nu didimeŋgoŋ hatilatdi nadibedine du’walaŋkade tiŋa bulat. Nu yonadi yalayalaŋ mu tilat, biyagoŋ hinek tilat doktiŋa nadinambeŋ. Du titiŋ didimeniŋ u agaŋ nadilaŋ doktiŋa me toboniŋ’walaŋ mede ulatifowit. Du welene agaŋ kaŋ nadidapmalaŋ. Du agaŋ timiŋ buŋa welene diniŋ mebi kanadidapmaŋ tiŋaŋ, nai uŋaniŋ agaŋ kaŋaŋ, nadinadi hogoli nemu hatnamulak. Nu me nolidi mede kadakahi yoiŋ unduŋ mu yolat. Nu adi medege hogok honefafaŋeeŋ mik-kwadi u sigilulum tiyemilat. Tiŋa helemahelemaŋ adi du’walaŋ talik hogok didimeniŋgoŋ kelelat, eŋ kayonedi talik bikabuŋa fai-kabe nemu folak.

Bepaŋ, du yonadine nadiŋa tubu-udanelaŋ. Unduŋ doktiŋa du hogok ganinadilat. Ale du magike kametnadi tiŋa yonadine nadinambeŋ. Unduŋ tiŋa welegedi nibukahile hinek tilaŋ u miŋgilaŋgoŋ tubumintanimbeŋ. Tubulodanik Momooŋ, indi memikniye yabu-hebi tiŋa buŋa gehitubu-dula tiŋa hakam. Ale da dauge mindipmuŋ kadokolaŋ undugoŋ hinek nabudokoweŋ. Unduŋ tiŋa pupup hekidi wapmihiye papalihikdi yehikufulaiŋ unduŋ nehikufulahebeŋ.

Memik heki agaŋ nulukumuŋdok nadiŋa nehikelemadi tiiŋ. Unduŋ doktiŋa undugoŋ tinambune me hogohidi mu nehitubu-kadakaneŋ. 10 Adi me nolidok bulaniŋgoŋ-kabe nemu nadiyemiiŋ. Adi yadi nehitok hogok nadiŋa nehi wohiye yotilo hogok gibitaŋ tiiŋ. 11 Adi kayoŋ talikne keletabubuyeŋ agaŋ nehikelemadiiŋ. Nai niŋ mintaune nohoneeŋ nulukumuŋdok woom tiiŋ. 12 Adi yadi laion hekidi kale yohonedok woom tiŋa hakiiŋ wondok tuwot hinek hadiweiŋ. Tiŋa undugoŋ laion pamaladi hebihali hadiweiŋ wondok tuwot woomhakiiŋ.

13 Yahwe, du buŋa memikneye widihiŋa yehimoŋgofoweŋ. Eŋ miknoŋge tiŋa widihiŋa me kadakaniŋ titiŋ heki’walaŋ kohohik gineniŋ kotigoŋ nanagileŋ. 14 Biyagoŋ, Yahwe, du saŋiniŋgedi nehitubu-lodaweŋ, kaŋ mehinekdi tuwot mu nehitubu-liweneŋ. Me nemenemek kwetfoloŋ iŋoŋ dapmaneeŋdok nadinadi hatiiŋ’walaŋ kohohik gineniŋ kotigoŋ nanagileŋ. Du kadakaniŋhikdok kibikoŋ tubu-udaneyemdok agaŋ tiulidokolaŋ. Ale agaŋ da dediŋ tiyemdok nadilaŋ unduŋ tiyembeŋ. Dediŋ tiyembeŋ undugoŋ tomboyoula wapmihiye tiŋa yalakihiye tiyembaaŋ.

15 Iŋgoŋ nu adi me didimeeŋ doktiŋa kougoŋ adi gabu hinek tibaat. Nu damo deila sukuleeŋ pilali nadiwit, du nukut hatilaŋ unduŋ gabuŋa nadifo hinek tibit.

Copyright information for `NOP