Psalms 49

Me muneeŋ bomboŋdok hogok nadilak adi yadi nadinadinit mokit

Metam hogohogok, hidi i nadineŋ. Metam hogohogok kwetfoloŋ hatiiŋ, hidi magi kametnadi baigoŋ hinek tiŋa medene nadineŋ. Me wohiyehinit tiŋa me wohiyehinit mokit, be me muneeŋ bomboŋhinit tiŋa me fiyewakahi, hidi mede i momooŋgoŋ hinek nadineŋ. Nadinadi fuliŋgoŋ hamdok mede momooŋ hanimbit. Nu timeŋ yoyout mede yobit. Unduŋ tiŋa gita ule mede tobune yoyout mede diniŋ mebi hanimbit.

Meeniŋdi indiŋ nadiiŋ, muneeŋ bomboŋdi saŋiniŋ nimbek, unduŋ nadiŋa bomboŋhik mohok wendok mede yohautaiŋ. Meheki wendi nehitubu-kadakanene tiiŋ, iŋgoŋ nu me heki wendok munta tuwot mu tibit. Indi a nadiyam, nebek niŋ nene uŋgoŋ muneeŋdi tuwot mu tuwawek. Be hatihatiŋiŋ tuwawe nadiŋa Bepaŋdok muneeŋ tuwot mu mimbek. Mokoŋ hinek. Maŋgande, me kotigoŋ yehituwaaŋ yahaŋeyahaŋe diniŋ tuwaŋiŋ adi loloŋnit hinek. Meeniŋdi Bepaŋ tuwaune nadiyembune kumuŋ mu tiŋa kaipmuŋ hatiŋa wooŋ hatidok, talik u nemu hatak.

10 Indi i kanim, me nadinadihinit adi maaŋ kumiiŋ, eŋ me nadinadihinit mokit tiŋa me bubuyehi adi maaŋ undugoŋ kumiiŋ. Meheki woŋ adi muneeŋ bomboŋhik biyabudapmaaŋ uune me nolidi beneeŋ. 11 Koom adi meheki u kwehiknit, iŋgoŋ nai indinde adi meyotdi yohikwehik fafaŋeniŋ tubune hatiŋa wooŋ hatineeŋ. 12 Wotninikgigitdi kumuliwe titiŋdok tuwot mu kamehemimbaak. Indi adi kale hekidi kumuliweiŋ undugoŋ kumuliweneem.

13 Nemek undiniŋ adi me nehitok hogok nadiiŋ be nemenemekhik iyemiiŋ foloŋ ulodikilitiŋa hatiiŋ heki’walaŋkade mintayembaak. Me undihi adi nadinadihinit mokit. Me nemenemek moŋgokiiŋ heki adi yadi nadifo hogok tifit tiiŋ, adi maaŋ undugoŋ kumuneeŋ. 14 Bepaŋdi me heki u dompa hekidi kumiiŋ, unduŋ kumuŋa me agaŋ kumuŋa ugiŋ heki’walaŋ yohikwehineŋ uuŋdok yodapmaguk. Kaŋ Kumuŋdi yabudoko me dabugoŋ yabudokowaak. Yohik momohi biyabuneeŋ, nai uŋaniŋ foloohik bitaka tibaak, kaŋ me kumuhi yohikwehineŋ hatneeŋ, kaŋ me didimehidi nemek u mintayemguk u kaŋ nadiŋa fafaŋe tineeŋ. 15 Iŋgoŋ Bepaŋdi kotigoŋ nanagilune me kumuhi’walaŋ yokwet diniŋ saŋiniŋdi tuwot mu nohonekiliti halaak.

16 Nebek niŋdi muneeŋ bomboŋ mohoknit tiŋa, yoli wapum maaŋ nemenemekŋiŋ momomomooŋ yehitubumintaaŋ tubune, du wendoktiŋa nadibedi mu tuluwaaŋ. 17 Da-ku a nadilaŋ, adi kougoŋ kumumbaak nai uŋaniŋ nemek-kabe nemu tiŋa waak! 18 Kaipmuŋ hatiŋila nai uŋaniŋ nemenemek wendok nadifo tuluguk. Adi kwanai fafaŋeŋ tiŋa nemenemek fee moŋgolune mehekidi indiŋ niyagiŋ, “Me woŋ adi me momooŋ.” 19 Iŋgoŋ oŋ, adi yadi kumuŋa mamaŋ-papaŋ heki dut mele hautaŋiŋ mu kaiŋneŋ uŋoŋ hatineeŋ. 20 Wotninikgigitdi kumuŋ titiŋdok tuwot mu kamehenimbaak. Indi adi kale hekidi kumiiŋ undugoŋ kumuneem.

Copyright information for `NOP