Psalms 81

Hinamuni wapum titiŋ diniŋ kap

Bepaŋ adi saŋiniŋnik doktiŋa nadifooŋ baham tominim. Jekop’walaŋ Bepaŋŋiŋdok kap tomiŋa wou nintiloloŋ titiŋdok.

Kap tububihila toŋila tambalin utneŋ, eŋ gita kulele maaŋ ulune mede momooŋ toneŋ.

Bepaŋ’walaŋ hinamuni titiŋ diniŋ muyakip gitipmuŋ tububihila labulakneŋ be muyakip u kumundok beemlabu tilakneŋ, hinamuni tububihitne timeŋ adi bai feditdok.

Yodoko Mede woŋ adi Isilaehi indi’walaŋ. Jekop’walaŋ Bepaŋŋiŋdi Yodoko Mede u nimguk.

Koom Bepaŋdi Isiphi mik tiyemguk, nai uŋaniŋ Isilaehi inditok Yodoko Mede u nimguk. Nu me niŋ’walaŋ maŋiŋ mede nadilat, iŋgoŋ u nebek’walaŋ maŋiŋ mede hinek u mu nadikiyondalat.

Adi indiŋ yolak, “Nu nemek hogohogok malabuhi kaluwaŋhik foloŋ hakiiŋ u agaŋ dilitelekuhamulat. Unduŋ tihambene hidi kwanai diniŋ bondibondi biyabune kwetfoloŋ foiŋ.

“Hidi malabumuŋ gineŋ hali kutinaniŋgiŋ, kaŋ nu hehitubu-lodaaŋ kotigoŋ hanagikut. Nu kwetne hebiniŋ gwi muŋkulap gineŋ haliŋa yonadihik nadiŋa tubu-udanehamgut. Hidi koom Meliba-kwet ime wodiŋa ugiŋneŋ uŋoŋ hatibune nadisukilitihik kanadidok tihamgut.

“Metamneye, nu munte mede hanimbit. Isilaehi, hidi adi nu’walaŋ medene nadi hinek tineŋdok nadilat.

“Hidi adi metambop noli’walaŋ bepaŋhik u mu yeniutumbayaneeŋ. Tiŋa undugoŋ bepaŋ yalayalaŋdok mulelem timiŋa mu niutumbayaneeŋ. Hidi adi nu hogok mulelem tinamuŋa naniutumbayaneeŋ.

10 “Nu kubugoŋ hogokdi Bepaŋhik tiŋa Yahwe. Nu nagoŋ Isipniŋ hanagilene bugiŋ. Hidi mahik dilitombune nanaŋe hamtoki tibit.

11 “Iŋgoŋ metamneye adi medene nadidok lakata tigiŋ. Biyagoŋ hinek, Isilaehi adi medene takalidok lakata tigiŋ.

12 “Wendoktiŋa biyabene nehi’walaŋ welekwambuŋhik uŋakoŋ takaliŋa nemenemek nehi nadinadi gwaŋ titaugiŋ.

13 “Nu adi metamneyedi nu’walaŋ medene nadi hinek tineŋdok nadilat. Tiŋa indiŋ maaŋ nadilat, Isilaehi adi nu’walaŋ nadinadine helemahelemaŋ takaliyaneeŋ.

14 “Adi unduŋ tubune yabuŋa, nubo pilap hinek memikhiye yehimoŋgofowit, tiŋa memikhiye gut mindobuŋa widihidapmaŋ hinek tibit.

15 “Metam nu nabukwihita tiiŋ heki adi yadi munta kisaŋ hinek tiŋa mulelem tinamneeŋ. Kaŋ helemahelemaŋ kibikoŋhidok malabumuŋ yemiluwaat.

16 “Iŋgoŋ hidi adi nanaŋe momooŋ hinek hamdok tilat, tiŋa simiŋkupuk behepneniŋ hambene naaŋ welehik toki hinek tibek.”

Copyright information for `NOP