Psalms 71

Me gawadaŋ niŋ’walaŋ yonadi

Yahwe, du nabudokoweŋ yoŋa du’walaŋkade bulat. Unduŋ doktiŋa memik heki biyabune mu nehitubu-mekaneeŋ.

Du adi didimeniŋ hinek, unduŋ doktiŋa memik heki’walaŋ kohohik gineniŋ nanagileŋ. Eŋ yonadine nadiŋa kotigoŋ nanagileŋ.

Du adi gimbahaŋ fafaŋeniŋ nabugoŋ, eŋ yot fafaŋeniŋ nabugoŋ maaŋ. Nu uŋoŋ fooŋ halene nabudokoweŋ, maŋgande, da kubugoŋdi hebihat kwetne tiŋa yahehewene.

Bepaŋne, du me hogohi’walaŋ kohohik gineniŋ nanagileŋ. Adi yadi wombuŋolohi tiŋa titiŋhik kadakaniŋ hinek.

Yahwe, nu adi du hogok nadisukilitigamulat. Me kuyane gineŋ tububihila nadikunakunale-gamgutdi nadikunakunalegamulat.

Maŋdi nanagikuk nai uŋaniŋ tububihila nabudokoguŋdi nabudoko-tabubuyeeŋ kobuk i busuwalaŋ. Kaŋ nu adi du’walaŋ kohoge foloŋ hogok hatitabulat. Unduŋ doktiŋa nu wohoge helemahelemaŋ ganintiloluwaat.

Metam feedi nu’walaŋ hatihatine gineŋ nemek mintagiŋ u kanadi tigiŋ, tiŋa du kubugoŋdi fafaŋeniŋ hinek nabudokolaŋ u nadidakalegiŋ.

Helemahelemaŋ ganintilooŋ wohogegigit yohautaaŋ ganiutumbalat.

Nu kobuk agaŋ gawada tiŋa saŋiniŋne maaŋ agaŋ folak, unduneŋ ale du tiyaugene sigilulum tiŋa mu binabuluwaaŋ.

10 Memik heki adi nulukumuŋdok yoŋa bopneeŋ mede yodobu tiiŋ.

11 Adi indiŋ yoiŋ, “Bepaŋ agaŋ bikabuŋak, kaŋ adi tubulodadok nebek nemu hatak doktiŋa kedem keleeŋ honenim.”

12 Unduneŋ doktiŋa Bepaŋ du binabuŋa kweetniŋ mu haleŋ. Bepaŋne, du pilap hinek buŋa nehitubu-lodaweŋ.

13 Meheki nehikele tiiŋ heki u yehimoŋgofooŋ yehitubu-kadaka tibeŋ. Tiŋa undugoŋ nehitubu-kadaka tine tiiŋ heki u yehitubu-giyondaaŋ yehitubu-mekahinaka tibeŋ.

14 Iŋgoŋ nu adi helemahelemaŋ du hogok nadisukilitigamuŋa nehitubu-lodaweŋ yoŋa woom hatilat. Unduŋ doktiŋa nu adi wohoge ganintilohinaka tibit.

15 Nu du titiŋ didimeniŋ tuguŋ u metam yenihautawit. Nu adi du nemek tuguŋ hogohogok wendiniŋ mebi mu nadidakalehinakalat, iŋgoŋ fiit helemahelemaŋ adi kotigoŋ nanagikuŋ wendok yeniluwaat.

16 Yahwe Bepaŋ, nu du’walaŋ saŋiniŋge wendok nadiŋa wohoge ganintilowit. Tiŋa mede indiŋ yohautawit, “Wapum hogokdi didimeniŋ.”

17 Bepaŋ, nu kuyanineŋ tububihila nanindidimeguŋdi nanindidimelaŋ, kaŋ nu adi du nemek momohi-momohi tuguŋ wendok uŋgoŋ hati yohautalat.

18 Kaŋ kobuk ya agaŋ kine hapmuŋ gwahakat tilak, iŋgoŋ Bepaŋ, du mu binabeŋ. Du nukut hatibune nu metam mindaŋ mintaneeŋ heki u du’walaŋ saŋiniŋgedok yenihautawe nadineeŋ.

19 Bepaŋ, titiŋge didimeniŋ adi kwetkwet tuwot kilidapmaaŋ hatak, tiŋa undugoŋ meeniŋ namandahik foloŋ miŋgilaŋgoŋ hatak. Du kwanai wapum hinek tuguŋ. Nebek niŋdi Bepaŋ dutok tuwolit nemoŋ hinek. Du kubugoŋdi yalakapmedapmaŋ tilaŋ.

20 Du malabumuŋ mebimebi tubumintanamguŋ. Iŋgoŋ kotigoŋ nehitubu-kilitibaaŋ u agaŋ nadilat. Woŋ adi meyotneŋ halene kotigoŋ nanagitaŋ wondok tuwolit tibaak.

21 Unduŋ tiŋa wotnegigit tubuhautawaaŋ, eŋ kotigoŋ welekulema tubumintanambaaŋ.

22 Nu gita ulaŋa wohoge ganintilowaat. Bepaŋne, du adi mu binabulaŋ eŋ medege adi biyagoŋ hogok, unduŋ doktiŋa nu wohoge ganintiloit. Isilaehi’walaŋ Bepaŋ, du adi titiŋ momooŋ eŋ titiŋ didimeniŋ hogok tilaŋ. Wendoktiŋa nu gita ulaŋa kap toŋa wohoge ganintiloit.

23 Nu gita ulene mede momooŋ tobune nadifo tiŋa kakali tibit. Du kotigoŋ nanagikuŋ doktiŋa nu kap manedi hogok mu togambit. Mokoŋ. Nu adi welene eŋ nadinadine bunit togambit.

24 Du me nehitubu-kadaka tine tigiŋ heki u yehimoŋgofooŋ yehitubu-meka tuguŋ. Unduŋ doktiŋa nu helemahelemaŋ metam du’walaŋ titiŋge didimeniŋ wendok yeniluwaat.

Copyright information for `NOP