Psalms 25

Dewit adi Bepaŋdi nintubudidimeeŋ kadokodok yoŋa ninadiguk

Yahwe, nu yonadine kamewene du’walaŋkade ulak. Du kubugoŋdi Bepaŋne. Nu du kubugoŋ hogok nadisukilitigamulat, unduŋ doktiŋa nehitubu-lodaweŋ. Tiyaugene nu hogok nadisukilitifit tiŋa meka tubumintawaatneŋ, doktiŋa du memikneye mu biyabune nehitiŋafooŋ nadifoneŋ.

Du me nadisukiliti tigamiiŋ heki biyabune hogok nadisukilitifit mu tiiŋ. Mokoŋ. Eŋ me foko tiŋa bolik tinamiiŋ adi yadi kedem nehi titiŋ hogohi tiiŋ u yabunadiŋa meka tineŋ.

Yahwe, du titiŋge momohi u nanindidimeweŋ, kaŋ nu titiŋge u didimeŋgoŋ takaliwit. Tiŋa titiŋ didimeniŋ dediŋ takaliŋa hatidok nadilaŋ u nanindidimeweŋ. O Bepaŋne, du kubugoŋdi kotigoŋ nanagitaŋ, doktiŋa helemahelemaŋ du nehitubu-lodadok yoŋa woomhatilat.

Yahwe, du siloŋ tobogoŋ tuguŋdi tilaŋ, eŋ welegedi hinek metamgeye yabukahileguŋdi yabukahilelaŋ. Unduŋ doktiŋa Bepaŋ, nu mekuya hatiŋa kadakaniŋ tugut be nemek mu nadidakaleeŋ yogut be tibe kadakaguk, yomne hogohogok u tumolokutnambeŋ. Yahwe, du momooŋ hinek, doktiŋa welegedi nabukahile hinek tiŋa welesiloŋ tobogoŋ tinambeŋ.

Yahwe adi didimeeŋ tiŋa momooŋ. Unduŋ doktiŋa metam kadakaniŋ tiiŋ heki u yanagila ne’walaŋ talik didimeniŋ yenindidimelak. Kaŋ metam nediyeŋ nehitok nadiune foune adi hebeŋ gineŋ hatiŋa titiŋ didimeniŋ takaliiŋ, adi maaŋ undugoŋ talikŋiŋ didimeniŋ foloŋ yanagitak.

10 Yahwe adi undumbo undumbo mu nadilak, adi yadi metam nediyeŋ yofolok medeŋiŋ u nadiŋa kamehatiiŋ eŋ Yodoko Medeŋiŋ takaliŋa hatiiŋ adi yadi weleŋdi hinek yabukahilelak.

11 Yahwe, du wohoge loloŋnit doktiŋa yofolok medege takaliŋa kadakaniŋne tumolokutnambeŋ. Du adi Bepaŋ undiniŋ doktiŋa yom noli hogohogok u maaŋ tumolokut-namdapmaweŋ.

12 Metam nediyeŋ Yahwe gikiŋgoŋ timiŋa hatiiŋ, adi yadi Bepaŋdi talik didimeniŋ u yenindidimeune takalineeŋ. 13 Metam undihi adi momooŋ hinek hatineeŋ, kaŋ yalakihiyedi maaŋ undugoŋ kwetfoloŋ iŋoŋ momooŋ hinek hatineeŋ. 14 Metam nediyeŋ Yahwe gikiŋgoŋ timiŋa niutumbaiŋ adi hogok Yahwedi not momooŋ tiyemiŋa yofolok medeŋiŋ yenintubu-kaika tilak.

15 Nu helemahelemaŋ Yahwedi nehitubu-lodawek yoŋa aditok dau diwe tilat. Kaŋ adi kubugoŋdi nemek nehitubu-kadaka tine tiiŋ gineniŋ nanagitak. 16 Ale Bepaŋ, nu na hogok haliŋa saŋiniŋ lohilat, doktiŋa du kotigoŋ buŋa siloŋ tobogoŋ tinambeŋ. 17 Tiŋa welemulap tilat hogohogok u liliwene-kutnambune welene kulemawek. Tiŋa undugoŋ nehitubu-lodaune malabumuŋdi mu nehitifowek. 18 Nu folofigita eŋ malabumuŋ gineŋ hatat u kaŋ nadiŋa kadakaniŋne hogohogok tumolokutnambeŋ.

19 Du memikneye yabeŋ. Adi fee mumuyeŋ hinek tiŋa nabukwihita kisaŋ tiiŋ. 20 Unduneŋ doktiŋa kotigoŋ nanagila momooŋgoŋ nabudokoweŋ. Kaŋ memikneyedi mu nehitifooŋ nehitubu-mekaneŋ. Du kubugoŋdi nabudokolaŋ doktiŋa du’walaŋkade bulat. 21 Nu du nadisukilitigamulat doktiŋa titiŋ didimeniŋ eŋ momooŋ tilat u yabunadiŋa nabudokoluwaaŋ.

22 O Bepaŋ, du metamgeye, Isilaehi hogohogok wanakaŋ yanagileŋ, kaŋ malabumuŋdi mu yehitifowek.

Copyright information for `NOP