Psalms 31

Dewit adi Bepaŋdi tubulodaune nadisukilitimiŋguk wendok yoguk

Yahwe, nabudokoweŋ yoŋa du’walaŋkade bulat. Unduŋ doktiŋa binabune memik hekidi mu nehitifooŋ nehitubu-mekaneŋ. Du didimeniŋ, doktiŋa kotigoŋ nanagileŋdok ganinadilat!

Du nadinamuŋa pilap hinek nanagileŋ. Du adi hebi-it kwetne, kawade mage dabugoŋ. Unduŋ doktiŋa yahehewe tinamuŋa kotigoŋ nanagileŋ.

Biyagoŋ hinek, du kubugoŋdi hebi-it kwetne tiŋa yahehewene. Da koom medege yofafaŋeguŋ undugoŋ tiŋa nabudokooŋ talikom tiŋa nanagileŋ. Da kubugoŋdi nu’walaŋ saŋiniŋ. Unduŋ doktiŋa nabudokoweŋ, kaŋ memik hekidi nohonedok begep ibinamgiŋ wendi mu nulek.

Nu munabuline kohoge gineŋ kamelat. Yahwe, mede biyagoŋ diniŋ Bepaŋ, du malabumuŋ gineniŋ kotigoŋ nanagikuŋ.

Nu adi du hogok nadisukilitigamuŋa me bepaŋ yalayalaŋ yeniutumbaiŋ heki yabukwihita tilat. Du welegedi hinek nabukahileeŋ malabumuŋ mintanamgiŋ hogohogok u yabunadiŋa nehitubu-lodaguŋ. Unduŋ doktiŋa nu welemomooŋ nadiŋa nadifo tilat. Du memik heki mu biyabune nohonegiŋ. Du nehitubu-lodaune momooŋ hinek hatilat.

Yahwe, nu malabumuŋ gineŋ hatat ale du siloŋ tobogoŋ tinambeŋ. Nu makat kokekoke daune agaŋ bedi tilak. Tiŋa undugoŋ foloone maaŋ agaŋ gweheyedapmaŋ tilak. 10 Na’walaŋ welemulapnedi nehitifohinaka hinek tilak. Nu makat gibitaŋ kotat doktiŋa hatihatine dapmaŋdok tilak. Tiŋa malabumuŋnedi wapum hinek, unduŋ doktiŋa saŋiniŋne fodapmaŋ tilak. Kaŋ kitiline hogohogok gweheye tiiŋ.

11 Memikneye adi nanimpekit tiiŋ, eŋ manemaneye adi medehaki naniiŋ, kaŋ notneye adi nutok munta kisaŋ tiiŋ. Nu talipmeŋ buluwene metam adi nabuŋa momoŋ tiiŋ. 12 Meeniŋ agaŋ kumiiŋ kaŋ kaule tiyemam unduŋ, metamdi nu nadikaule tinamiiŋ. Tiŋa undugoŋ nu adi kwet kabotdi tawaune beyakukiiŋ wendok tuwolit. 13 Nu nadiwene memik feedi mede hamahamap yoiŋ, adi nehitubu-munta titiŋdok unduŋ tiiŋ. Adi kadakaniŋ tinamuŋa nulukumuŋ titiŋdok wendok bopneeŋ mede yodobu tiiŋ.

14 Iŋgoŋ Yahwe, nu adi du hogok nadisukilitigamulat, tiŋa du Bepaŋne ganilat. 15 Helemahelemaŋ du kohoge foloŋ hatilat. Ale tiyaugene me mik tinamuŋa nehikeleiŋ hekidi nehitubu-kadakaneeneŋ ale du kotigoŋ nanagileŋ. 16 Nu da’walaŋ kwanai-mege doktiŋa siloŋ tobogoŋ tinamuŋa kotigoŋ nanagila nabunadifo tibeŋ.

17 Yahwe, du nehitubu-lodaweŋ yoŋa kutiganilat. Du memik heki biyabune fafaŋe mu tineŋ. Adi yadi toboniŋ kadaka tineŋ. Adi yadi kedem kumuŋa kumuhi’walaŋ yohikwehineŋ uneŋ, uŋoŋ wooŋ mahik teheŋa hatneŋ. 18 Me yalaŋ-me heki adi foko tiŋa me didimehi yenimpekit tiŋa medehaki yeniiŋ. Unduŋ doktiŋa du yehitubu-kadakaune mahik galihep hinek tibek.

19 Du adi kwanai momooŋ hinek tiŋa me nediyeŋ gikiŋgoŋ tigamiiŋ heki u yehitubu-lodalaŋ. Tiŋa me yehitubu-lodadok yoŋa du’walaŋkade biiŋ adi momooŋ hinek yabudokolaŋ. Kaŋ metam hogohogokdi du momooŋ tiyemulaŋ u agaŋ kaŋ nadigamiiŋ. 20 Du metam u da hataŋneŋ yamaiŋgoŋ uŋgoŋ yapme-hebilaŋ kaŋ me widihi-kumuŋdok yohebet tiiŋ heki adi tuwot mu widihiiŋ. Unduŋ tiŋa da hebeke gineŋ yapme-hebilaŋ kaŋ me hogohi’walaŋ medehakidi mu yehitiŋafolak.

21 Yahwe wou nintiloloŋdok! Adi weleŋdi hinek nabukahilelak. Doktiŋa memik hekidi nehikelemadiŋa nehitubu-kadaka tine tiiŋ iŋgoŋ adi’walaŋ saŋiniŋŋiŋdi nehitubu-kilitiune kedem hatilat.

22 Wapum, nu koom agaŋ binek nehikelekulaŋ yoŋa munta tiŋa du gehitubu-dulaaŋ yamaiŋgoŋ mu bugut. Iŋgoŋ du kutibulabulayene nadinamuŋa nehitubu-lodaguŋ.

23 Yahwe’walaŋ memetam, hidi welehikdi hinek Yahwe kahileyaneeŋ. Metam nediyeŋ adi keleiŋ adi yadi momooŋ hinek yabudokolak. Iŋgoŋ metam nediyeŋ foko tiiŋ aditok adi tuwaŋiŋ kibikoŋ yemilak. 24 Metam Yahwe nadisukilitimiiŋ, hidi fafaŋe tiŋa yalune welehikdi mu gweheyeeŋ helemahelemaŋ saŋiniŋnit hatuwaak.

Copyright information for `NOP