Psalms 41

Me yagitnit niŋdi Wapum ninadiguk

Me nediyeŋ me fofoŋhinitdok nadiyemiŋa yehitubu-lodalak, adi yadi kibibo adi’walaŋkade malabumuŋ mintamimbune Yahwedi kedem tubulodawaak. Unduŋ doktiŋa adi Bepaŋ’walaŋ kahaŋ kahileeŋ nadifo kedem tilak. Adi yadi Bepaŋdi kadokooŋ hatihatiŋiŋ tubukilitimimbune hatiluwaak. Unduŋ tiŋa kahaŋ timimbune kwelineŋ momooŋ hatibaak. Kaŋ Yahwedi memikŋiye tuwot mu biyabune tubukadakaneeŋ. Me u yagit mintamiluwaak kaŋ Yahwedi kedem kadokoluwaak, tiŋa yagit gineniŋ tubukedebaaŋ kotigoŋ tubulodaune saŋiniŋnit tuluwaak.

Kaŋ nu indiŋ yolat, “Yahwe, nu dauge gineŋ kadakaniŋ tugut. Iŋgoŋ du fiit siloŋ tobogoŋ tinamuŋa nehitubu-kedebaweŋ.” Iŋgoŋ memikneyedi nutok tiŋa welehik kadakaune indiŋ yoiŋ, “Detiŋa pilap kumumbune aditok nadikaule timiyanim aŋ.” Me noli buŋa nabuŋa mede hogok naniŋfit tiiŋ. Unduŋ tiŋa yagit hogoli dediŋ tilat u nadiŋa fowooŋ yagitne diniŋ kahat u tiŋa yotuwatuwale tiyawiiŋ. Me nu nabukwihita tiiŋ heki adi yadi nutok mede nehi uŋgoŋ mede hamahamap foloŋ yonadiiŋ. Adi indiŋ yoiŋ, “Nemek hogolidi agaŋ honeguk, doktiŋa kotigoŋ tuwot mu pilalaak. Adi kumuŋ tibaak.” Nu notne niŋ, adi na’walaŋ notne momooŋ hinehinek, adi na-gut nanaŋe noŋgoŋ nayamut. Iŋgoŋ adi maaŋ kayoŋ kwehene-tilooŋ nalidok tilak.

10 Yahwe, du siloŋ tobogoŋ tinamuŋa nehitubu-kedebaweŋ kaŋ nubo memikneye kibibo titiŋ dediŋ tigiŋ u tubu-udaneyembit. 11 Memik hekidi mu nehitubu-kadakaneŋ, woŋ adi biyagoŋ hinek du nabukahile tilaŋ, unduŋ nadiwit. 12 Nu didimeŋgoŋ hatibe nabuguŋ, wendoktiŋa nabudokolaŋ. Unduŋ tiŋa nanagilune wooŋ hebeke gineŋ uŋgoŋ hatiŋa wooŋ hatibaat fafaŋeniŋ.

13 Indi Isilaehi’walaŋ Bepaŋ, Yahwe wou nintilonim! Kaŋ tomboyoula undugoŋ tubune haliwooŋ halaak dapmandapmaŋnit mokit! U biyagoŋ!

Copyright information for `NOP