Psalms 76

Bepaŋ adi mik gineŋ fafaŋe tuguk

Judahi adi Bepaŋ nadimihinaka tiiŋ. Kaŋ Isilaehi adi wougigitŋiŋ u yotiloiŋ.

Yoli adi Jelusalem uŋoŋ yatak. Kaŋ ne yadi Saiyon kweboboe foloŋ uŋoŋ itoulak.

Adi kwet uŋoŋ memik heki’walaŋ tebe kaŋguma, kweletalak eŋ miknoŋhik wobugolokuyemilak. Bepaŋdi mik bomboŋhik hogohogok u agaŋ yehitubu-kadakadapmaguk.

Bepaŋ, du yadi wohogegigitnit, tiŋa mapme loloŋnit hinek. Du kweboboe wapuhi waaniŋ uŋgoŋ yakiiŋ u yalakapme tilaŋ.

Mikmehiye fafaŋehi’walaŋ nemenemehik momohi u agaŋ yolombegiŋ. Kaŋ mikme heki u agaŋ kumuŋgiŋ, doktiŋa mik bomboŋ moŋgoyemdok me nemoŋ.

Jekop’walaŋ Bepaŋ, du agaŋ gibitaŋ yenintoguŋ, kaŋ wosi tiŋa me wosi foloŋ ikiŋ adi wanakaŋ kwetfoloŋ maaŋ kumuŋa haliugiŋ.

Iŋgoŋ Bepaŋ, meeniŋ fee adi dutok munta tiiŋ, ale du aditok kwihita binek tubune, me nediyeŋdi yoŋa du namandake foloŋ yalek?

Du kunum foloŋ hali metam hogohogok mede gineŋ yapmeguŋ. Tiŋa medehik yodapmaŋdok pilali yakuŋ. Tiŋa metam me nolidi kadakaniŋ tiyemgiŋ u yehitubu-lodaguŋ. Unduŋ tubune kwetfoloŋ metam hogohogok adi munta tiŋa mede mokit kabup hinek haliugiŋ.

10 Me hekidi kwihita tiiŋ, iŋgoŋ wendiniŋ folooŋ metam nolidi wohoge ganintiloneŋ. Kaŋ metam mik gineŋ mu kadakaneeŋ heki adi du gehitubu-dulaaŋ mulelem tigamuŋa ganiutumbaneeŋ.

11 Du Yahwe Bepaŋge maŋgoŋ mimiŋdok yofafaŋeguŋ u mimbeŋ. Metam hogohogok adi siloŋhik beŋa wooŋ aditok siloŋ timineŋ. Adi yadi Saŋiniŋ Molom doktiŋa nemenemek kwetfoloŋ hatiiŋ hidi aditok gikiŋgoŋ timiŋa munta timineŋ.

12 Adi yadi mapme foko tiiŋ heki u yehimoŋgofofoŋ tilak. Tiŋa mapme kwetfoloŋhi kisaŋ hinek yehitubu-muntalak.

Copyright information for `NOP