Psalms 4

Dewitdi saŋiniŋ moŋgotdok nadiŋa timiŋ ninadi kwanai tuguk

Bepaŋ, du nehitubu-lodaune fafaŋe tilat. Doktiŋa kutiganimbene kutikutine nadiweŋ. Nu koom welemulap kisaŋ tibe nehitubu-lodaguŋ. Du siloŋ tobogoŋ tinamuŋa yonadine nadiweŋ.

Me heki, hidi nai dedigoŋ wotnenegigit yotifo tineeŋ? Nai dedigoŋ nemenemek hogohi wendok nadigalika tineeŋ? Be nai dedigoŋ titiŋ yalayalaŋ keleneeŋ?

Hidi mede i momooŋgoŋ hinek nadineŋ. Me nediyeŋ Yahwe hebeŋ foloŋ hatiiŋ adi yadi netok hinek yabukahilelak. Nu adi helemahelemaŋ kutinimbe kutikutine nadinamulak.

Hidi Bepaŋdok munta tiŋa kadakaniŋ mu taneeŋ. Gulup foloŋ deihaliŋila mede yendok nadituwatuwaleyaneeŋ.

Hidi Yahwedi dumuŋ hemundumunduŋe dedihigoŋ titiŋdok nadilak undihigoŋ hinek heyaneeŋ. Unduŋ tiŋa adi hogok nadisukilitimiyaneeŋ.

Metam feedi indiŋ yoiŋ, “Indi nemenemek fofohi beŋa kedem nadifo tinim. Yahwe, du siloŋ tobogoŋ tiŋa nihitubu-lodaweŋ.” Metam undihidi dininahik gineŋ wit gut waindi folooŋ fee mintaune nadifo tiiŋ. Iŋgoŋ nadifo du welene gineŋ tubumintaguŋ wendi adi’walaŋ nadifohik u kalakapme tilak.

Yahwe, du kubugoŋdi nabudokoune momooŋ hatilat. Unduŋ doktiŋa damo deikaule tilatneŋ nai uŋaniŋ nemek niŋdok munta nemu tilat.

Copyright information for `NOP